Nieprzejednany Wstecznik
Niedziela Dobrego Pasterza, więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.