Radek33

Modlitwy do św. Maksymiliana Marii Kolbego

Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii Święty Maksymilianie, podziwiam w Tobie żywy znak nowości Ewangelii i dziękuję Panu za świadectwo Twojego życi…