Clicks33
lt.news

Vyskupas uždraudė Mišias laikyti veidu į Dievą, klūpėti Komunijos dalijimo metu

Prieš atšaukdamas sakramentus po koronaviruso panikos, Boiso vyskupas Peteris Christensenas (67 metų amžiaus, Aidahas) pasitelkė „harmoniją ir vienybę“ kaip pretekstu nutardamas, kad naujosioms Mišioms „pirmininkaujama“ tik „priešais žmones“, o ne Dievą. .

Vasario 28 dienos įsakymas buvo paskelbtas Aidaho katalikų kovo – balandžio mėnesių registro numeryje (straipsnis pateiktas žemiau).

Christensenas taip pat uždraudė Komuniją priimti klupint ir kunigams nurodė nenaudoti klauptų ar Komunijos atramų, kurios galėtų nurodyti, kad „reikėtų klūpoti“.

Be to, Christensenas nori, kad visa tradicinių lotynų Mišių informacija būtų pranešama jam „kartu su dažnumu ir lankomumu“.

Paveiksliukas: Peter Christensen, #newsYcmjigdkkq