Jota-jotka
,,W ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego;
szczęśliwa dusza, która przez całe życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. (Dz 1075).,,