Sv.Prokop
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. (2 Tim 4, 3)
U.S.C.A.E.
Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

22. 6. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „statočný, pobožný“.

Eusebios bol od roku 361 biskupom v sýrskom meste Samosata. V ariánskom spore patril spočiatku do umiernenej skupiny homouziánov. No na synode v Antiochii v roku 363, ktorú zvolal Melétios Antiochijský, podpísal s ostatnými biskupmi …More
Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

22. 6. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „statočný, pobožný“.

Eusebios bol od roku 361 biskupom v sýrskom meste Samosata. V ariánskom spore patril spočiatku do umiernenej skupiny homouziánov. No na synode v Antiochii v roku 363, ktorú zvolal Melétios Antiochijský, podpísal s ostatnými biskupmi závery Nicejského koncilu. Odvtedy sa stal poradcom a priateľom Bazila Veľkého. Spolu s ním, Gregorom Naziánskym a Gregorom Nysským, sa stal hlavným predstaviteľom skoronicejskej pravovernosti.

Cisár Valens preto v roku 374 poslal Eusébia do Trácie do vyhnanstva. Po smrti cisára sa o 4 roky vrátil späť do Samosaty a so zápalom pracoval na reorganizácii Sýrskej cirkvi.

Podľa tradície Eusebios zomrel na následky zranenia, ktoré mu kameňom spôsobila prívrženkyňa arianizmu. Stalo sa tak 22. júna 380 v sýrskom meste Doliche, kam Eusebios prišiel na biskupskú vysviacku. Vďaka týmto okolnostiam si ho Cirkev ctí ako mučeníka.
U.S.C.A.E.
ako sa dá o nejakom svätom napísať že istý čas bol semi-arián 😊
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_02.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrám měl velmi mnoho stád, stříbra a zlata. Také Lot, který šel s Abrámem, měl brav, skot a stany. Země jim proto nestačila, aby zůstali spolu, neboť měli tak velký majetek, že nemohli zůstat pohromadě. Došlo totiž k hádce mezi pastýři stáda Abrámova a pastýři stáda Lotova, neboť i Kananejci a …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_02.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrám měl velmi mnoho stád, stříbra a zlata. Také Lot, který šel s Abrámem, měl brav, skot a stany. Země jim proto nestačila, aby zůstali spolu, neboť měli tak velký majetek, že nemohli zůstat pohromadě. Došlo totiž k hádce mezi pastýři stáda Abrámova a pastýři stáda Lotova, neboť i Kananejci a Perizité bydlili tehdy v zemi. Abrám tedy řekl Lotovi: „Ať není spor mezi mnou a tebou, mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme blízcí příbuzní. Není ti otevřená celá země? Odděl se ode mne! Půjdeš-li nalevo, dám se napravo, půjdeš-li napravo, dám se nalevo.“ Když Lot zdvihl své oči, viděl, že celé okolí Jordánu až k Soaru je všude zavlažováno jako Hospodinova zahrada, jako Egypt – bylo to dřív, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Lot si vybral celé okolí Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abrám zůstal v zemi Kanaán a Lot se usídlil v městech kolem Jordánu a tábořil až k Sodomě. Lidé ze Sodomy však byli velmi zločinní a prohřešovali se proti Hospodinu. Když se Lot oddělil, řekl Hospodin Abrámovi: „Pozdvihni své oči a rozhlédni se z místa, kde stojíš, na sever a na jih, na východ a na západ. Celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu na věky. Rozmnožím tvé potomstvo jako prach země; jenom kdo dovede spočítat zrnka prachu, spočítá i tvé potomstvo. Nuže, projdi zemí křížem krážem, neboť ji dám tobě.“ Potom Abrám zdvihl své stany a dospěl k doubravě Mamrea u Hebronu a vystavěl tam Hospodinu oltář.
Gn 13,2.5-18

Žalm:
Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
upřímně smýšlí ve svém srdci,
svým jazykem nepomlouvá.

Nečiní příkoří svému bližnímu,
netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá,
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.

Nelichvaří svými penězi
a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná,
nikdy nezakolísá!
Zl 15

Evangelium:
Mt 7,6.12-14