Evanjelizacia
12K
05:42
† Oživme sa modlitbou. viac o modlitbe sa dozviete tu: www.evanjelizacia.eu 10.10.2012 | streda 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 1 - 4 Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, …More
† Oživme sa modlitbou.
viac o modlitbe sa dozviete tu: www.evanjelizacia.eu
10.10.2012 | streda 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 1 - 4 Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov."
Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia."