Clicks2.1K

Ľubomír Stanček - Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 2/2

www.evanjelizacia.eu -ďalšia z prednášok duchovného cvičenia: POZNAŤ SEBA SAMÚ podľa vzoru sv. Luisy de Marillac