Clicks271
hr.news

Müller još uvijek zbunjen oko situacije sa dvojicom "Pape"

Crkvi još uvijek nedostaje "odgovarajući oblik mišljenja i jezika" da se ogradi od heretičke ideje "dvojice papa", piše kardinal Gerhard Müller na LaNovaBq.it (11. siječnja) pozivajući se na sadašnje postojanje "pape" i "pape emeritusa".

Müller trenutnu situaciju naziva "iznimnom", jer čini se da u Rimu žive dvojica Petrovih nasljednika, što nije moguće.

"Papa može biti samo jedan, posljedično tome i terminološka razlika između 'sadašnjeg' i 'emeritus' pape ili između aktivnog nositelja rimskog primata i pasivnog sudionika u tome ne pomaže nam puno".

To što se Benedikt uspoređuje s umirovljenim biskupom za Müllera previdi jedinstvenost papinstva.

Slika: Gerhard Ludwig Mülller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsWsqavskgwk