biniobill
Czy rzeczywiście Gagarin był pierwszym człowiekiem w kosmosie?