Stenia
112291.5K

Modlitwy zanurzenia we Krwi Chrystusa

1 LIPCA - ŚWIĘTO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samą.
Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyśle czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samą do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.


KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia,
- napoju życia z Nieba dla nas dany! - O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, - Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, - abyś nas wszystkich życiem napawała, - abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, - Miłosierdzie wybłagała.
O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, - gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, - cześć Tobie niesiemy, dzięki wiekuiste - z Aniołami ze Świętymi.

Drogocenna Krwi Jezusa!
Ty byłaś Okupem za grzechy ludzkości, jesteś Napojem Zbawienia i Kąpielą oczyszczenia dla naszych dusz. Bezustannie wstawiasz się za ludźmi u Tronu Najwyższego Zmiłowania. Adorujemy Cię pokornie. Na ile nas stać, pragniemy wynagradzać za obelgi, którymi obrażają Cię ludzie, a zwłaszcza ci, którzy odważają się bluźnić przeciw Tobie. Któż nie chciałby uwielbiać Tej Krwi? Przecież jest Ona nieskończenie kosztowna. Któż nie chciałby kochać Jezusa, który tę Krew przelał? Cóż by się z nami stało, gdybyśmy nie byli tą Krwią odkupieni? Kto sprawił, że Ta Krew wypłynęła z żył naszego Pana aż do ostatniej kropli? Sprawiła to Miłość. Tak, ta Miłość jest bezgraniczna. Ona daje nam balsam Zbawienia. Jest to drogocenny balsam. Wytrysnął On z nigdy nie wysychającego Źródła Miłości. Spraw, by Cię uwielbiały i wychwalały wszystkie serca i wszystkie języki. Dzięki Ci teraz i po wszystkie wieki. Amen.

OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA
O Maryjo, Ty cudowna Matko Zbawiciela, jakże kochałaś Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojej duszy, gdy On tę Najświętszą Krew przelewał! Dla tej miłości i dla Twego cierpienia bądź naszą Wstawienniczką i Pośredniczką wszystkich Łask. Tobie, Przedwieczny, Ukochany Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi i ku Twojej nieskończonej czci ofiarujemy Przenajświętszą Krew Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata, za Kościół św. za Ojca św. za Biskupów i Kapłanów za prześladowanych braci w wierze, za dzieci i młodzież, za nawrócenie grzeszników, za chorych i konających, za dusze w czyśćcu, za pokój i zbawienie całego świata!
Niech będzie uwielbione i pochwalone Najświętsze Serce i Drogocenna Krew Jezusa w Najświętszym sakramencie Ołtarza!(300 dni odp.)

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA
(podyktowana przez N.M.P. i zalecana do odmawiania)

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie odmienić raczył, przez zasługi Najdroższej KRWI, wysłuchaj nas Panie.
Abyś łaską Ducha Świętego, wszystkich poszukujących Boga oświecić raczył,
Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,
Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,
Abyś diabelską złość zniszczyć raczył, (3x)
Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył,
Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim rozłamom w rodzinach kres położyć raczył,
Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,
Abyś cierpiących w sercu, pocieszyć raczył,
Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia duchowego darować raczył,
Abyś nas w męstwie i nieustraszoności w prześladowaniach utwierdzić raczył,
Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości napełniać raczył,
Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, Kapłanów, przez szczególne łaski wzmocnić raczył,
Abyś oziębłych i błądzących Kapłanów Twój ą łaską z powrotem do Ciebie przyciągnąć raczył,
Abyśmy Najświętszy Sakrament znowu więcej cenili i czcili,
Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania obudzić raczył,
Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył,
Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,
Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się na nami.
- Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
- Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

MODLITWY SIEDEM OJCZE NASZ I SIEDEM ZDROWAŚ
MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA


TAJEMNICA PIERWSZA
OBRZEZANIE PANA JEZUSA
Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich, u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA DRUGA
KRWAWY POT PANA JEZUSA
Ojcze Przedwieczny. Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA TRZECIA
BICZOWANIE PANA JEZUSA
Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serca Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA CZWARTA
CIERNIEM KORONOWANIE PANA JEZUSA
Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną KJTCW Pana Jezusa z Koronowania Cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzie grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA PIĄTA
DŹWIGANIE KRZYŻA
Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew na pokutę za wszystkie moje i wszystkie ludzi grzechy za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA SZÓSTA
UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA
Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego, przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas, Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi - na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w czyśćcu cierpiące i te które znikąd ratunku nie mają.
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

TAJEMNICA SIÓDMA
OTWORZENIE ŚWIĘTEGO BOKU PANA JEZUSA
Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze. Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła św. i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tą Drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana Naszego Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...
Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

RÓŻANIEC DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

Początek (na Krzyżyku) - Wierzę w Boga Ojca...
Na małych paciorkach mówimy - Ojcze nasz...
Na dużych paciorkach mówimy - Chwała Ojcu...
W sześciu tajemnicach - 5x Ojcze nasz... lx Chwała Ojcu...
W siódmej tajemnicy - 3x Ojcze nasz... lx Chwała Ojcu...

TAJEMNICA I
PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA
„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA cierpiącego w tajemnicy obrzezania na wynagrodzenie za grzechy młodości, za grzechy nieczystości, za grzechy nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom i o uświęcenie i ratunek dzieci i młodzieży w naszych rodzinach i na świecie.
5x Ojcze nasz... lx Chwała Ojcu...
- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią

TAJEMNICA II
PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU
„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię”
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań i Sakramentów Świętych.
5x Ojcze nasz... lx Chwała Ojcu...
- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłaś Twoją Przenajdroższą Krwią

TAJEMNICA III
PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE BICZOWANIA
„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie ludzkie grzechy niemoralności, rozpusty oraz podziałów i nienawiści, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenie i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży, za bluźnierstwa, obmowy i fałszywe sądy i wszelkie grzechy języka.
5x Ojcze nasz ... lx Chwała Ojcu ...
- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią

TAJEMNICA IV
PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA
„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie cierniem koronowania na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Boskiej Godności i godności człowieka. Niech Ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi grzechy ludzkiej pychy, głupoty, nienawiści, obmowy i wszystkie grzechy, które zrodziły się w ludzkich umysłach kiedykolwiek, a wyjedna nam Dary Ducha Świętego.
5x Ojcze nasz... lx Chwała Ojcu...
- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA V
PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ
„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną na drodze krzyżowej na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata przeciw Krzyżom uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, narzekania z powodu cierpień i krzyżyków danym nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucanie cierpień i doświadczeń. Niech ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej wiodącej do zbawienia.
5x Ojcze nasz... lx Chwała Ojcu...
- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Której odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią

TAJEMNICA VI
PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU
„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem". Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie przebicia Najświętszych Członków gwoździami naszych grzechów, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności wykorzystanej do celów grzesznych i marnych, za odrzucenie Bożych Łask. Niech ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, uświęci kapłanów i resztę naszego życia abyśmy go wykorzystali do zbawienia dusz naszych, naszych bliźnich i dla Chwały Bożej.
5x Ojcze nasz... lx Chwała Ojcu...
- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią (lx)

TAJEMNICA VII
PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ
„Lecz kiedy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda"
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa przebitego włócznią naszych grzechów na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata, które w ludzkich sercach zrodziły się kiedykolwiek. Za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach ludzkich, w naszych rodzinach, ojczyźnie i na świecie. Niech Ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością ku Tobie Boże i miłością miłosierną do bliźnich naszych.
3x Ojcze nasz... lx Chwała Ojcu...
- Wspomóż Panie sługi Twoje,
- Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią.
Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nas w ofierze Tę Boską Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, przelał w czasie Swej Męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Boskie zasługi, przebacz duszom i zbaw je. O Boska Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię, z największą czcią i najgłębszą miłością dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze.
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie!

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca przedwiecznego, Wybaw nas!
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
V. Odkupiłeś nas Panie, Krwią Swoją.
R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego
Módlmy się
Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki Niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w Niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI PRZENAJDROŻSZEJ

1. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu, na chwałę Twojego Imienia, za nadejście Twojego Królestwa i za zbawienie wszystkich dusz.
(Po każdym ofiarowaniu powtarza się):
V. Chwała Ojcu...
R. Jak była...
V. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,
R. Który nas Krwią Swoją odkupił.
2. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Prze-najdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, o rozwój Kościoła, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakony i o uświęcenie ludu Bożego.
3. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Prze-najdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu, w intencji nawrócenia grzeszników, o umiłowanie Twojego Słowa i o jedność wszystkich chrześcijan.
4. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Prze-najdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu za kierujących społecznościami, o chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym i o pokój i sprawiedliwość między narodami.
5. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Prze-najdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu, o uświęcenie prac i cierpień, za biednych, chorych, strapionych i za tych wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom.
6. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Prze-najdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu, za potrzeby duchowe i doczesne nas samych, naszych krewnych i dobroczyńców oraz naszych nieprzyjaciół.
7. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Prze-najdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu, za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.
(Na końcu mówią wszyscy)
Niech będzie uwielbiona Krew Jezusa teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.

KORONKA
DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA


Na dużych paciorkach:
O Jezu, okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj, wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego.
Na małych paciorkach:
O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.

OFIAROWANIE SIĘ NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

Dzięki Ci, Panie Jezu Chryste, że stałeś się człowiekiem, aby przynieść na ziemię miłość Przedwiecznego Ojca. Dzięki Ci, Synu Boży, że przyjąłeś nasze ciało i krew, że stałeś się naszym Bratem i Przyjacielem. Dzięki Ci, Dobry Pasterzu, że dałeś życie za owce swoje, aby Twoją Krwią obmyć do czysta i uświęcić tych wszystkich, którzy przyjmuj ą T woj e Słowo i uczestniczą w Ofierze Pojednania. Ciebie, Panie, chwalimy i uwielbiamy ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, ponieważ Twoją najdroższą Krwią zmazałeś winę ludzkości. Ciebie wysławiamy i czcimy, bo dzięki temu, że oddałeś swoje życie, odzyskaliśmy nadzieję; dzięki temu, że za nas umarłeś, śmierć stała się nam bramą zbawienia; ponieważ okazałeś nam miłosierdzie, możemy w jedności z Tobą stać się źródłem miłosierdzia i pojednania. Chwalimy i wielbimy Cię, nasz Zbawicielu, bo przez chrzest i bierzmowanie włączyłeś nas w Twoje święte Ciało, Kościół. W Eucharystii wzmacniasz więź miłości i pokoju. W sakramencie pokuty leczysz rany naszego ziemskiego pielgrzymowania i odnawiasz życie łaski, kiedy je utracimy. Ciebie, Jezu, wysławiamy i czcimy za Twoje Słowo i wszystkie Sakramenty, które czynią nas żywymi członkami Kościoła. Dziękujemy Ci za tych, którzy w Twoim zastępstwie kierują owczarnią, którą Ty nabyłeś Twoją własną Krwią. Dziękujemy Ci, Panie, także za wszystkich ludzi, dzięki którym uwierzyliśmy w Ciebie, dzięki za tych wszystkich, którzy wprowadzili nas na drogę Twojej miłości. Szczególnie chcemy Ci dzisiaj podziękować za to, że dzięki Twojej świętej Krwi znaleźliśmy sens życia, cierpienia i śmierci. Ponieważ Ty z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, cierpiałeś i umarłeś na krzyżu, my także możemy przez nasze życie, cierpienie i umieranie okazać Bogu Ojcu i wszystkim naszym bliźnim prawdziwą miłość. Dlatego ofiarujemy się dzisiaj (na nowo) Twojej Najdroższej Krwi. Odnawiamy swoje przyrzeczenie chrztu św. i pragniemy bardziej świadomie, radośnie i z większą gotowością być członkami Twojego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Naszym życiem chcemy "dopełniać to, czego brakuje cierpieniom Chrystusa", aby świat powrócił do domu Ojca. Niech nasz czas będzie Twoim czasem; naszą radością niech będzie to, co Ciebie raduje; niech naszym cierpieniem uczestniczymy w Twojej zbawczej miłości. Z Tobą pragniemy oddać naszą krew i życie dla zbawienia wszystkich ludzi. Panie, pozwól nam wraz z Tobą być strumieniem miłosierdzia, które zwycięża strach i złe duchy, które upadającym daje nowe siły, które cierpiących pociesza i umacnia, szukającym wskazuje drogę, zagubionych prowadzi do nawrócenia, poświęconym Bogu dodaje odwagi, trwa przy umierających, a zmarłym, którzy potrzebuj ą oczy szczenią przychodzi z pomocą. Panie Jezu Chryste, niech Twoja Najdroższa Krew uczyni nas wiernymi temu ofiarowaniu, którego dzisiaj dokonujemy (odnawiamy). Uczyń nas gorliwymi w rozważaniu i oddawaniu czci tajemnicy Twojej Najdroższej Krwi, a nasze życie niech będzie uwielbieniem Ojca, który jest w niebie i pomaga ludziom do zbawienia. Maryjo, Matko Najdroższej Krwi, módl się za nami! Święty Kasprze, módl się za nami! Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami! Błogosławiona Mario de Mattias, módl się za nami!

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej o Miłosierny Zbawicielu wielkości upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów Łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twój ą Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia.
W obecności mojej ukochanej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich Świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego poświęcam się o Najukochańszy Jezu, z całą szczerością serca, jak nąjdobrowolniej, Twej Najdroższej Krwi, przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i od piekła.
Ja............. przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej Łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia, tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji, od wszystkich była uczczona i uwielbiona. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego Zbawienia zadają. O! Gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłości i wszystkie moje zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić! Patrz, o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twój a Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci, Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć. Pokrop o Boski Zbawicielu T woj ą Najdroższą Krwią mnie jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię o Ukrzyżowana, Miłości Zbawiciela, od zaraz, całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najgodniej czcić mogli. Amen.

HYMN DO KRWI CHRYSTUSA
Wszystkie narody klaszczcie w dłonie
I wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,
Albowiem Pan Najwyższy, objawił nam Miłosierdzie Swoje.
Nie oszczędził on bowiem Syna swego,
Lecz Go wydał za wszystkich nas, byśmy się zbawili i oczyścili
Z grzechów naszych Krwią Jego.
Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili
I wybawili od gniewu Jego.
Abyśmy, którzy od Niego oddzieleni byliśmy,
Znów się zjednoczyli przez krew Syna Jego.
Panie Boże mój cóż Ci oddam
Za wszystko coś mi dał, Kielich Zbawienia wezmę
I mocy Krwi Twojej wzywać będę
Śpiewajcie Jezusowi wszyscy Święci Jego,
Śpiewajcie i wyznawajcie świętość Jego,
Albowiem On nas umiłował
I obmył we Krwi Swojej. Został Wspomożycielem
I Zbawicielem naszym.
Na wieki bądź sławiona Krwi Jezusowa,
Albowiem uczyniłaś nam te cuda.
Bądź pochwalony Jezu na wieki
I niech się napełni niebo i ziemia chwałą
Krwi Jego. Jezusowi Synowi Bożemu,
Który nas Krwią swoją odkupił
Pójdźcie pokłońmy się.
Primo
Primo
KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia,
- napoju życia z Nieba dla nas dany! - O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, - Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, - abyś nas wszystkich życiem napawała, - abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, - Miłosierdzie wybłagała.
O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, - gdzie Twoje źródło miała…More
KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia,
- napoju życia z Nieba dla nas dany! - O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, - Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, - abyś nas wszystkich życiem napawała, - abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, - Miłosierdzie wybłagała.
O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, - gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, - cześć Tobie niesiemy, dzięki wiekuiste - z Aniołami ze Świętymi.
internetowagrupamodlitewna
Witam serdecznie.
Powstała INTERNETOWA GRUPA MODLITEWNA CZCICIELI RAN I KRWI CHRYSTUSA: internetowagrupamodlitewna.blogspot.com której celem jest wspólna modlitwa osób ku czci Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi Chrystusa, osób które nie mogą uczestniczyć w swoich parafiach w takich wspólnotach modlitewnych ponieważ ich brak, oraz dla ludzi chorych, którzy mają pragnienie nabożeństwa…More
Witam serdecznie.
Powstała INTERNETOWA GRUPA MODLITEWNA CZCICIELI RAN I KRWI CHRYSTUSA: internetowagrupamodlitewna.blogspot.com której celem jest wspólna modlitwa osób ku czci Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi Chrystusa, osób które nie mogą uczestniczyć w swoich parafiach w takich wspólnotach modlitewnych ponieważ ich brak, oraz dla ludzi chorych, którzy mają pragnienie nabożeństwa Ran i Krwi Pana Jezusa, a sami fizycznie nie mogą udać się na spotkania modlitewne w swoich parafiach.
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM
DO WŁĄCZENIA SIĘ DO NASZEJ GRUPY MODLITEWNEJ.
Jesteśmy tutaj: internetowagrupamodlitewna.blogspot.com
Niech będzie błogosławiona Krew Jezusowa!
Emilia (liderka grupy)
jadwina shares this
388
Modlitwy zanurzenia we Krwi Chrystusa.
Modlitwy zanurzenia we Krwi ChrystusaMore
Modlitwy zanurzenia we Krwi Chrystusa.

Modlitwy zanurzenia we Krwi Chrystusa
Orfar33
Jan Paweł II
Kult Najświętszej Krwi Chrystusa
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 lipca 2001
Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.
W dzisiejszej liturgii apostoł Paweł w Liście do Galatów stwierdza, że Ťku wolności wyswobodził nas Chrystusť (Ga 5, 1). Ta …More
Jan Paweł II

Kult Najświętszej Krwi Chrystusa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 lipca 2001
Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.

W dzisiejszej liturgii apostoł Paweł w Liście do Galatów stwierdza, że Ťku wolności wyswobodził nas Chrystusť (Ga 5, 1). Ta wolność ma bardzo wysoką cenę: jest nią życie, krew Odkupiciela. Tak! Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci.

Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. (...)

Niech rozważanie ofiary Pana, zadatku nadziei i pokoju dla świata, będzie zachętą i bodźcem do budowy pokoju również tam, gdzie wydaje się on niemal nieosiągalny. Myślę dziś w sposób szczególny o Sri Lance, gdzie z okazji święta Matki Bożej z Madhu wspólnota katolicka gromadzi się na modlitwie w tym słynnym sanktuarium, aby błagać o upragniony dar pokoju. Stronom uwikłanym w tragiczny konflikt etniczny, który od prawie dwudziestu lat rodzi okrutną przemoc i gwałt w tym kraju, nie udaje się wejść na drogę dialogu i pojednania. Negocjacje to jedyna droga, która pozwoli stawić czoło poważnym problemom, stanowiącym podłoże obecnego konfliktu.

Niech Maryja, Matka Tego, który swą krwią odkupił świat, błogosławi wytrwałe wysiłki tych, którzy w Sri Lance i w innych miejscach starają się tworzyć klimat bezstronności i odprężenia, niezbędny warunek zgody i pokoju.
W zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem,
który Krew Swoją wylał dla zbawienia świata,
a teraz w Eucharystii
uobecnia ofiarę całopalenia ku chwale Ojca,
zanośmy naszą modlitwę, wołając:
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Dla uczczenia Twego świętego Imienia,
prosząc o przyjęcie Królestwa Twojego
i zbawienie całego świata
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za wzrost Twojego Kościoła,
za Ojca świętego, za Biskupów, Kapłanów,
Zakonników i Zakonnice
oraz o uświęcenie całego ludu Twojego
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za nawrócenie grzeszników,
o całkowitą uległość Słowu Twojemu
i zjednoczenie wszystkich chrześcijan
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za rządzących państwami,
o kierowanie się moralnością w życiu publicznym
oraz o pokój i sprawiedliwość między wszystkimi narodami
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za uświęcenie pracy i cierpienia,
za ubogich, ułomnych, chorych i cierpiących
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za nasze potrzeby duchowe i doczesne,
w intencji naszych rodziców krewnych,
przyjaciół i nieprzyjaciół
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego,
za wszystkich zmarłych
oraz za nasze zjednoczenie z Chrystusem w chwale
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.
daniel.k
MODLITWA POLECANA PRZEZ KS. PIOTRA NATANKA
Ojcze Przedwieczny, przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, razem z Jej łzami, ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie.
More
MODLITWA POLECANA PRZEZ KS. PIOTRA NATANKA

Ojcze Przedwieczny, przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, razem z Jej łzami, ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie.
daniel.k
W miesiącu lipcu w Kościele czcimy Najdroższą Krew Pana Jezusa
przez odmawianie Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
i inne modlitwy ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa
(tzw. nabożeństwo lipcowe)
www.mocmodlitwy.info.pl/home.htmlMore
W miesiącu lipcu w Kościele czcimy Najdroższą Krew Pana Jezusa
przez odmawianie Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
i inne modlitwy ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa
(tzw. nabożeństwo lipcowe)

www.mocmodlitwy.info.pl/home.html
One more comment from daniel.k
daniel.k
Miesiąc lipiec, wg.tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Czcimy tę tajemnicę, jednocząc się z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy w świadectwie męczenników.
W doświadczeniu codzienneg…More
Miesiąc lipiec, wg.tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Czcimy tę tajemnicę, jednocząc się z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy w świadectwie męczenników.

W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod Krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran.
stanislawp
Gdy się słucha pana Dworaka z KRRT to ta modlitwa mogłaby cuda czynić.
Dialog z nim nie ma żadnego sensu.
Biedny czlowiek.
Dlaczego by nie zmówić tej modlitwy właśnie teraz w jego intencji o uwolnienie?
Stenia
MODLITWA POLECANA PRZEZ KS. PIOTRA NATANKA
Ojcze Przedwieczny, przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, razem z Jej łzami, ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie.
More
MODLITWA POLECANA PRZEZ KS. PIOTRA NATANKA

Ojcze Przedwieczny, przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, razem z Jej łzami, ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Jezusa Chrystusa, aby Matka zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie.
Primo
1 LIPCA - ŚWIĘTO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samą.
Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyśle czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanu…
More
1 LIPCA - ŚWIĘTO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samą.
Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyśle czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samą do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.
Stenia
Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki, większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość.
PAN JEZUS ZAPEWNIA ŚW. FAUSTYNĘ, JAK WIELKA JEST WARTOŚĆ GODZINNEJ MEDYTACJI O JEGO BOLESNEJ MĘCE(Dz. 369)More
Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki, większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość.

PAN JEZUS ZAPEWNIA ŚW. FAUSTYNĘ, JAK WIELKA JEST WARTOŚĆ GODZINNEJ MEDYTACJI O JEGO BOLESNEJ MĘCE(Dz. 369)
Stenia
KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia,
- napoju życia z Nieba dla nas dany! - O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, - Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, - abyś nas wszystkich życiem napawała, - abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, - Miłosierdzie wybłagała.
O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, - gdzie Twoje źródło miała…More
KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia,
- napoju życia z Nieba dla nas dany! - O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, - Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, - abyś nas wszystkich życiem napawała, - abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, - Miłosierdzie wybłagała.
O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, - gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, - cześć Tobie niesiemy, dzięki wiekuiste - z Aniołami ze Świętymi.