Clicks947
pawelwarz
1
MANIFESTACJA ''KRÓLOWA IDZIE DO SEJMU'' WARSZAWA,24.06.2021 Materiał obejmuje : Kazania (z orędzi na czasy ostateczne które właśnie nadeszły) Ks.Piotra Procesja,Przejście ulicami Warszawy Modlit…More
MANIFESTACJA ''KRÓLOWA IDZIE DO SEJMU'' WARSZAWA,24.06.2021

Materiał obejmuje :
Kazania (z orędzi na czasy ostateczne które właśnie nadeszły) Ks.Piotra
Procesja,Przejście ulicami Warszawy
Modlitwy
Śpiewy
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU