Clicks910

GODZINA 15.00

JEST TO CZAS WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA DLA ŚWIATA CAŁEGO!

,,O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania.

Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.
Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek;
w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją.” ( Dzienniczek św. Faustyny 1320 )
Jota-jotka
,,W ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego;
szczęśliwa dusza, która przez całe życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. (Dz 1075).,,