Clicks349
hu.news

Német püspökök elnöke: Nem tagadom meg a szentáldozást a protestánsoktól (de a katolikus hitet a katolikusoktól igen)

Georg Bätzing limburgi püspök, a német püspökök elnöke a mise alatt nem tagadja meg a szentáldozást a protestánsoktól.

Bätzing ezt püspökei online tavaszi plenáris közgyűlésének sajtótájékoztatóján mondta. Úgy látja, hogy összhangban van Ferenc pápával: "Ez a gyakorlat (= visszaélés) minden vasárnap plébániainkban, és én is részt veszek ebben a gyakorlatban" - az egyházi bürokrata megvédte a gyakorlat prioritását az intellektuális őszinteséggel szemben.

Bätzing nem dorgálna egy papot, aki úgy kezeli a protestáns szentáldozást, mint ő - (de megnehezítené a pap életét, aki a latin misét a hívek kérésére ünnepli).

A protestáns szentáldozásra való általános meghívás (amelyet Bätzing nyilvánosan és világosan kimondott) nem volt "lehetséges" - színlelte. De ettől függetlenül tiszteletben kellett tartani az egyének (rossz) lelkiismereti döntését.

Az egyik kérdés, amelyet Bätzing elkerült: Nem őszinteségről és "lelkiismeretről" van szó, ha a szentáldozásra vágyó protestáns katolikus lesz?

Kép: Georg Bätzing, #newsKidszdtmix