Bos016

Prawdziwe pojęcie pobożności – Cz. 1

Pobożność jest słowem, które ma wiele znaczeń i, niestety, rzadko kiedy bywa użyte w znaczeniu właściwym. Niekiedy wyraża się przez nie część …
Jota-jotka
,,Toteż św. Tomasz powiada, że pobożność nieci w duszy światło, którego skutki bywają różne,
zależnie od przedmiotów, na jakie pada.
Jeżeli piękność Boga w promieniach tego światła wydaje się duszy bliską i dosięgalną, wtedy następuje wesele i szczęście.

Jeśli natomiast Bóg okazuje się nam w owym świetle niedostępny dla naszej nicości i nieosiągalny dla naszych pragnień, wówczas sprawia nam ono …
More
,,Toteż św. Tomasz powiada, że pobożność nieci w duszy światło, którego skutki bywają różne,
zależnie od przedmiotów, na jakie pada.
Jeżeli piękność Boga w promieniach tego światła wydaje się duszy bliską i dosięgalną, wtedy następuje wesele i szczęście.

Jeśli natomiast Bóg okazuje się nam w owym świetle niedostępny dla naszej nicości i nieosiągalny dla naszych pragnień, wówczas sprawia nam ono pewną boleść, tęsknotę i duchowy niepokój.
Światło to pokazuje nam własną grzeszność i nędzę, a jego owocem jest zbawienna boleść i święte strapienie.,,

,,Pobożność jest słowem, które ma wiele znaczeń i, niestety, rzadko kiedy bywa użyte w znaczeniu właściwym...,,

Dobrze wiedzieć .