Clicks73
PetraB

Poslední dny na dokončení díla před námi, prosíme, pomozte, jen s vaší pomocí to zvládneme. Rekapitulace činnosti Mariánského společenství za poslední dny

Vážení čtenáři, modlitebníci, podporovatelé, přátelé,

jsme prvnímu cíli velmi blízko. Boží nepřátelé to vědí a neutuchá jejich úsilí, jak nás zastavit. Prosíme o vaše modlitby a podporu.

Co je tím prvním cílem? Tím je zachovat pro vás všechny naše útulky posledního času a autoflotilu posledního času do Varování a bez újmy a mít je do Varování připravené, na váš exodus do nich, jak jen jsme schopni!

Při nejlepším skóre, to je, když nebudeme zastaveni kupř. denním lockdownem či něčím podobným, máme „čas“ do Varování?

Pozor, to ale není moc času! Nesmíme spekulovat o času Varování, kdy bude, na to jsme upozorněni v poselství Varování, mohu ale snad říci, že Varování čekejme ještě tento rok!

To je přece úžasné!

Ale chápete zároveň, co zde říkám? Máme opravdu poslední dny na dokončení práce! Po Varování bude 6 týdnů klidu od Satana, kdy bude čas na evangelizaci a aby se lidi zmátořili a upevnili ve víře.

To ale nebude čas na stavbu. Vůbec ne! Nezapomeňme, že nepůjde el.proud, plyn, obchody budou zavřené, nic se nekoupí, mnohé silnice budou zničené a neprůjezdné, veškerá infrastruktura bude na nule.

A pak, po 6 týdnech klidu, to plně udeří! Po 6 týdnech klidu začne tak obrovské pronásledování, že se do našich útulků posledního času pohrnete proudem a budete nás kontaktovat o pomoc!

To znamená, že po Varování už také nebudeme moci na útulcích stavět a pracovat na údržbě autoflotily posledního času! To všechno musí být už hotovo!

Ten čas na dokončení díla zkrátka máme už jen dnes, teď, zkrátka: v těchto posledních dnech!

Prosíme vás, modlete se za nás moc a pomozte nám příspěvkem, až kam jste schopni a můžete, naše práce je závislá na financích a tento měsíc jsou ty už velmi omezené. Vypršela půlroční doba odkladu splátek, takže to je cca. 25 000 korun výdajů navíc v měsíci listopadu a jak víte, my máme naopak o 30 000 korun měsíčně méně, od úprku bratra Davida od nás před několika měsíci.

Bratr Sebastian pracuje dál na vnitřních rozvodech vody v útulku posledního času svatého Augustina a svaté Kateřiny, potřeba financí se od minule prakticky nezměnila, popsáno přehledně a podrobně v minulé Rekapitulaci, zde: petrabostlova.wordpress.com/…zmenenou-rychlosti-a-intenzit/

Celkem tedy je ještě třeba cca. 17 000 korun na dostavbu vodního díla (jímky a rozvodů a s tím spojeného) na útulku svatého Augustina a svaté Kateřiny.

A co přibylo navíc, to je výdaj 25 000 korun za svařování plechů jednoho z nejdůležitějších aut posledního času, moc to spěchá, ta faktura dorazila včera a my na to aktuálně nemáme ani korunu. Prosíme, touto cestou to musíme dát dohromady, naše platy jsme už tento měsíc rozdělili a vydali na misijní výdaje

Prosíme vás, pomozte nám s tím, modlete se za nás a přispějte podle vašich možností, vzhledem k opravdu posledním dnům, které máme na dokončení „vodních prací“ na útulku

V čem je to tak důležité toto dílo včas a celé dokončit? Co víme z poselství otce Michala, jen útulky s vlastním vodním zdrojem budou ty trvalé, všechny ostatní budou jen přechodné. A toto konkrétně je natolik kardinální útulek Mariánského společenství, pamatujete, jehož pořízení před lety dokonce přímo zapříčinilo pád tehdejší satanistické vlády, jak nám bylo řečeno ve zjevení svatým Augustinem a svatou Kateřinou Sienskou! Tento tak kardinální útulek posledního času musí mít status útulku trvalého, nikoli přechodného! A k tomu je třeba mít toto dílo řádně dokončené, jak jímku tak všechny související rozvody

Prosíme, pomozte, nám především v těchto dvou kardinálních výdajích následujících dní, na dokončení „vodní stavby“ na útulku cca. 17 000 korun a na zaplacení faktury za svaření důležitého auta posledního času 25 000 korun.

Prosíme, zůstaňte nám, naší práci – misi, nakloněni i nadále, bez vás, vaší modlitební a finanční pomoci, nemůžeme dokončit toto mariánské dílo. Teď, už jen pár dnů…, kdy nás mnozí z vás už budete muset vyhledat, naši pomoc, i s vašimi rodinami, kvůli státem vynucenému plošnému testování, očkování, čipování, pronásledování, epidemii, ztrátě přístřeší, popadání ekonomického systému apod. Jde to všechno, jak sami vidíte, hrozně rychle…

Prosíme vás, napněme všichni společně síly, teď, když už to očividně začalo…, tuto mariánskou misi musíme dovést do zdárného konce. Mnoho duší i životů na ní závisí. (I těch vašich.) Prosíme, pomozte

Čísla účtů pro vaši finanční pomoc na výše zmíněné účely této mariánské mise jsou:

670100-2215221088/6210 (mBank)

1690137016/3030 (AirBank)

( – v případě zahraniční platby u AirBank: IBAN: CZ27 3030 0000 0016 9013 7016, SWIFT: AIRACZPP)

Děkujeme vám všem, kteří naši prosbu vyslyšíte a svým finančním příspěvkem na některý z výše uvedených účtů umožníte co nejrychlejší dokončení rozdělané práce

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte!

Prosíme o vaši modlitbu. Děkujeme

S nadějí se modlíme

Pán Ježíš žehnej vás a vaše rodiny +++

Vaše Mariánské společenství

Panno Maria Sedmibolestná, PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, Svatý Josefe, svatý Petře a Pavle, svatý Cyrile a Metoději a jejich druhové, svatí Archandělé Michaeli, Rafaeli a Gabrieli, svatý Václave, svatá Anetko, svatá Theodoriko, svatý Augustine, svatá Kateřino, blahoslavený Karle, svatý Mikuláši, svatý Václave, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatý Tadeáši, svatý Ivane, svatý Hugo, svatá Hildegardo z Bingen, svatá Balbíno, svatý Mořici a jeho druhové, svatý Atanasie, svatý Eusebie, svatý Klemente, svatý Dominiku, svatý Ivane Rilský, svatá Felicito, svatá Maria Felixo, svatá Juliáno, svatá Filoménko, svatý Antoníne z Padovy, svatý Jeronýme, svatý Judo Tadeáši, svatý Prokope, svatý Alexandře Jeruzalémský, svatý otče Scaletti, svatý otče Farine, svatý otče Michale a všichni naši přímluvci v Nebi, orodujte za nás!

Zdroj: petrabostlova.wordpress.com/…-spolecenstvi-za-posledni-dny/