08:27
johnfrax
275.2K
O.Eirene, redemptorista. Evolúcia ,učenie katolíckej Cirkvi. Video som vložil s vedomím otca Eirena a upravil som úvod a záver.. "REDEMPTIO - VYKÚPENIE" je katolícka stránka, cez ktorú Vám chceme …More
O.Eirene, redemptorista. Evolúcia ,učenie katolíckej Cirkvi.

Video som vložil s vedomím otca Eirena a upravil som úvod a záver..
"REDEMPTIO - VYKÚPENIE" je katolícka stránka, cez ktorú Vám chceme zvestovat radostnú zvesť o hojnom vykúpení, ktoré je v Ježišovi Kristovi. "REDEMPTIO" sa narodilo v "Betleheme" internetu 19. augusta 1998.

Kristus poslal svoju Cirkev do sveta, aby hlásala evanjelium. "Hlásať" znamená živé slovo. Preto v "REDEMPTIO" sa chceme zameriavať na živý kontakt s Vami. Chceme vytvoriť stranu, kde by ste sa mohli pýtať najrozličnejšie otázky duchovného charakteru, otázky tykajúce sa zmyslu života, či už filozofické alebo teologické. Chceme Vám na ne odpovedať v duchu učenia katolíckej Cirkvi, ktorá poverila našu reholu misiou íst a učit všetko, čo Ježiš Kristus prikázal.

Vieme, že ľudia majú často nevypovedané otázky, ktoré sa obávajú vysloviť. Internet zaiste patrí medzi prostriedky, kde táto ťažkosť značne odpadá.

Internet je tiež prostriedok, ktorým môžeme hlásať Božie slovo "zo striech".

sites.google.com/site/eireneredemptio/Home
Peter(skala)
Ježiš hovori proti Darwinovej teorii:
valtorta.org/darwin_and_monk…
ekans
St Clemens Maria Hofbauer ora pro nobis
www.cssr.cz/index.php
johnfrax
Mysle si nafukujete dymom svojej vedy a rozprávate o vývoji ako o znaku vášho samovoľného utvárania sa.
A vedci zakladajú svoje teórie na práve spomenutých žľazách.
Ide tu o konkrétne a presné pomenovanie teórie,ktorou sa vedci zaoberajú.Vnímaj obsah širšie,tému a možno spoznáš,že v tom texte je odpoveď pre mnohých,ktorí sa tou otázkou zaoberajú.
Ano,mňa to oslovuje, napĺňa,toto som vložil k téme…More
Mysle si nafukujete dymom svojej vedy a rozprávate o vývoji ako o znaku vášho samovoľného utvárania sa.

A vedci zakladajú svoje teórie na práve spomenutých žľazách.
Ide tu o konkrétne a presné pomenovanie teórie,ktorou sa vedci zaoberajú.Vnímaj obsah širšie,tému a možno spoznáš,že v tom texte je odpoveď pre mnohých,ktorí sa tou otázkou zaoberajú.

Ano,mňa to oslovuje, napĺňa,toto som vložil k téme ,ale vieroučné texty,teologické a všetko ostatné čo knihy v sebe prinášajú si treba prečítať a precítiť.
johnfrax
Ako vidím ,ešte si niečo dopísala.A to podstatnú vec,ktorá je centrom nášho bytia.Jedine človek bol stvorený vdýchnutím Božieho ducha.Bez toho by sme boli skutočne len živočíchy.
To je podstata človeka,Božieho synovstva,v tom je naša nesmrteľnosť a od Boha vychádza naše stvorenie a nie z evolúcie o ktorú sa tu jedná.
3 more comments from johnfrax
johnfrax
Hviezdičky označujú poznámky autora k objasneniu niektorých výrazov.Takto je to presne v knihe uvedené.Ide o súvis s vedeckou teóriou evolúcie.
----------------------------------------
***Hypofýza je žľaza s vnútornou sekrécoiou na spodnej časti mozgu,mozgový podvesok,podmozgová žľaza,a epifýza je časť medzimozgu-pozn.prekladateľa.
johnfrax
Monika,vlož si do Google hypofýza epifýza evolúcia,to sú tie ***.Človek by neveril s čím sa to môže spájať.
Vulagarizmom môžu byť aj irónia a posmešky.
Prajem ti pekný,požehnaný čas.
johnfrax
Pán Ježiš diktuje Márii Valtorte.
Evanjelium ako mi bolo odhalené.Kniha 10.str.83.
Stvorenie a vývoj človeka.

Mysle si nafukujete dymom svojej vedy a rozprávate o vývoji ako o znaku vášho samovoľného utvárania sa.Človek-živočích sa vývojom stane superčlovekom.Tak vravíte**Áno,tak to je.Ale mojím spôsobom.Na mojom poli.Nie na vašom.Nie prechodom z druhu štvornožcov na druh ľudí.Ale prechodom z …More
Pán Ježiš diktuje Márii Valtorte.
Evanjelium ako mi bolo odhalené.Kniha 10.str.83.

Stvorenie a vývoj človeka.

Mysle si nafukujete dymom svojej vedy a rozprávate o vývoji ako o znaku vášho samovoľného utvárania sa.Človek-živočích sa vývojom stane superčlovekom.Tak vravíte**Áno,tak to je.Ale mojím spôsobom.Na mojom poli.Nie na vašom.Nie prechodom z druhu štvornožcov na druh ľudí.Ale prechodom z druhu ľudí na druh duchov.
Čím viac bude rásť duch,tým viac sa budete vyvíjať.
Vy,ktorí rozprávate o žľazách a na plné ústa hovoríte o hypofýze a epifýze*** a vkladáte do nich sídlo života,chápaného nie ako čas,v ktorom žijete,ale ako čas,ktorý predchádzal a ktorý bude nasledovať po vašom terajšom živote,vedzte,že vaša pravá žľaza,tá,ktorá z vás robí večných vlastníkov večného života,je váš duch.

Čím viac sa bude duch rozvíjať,tým viac budete vlastniť Božie svetlo a budete sa vyvíjať z ľudí na bohov.,na nesmrteľných bohov:
a tak bez toho, žeby ste sa prehrešili voči rozkazu Boha o strome života,splníte jeho túžbu,že budete vlastniť tento život presne tak,ako chce Boh,aby ste ho vlastnili.Pretože Boh pre vás stvoril život večný a žiarivý,ako blažené objatie s jeho večnosťou,ktorá vás do seba pohltí a odovzdá vám svoje bohatstvá.

Čím viac bude váš duch vyvinutý,tým lepšie spoznáte Boha.Poznať Boha znamená milovať ho a slúžiť mu a tak byť schopný vzývať ho pre seba i pre druhých..Teda stať sa kňazmi,ktorí sa zo zeme modlia za bratov.Lebo kňaz je zasvätený.No zasvätený je aj presvedčený ,láskyplný a verný veriaci.Zasvätená je však predovšetkým láskou pohnutá,sebaobetujúca sa duša.
Peter(skala)
Robert... lebo neveria zjaveniam Svätých:)
keby verili, tak by prijali skutočnosť, že Adam a Eva boli stvorení ako 33 roční a neboli počatí z nejakého pračloveka 🤦
jamajl
Nic proti.
Jen aby se nám pan farář nepletl s tím dopadem na člověka, u toho vývoje.
Ale říkám to jen ze srandy.
Adam a Eva.
První lidé v ráji?
Dneska se už i říká, že se přímo takhle nejmenovali.
Takže je v tom beztak dost nejasností.
Cesty Páně jsou holt nevyzpytatelné.
Možná až v nebi uvidíme.
V každém případě jsem věřící člověk a nechci se protivit učení církve.
Jen jsem si dovolil nemístně …More
Nic proti.
Jen aby se nám pan farář nepletl s tím dopadem na člověka, u toho vývoje.
Ale říkám to jen ze srandy.

Adam a Eva.
První lidé v ráji?
Dneska se už i říká, že se přímo takhle nejmenovali.
Takže je v tom beztak dost nejasností.
Cesty Páně jsou holt nevyzpytatelné.
Možná až v nebi uvidíme.

V každém případě jsem věřící člověk a nechci se protivit učení církve.
Jen jsem si dovolil nemístně pošťouchnout.
🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
johnfrax
Poznám tie stránky,ďakujem.
4 more comments from johnfrax
johnfrax
Archetyp,pusti si príspevok pod ktorým píšeš.
johnfrax
Dominik,píšeš,že Boh musí byť poslušný svojim zákonom,ktoré stvoril.
Je to nelogické a odporuje to Božej veľkosti a všemohúcnosti.
To by Boh potom musel byť poslušný aj človeku,veď ho stvoril.
johnfrax
A ešte musím dodať,že tvoje charakterizovanie,aký Boh nie je,mi zneje v ušiach ako kladivo.
Je to akoby si tu niekoho chcel obviniť,že sa to Bohu snaží pripísať.
johnfrax
Dominik,vidíš tu protirečenia ?
Ja som tu predložil na tú dobu úžasný popis zeme,vysiacej voľne v priestore,ktorý Jób cituje dávno pred tým,keď sa verilo,že zem je doska a pláva na mori.
Moja viera nestojí ani nepadá na tom,či bol človek a svet stvorený v krátkej dobe,alebo počas dlhého vývoja.
Počúvaj aké má stanovisko Cirkev,v dogme o stvorení sa hovorí,jedna vec je zásadná,nie je prípustné,že …More
Dominik,vidíš tu protirečenia ?
Ja som tu predložil na tú dobu úžasný popis zeme,vysiacej voľne v priestore,ktorý Jób cituje dávno pred tým,keď sa verilo,že zem je doska a pláva na mori.

Moja viera nestojí ani nepadá na tom,či bol človek a svet stvorený v krátkej dobe,alebo počas dlhého vývoja.
Počúvaj aké má stanovisko Cirkev,v dogme o stvorení sa hovorí,jedna vec je zásadná,nie je prípustné,že by ľudstvo pochádzalo z viacerých zdrojov,ľudstvo pochádza z jedného páru rodičov,to je zásadné.

Bibliu sa nedokážem naštudovať,ja ju čítam a čerpám z nej.
Boha si nemôžme prispôsobovať svojmu videniu,Boh môže porušovať prírodné,fyzikálne zákony ,neraz tak konal.
I tie sú jeho dielom a môže ich meniť.

Tak konal aj Ježiš,tiež nie raz pre nás neprekonateľné zákony
pre neho neplatili,nepodliehal im.

My tu môžme diskutovať a baviť sa o svojich názoroch,ale len pokiaľ sa nevymykajú učeniu Cirkvi.
Na tom nie je nič zlého.
dominikguzman
A Virtue, Boh tento svet určite nestvoril za chvíľu, niečo to trvalo v našom poňatí.
dominikguzman
Nie chcel som tým povedať, aby ste si naštudovali Písmo a Katechizmus a napísali potom, čo ste zistili.
2 more comments from dominikguzman
dominikguzman
Dobre naštudujte si Katechizmus aj Písmo a potom mi napíšte. Som zvedavý na to, či Boh je idiot, ktorý koná podľa svojej nálady momentálnej. Vyžaduje od chabého človeka niečo, čo sám on nemusí dodržiavať.
dominikguzman
Po ďalšie sa vás chcem opýtať, či podľa vás Boh koná iracionálne. Nemyslím tým, že všetko čo robí Boh by malo byť zrozumiteľné pre človeka, ale to, že Boh je nerozumný. Že si zmyslí niečo a urobí to bezohľadu na to, či dal nejaké zákony alebo nie. Ak by Boh sám bol neposlušný svojim zákonom, tak ako by ich mohol chcieť od človeka? Sám Ježiš musel byť dokonalý v dodržaní Božích zákonov a Ježiš je …More
Po ďalšie sa vás chcem opýtať, či podľa vás Boh koná iracionálne. Nemyslím tým, že všetko čo robí Boh by malo byť zrozumiteľné pre človeka, ale to, že Boh je nerozumný. Že si zmyslí niečo a urobí to bezohľadu na to, či dal nejaké zákony alebo nie. Ak by Boh sám bol neposlušný svojim zákonom, tak ako by ich mohol chcieť od človeka? Sám Ježiš musel byť dokonalý v dodržaní Božích zákonov a Ježiš je Boh. Veď v ňom poznáme Otca.