06:51
Evanjelizacia
13K
† Sila viery Mt 14, 22-36 Viac o VIERE sa dočítate v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka, ktorého druhú časť už pripravujeme: www.evanjelizacia.eu - utorok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 14, 22-…More
† Sila viery Mt 14, 22-36

Viac o VIERE sa dočítate v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka, ktorého druhú časť už pripravujeme: www.evanjelizacia.eu
- utorok 18. týždňa v Cezročnom období | Mt 14, 22-36 Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!" A od strachu vykríkli.
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!"
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode."
On povedal: „Poď!"
Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!"
Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?"
A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!"
Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.