Clicks12

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,

novaetvetera
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước; (Lc 1, 46-48) Magnificat anima mea …More
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.

Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là có phước;
(Lc 1, 46-48)

Magnificat anima mea Dominum :

et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ : ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,


John Rutter - Magnificat
1. Magnificat anima mea
Monteverdichor Würzburg
Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Matthias Beckert (cond.)

nguồn: www.youtube.com/watch