Clicks623
novaetvetera
Bázeň pred Pánom slúži na slávu a chválu, na veselosť a je korunou radosti.
Public domain