Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks220
CÓRKA MARYI

JEZUS: Nie dopuśćcie, aby wyniosłość zaślepiła was na Prawdę

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 16 października 2011 roku, godz. 21.30

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego, kiedy wyjaśnia się Moje Słowo, to tak wiele Moich dzieci uważa to za obraźliwe. Chociaż Moje dzieci zawsze muszą umieć rozpoznawać orędzia publikowane przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim imieniu, to muszą się także nauczyć, aby w każdej chwili mieć otwarte umysły i serca.

O, jakże bym chciał, aby zwłaszcza Moi wyznawcy otworzyli oczy i powitali Mnie w swoich sercach. To jestem Ja, Jezus, Który wzywa was do usłyszenia Jego Głosu, kiedy przynaglam was do przyjścia do Mnie w modlitwie. Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie. Nie ma zbyt wiele czasu, zanim obwieszczę Nową Erę Pokoju. I dlatego obecnie potrzebuję, abyście przygotowali swoje dusze.

Nie dopuśćcie, aby wyniosłość zaślepiła was na Prawdę. Czy nie wiecie, że Ja nigdy bym was nie oszukał? Słuchajcie Moich wskazań, aby powstrzymać złego ducha, by nie zaciemniał waszej zdolności oceny sytuacji. Nie pozwólcie mu utrzymywać was na dystans, bo gdybyście tylko usłyszeli Moje najświętsze Słowo, wiedzielibyście, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, Kto was wzywa.

Dzieci, gdybyście wiedzieli, jak wielkie skażenie zostało rozrzucone na Moje drogocenne dusze na całym świecie, bylibyście zszokowani. Ta ciemność ogarnia od czasu do czasu nawet Moich drogich wyznawców. Ból, jaki czuję, kiedy jestem świadkiem waszych wątpliwości, zwłaszcza wśród tych dusz, które regularnie się modlą i okazują prawdziwą pobożność, wyciska Mi Łzy wielkiego smutku.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o prowadzenie przez Ducha Świętego. Odpowiem na wasze wołanie, jeśli otworzycie swoje zatwardziałe serca i poprosicie o Dar rozeznania. Jakże smutni będziecie, gdy podczas Ostrzeżenia zostanie wam objawiona Prawda. Teraz proszę o wasze modlitwy, aby uratować inne dusze. Z pewnością, jeśli nawet wątpicie w Moje Słowo dane przez te Orędzia, wciąż moglibyście odnaleźć w sercu przynaglenie do modlitwy za zagubione dusze. Kocham was i oczekuję waszej reakcji na Moje błagania o modlitwę.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ziemi-jest-w-kluczowym-punkcie
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…n-earth-is-at-a-crucial-point/

_________________________________________________________________________

ROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Wielu szkodzi tej Misji i zachęca dusze do odwrócenia się od niej

JEZUS: Szatan będzie was przekonywał, że Moje Orędzia pochodzą od niego

JEZUS: Otworzę wkrótce umysły tych, którzy w tych Orędziach nie rozpoznają Słowa Boga

JEZUS: Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie

JEZUS: Po tym, jak otrzymaliście Prawdę, ważne jest, abyście dalej rozpowszechniali Słowo Boga

JEZUS: Rozpowszechniajcie Moje Orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty i módlcie się za waszych braci i siostry, aby po Ostrzeżeniu przyjęli Moje Miłosierdzie

JEZUS: Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

JEZUS: Chciałbym podziękować tym z was, którzy hojnie poświęcają swój czas na propagowanie i rozpowszechnianie Moich Orędzi

MATKA ZBAWIENIA: Tak wielu nie słucha teraz tych Orędzi, Moje dziecko, ale po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, będą słuchać

JEZUS: Muszę ostrzec świat przed wielką liczbą fałszywych proroków, którzy w tym czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos


JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?

JEZUS: Mówię dzisiaj na świecie jedynie poprzez wybraną liczbę prawdziwych wizjonerów i widzących

JEZUS: Nikt, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010 roku, nie jest do tego upoważniony, ponieważ nie pochodzi ode Mnie

JEZUS: Odrzucajcie Orędzia, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z Moim Nauczaniem, bo możecie mieć pewność, że są fałszywe

Matka Zbawienia: Wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już dłużej otrzymywać orędzi

JEZUS: Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

_________________________________________________________________________