Clicks392

Bohorodice

Stylita
4
Ostrobramská ikona Boží Matky (Vilnius)
Stylita
Původ obrazu není jednoznačně znám. Má se zato, že ho namaloval pravděpodobně v 1. polovině 17. století neznámý malíř na desku o rozměrech 200x165 cm. Matka Boží je na obrazu bez dítěte. Existuje více teorií proč tomu tak je. Mezi nejvíce pravděpodobné patří ta, podle které obraz zachycuje Pannu Marii ve chvíli Ježíšova zmrtvýchvstání. Soudí se tak podle bolesti ve tváři Bohorodičky a nachýlení …More
Původ obrazu není jednoznačně znám. Má se zato, že ho namaloval pravděpodobně v 1. polovině 17. století neznámý malíř na desku o rozměrech 200x165 cm. Matka Boží je na obrazu bez dítěte. Existuje více teorií proč tomu tak je. Mezi nejvíce pravděpodobné patří ta, podle které obraz zachycuje Pannu Marii ve chvíli Ježíšova zmrtvýchvstání. Soudí se tak podle bolesti ve tváři Bohorodičky a nachýlení její hlavy na pravou stranu, jak tomu bývá na ikonách znázorňujících Zmrtvýchvstání. Zanedbatelný není ani fakt, že v minulosti na opačné, vnější, straně Ostré brány visel obraz Krista Vykupitele.
Počátky úcty k obrazu se kladou do roku 1706, kdy při požáru města mnoho jeho obyvatel pocítilo ochranu Matky Boží. Od té doby generace litevských a polských občanů chodí před její obraz prosit o rozličné milosti pro sebe i pro své blízké. Na její přímluvu se událo mnoho zázraků. První z nich byl zaznamenán roku 1761. Byl to pád dítěte z druhého patra na dlažbu, který dítě přežilo bez zdravotních následků. V roce 1828 byl na průčelí kaple zhotoven latinský nápis "Matko Milosrdenství, pod tvoji ochranu se utíkáme" a v roce 1927 papež Pius XI. vydal dekret, v němž vyhlásil Matku Boží Ostrobramskou Matkou Božího milosrdenství.
V letech 1934 - 1935 církev slavila Jubileum vykoupení světa. Božím řízením se stalo, že v jeho závěru, 26. - 28. dubna 1935, byl v kapli Panny Marie Ostrobramské, Matky Milosrdenství, poprvé veřejně uctěn obraz Božího milosrdenství namalovaný podle vidění svaté sestry Faustyny Kowalské.
Svatý Jan Pavel II. píše, že Pannu Marii nazýváme Matkou Milosrdenství, protože je matkou Ježíše, v němž Bůh zjevil lidstvu své Srdce plné lásky. Svatý Maxmilián Maria Kolbe nám zanechal následující modlitbu: "Matko Boží Ostrobramská, na svých rukou neneseš svého Syna Ježíše. Vezmi proto do nich mne a šťastně mě přenes přes celý můj život."
Zdroj: hruban.blog.idnes.cz/blog.aspx
Vinyiczky Bence
Nie je obraz Ostrobramskej Panny Márie vo Vilniuse?
Stylita
děkuji, opravuji
Stylita
Pod ochranu Tvou se utíkáme svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.