Całość! Polska mistyka Mszy Świętej z 1760 roku.
Ewelina Anna

Wielowiekowa perła polskiej duchowości: Męka i Śmierć Chrystusa we Mszy Świętej wyrażona-całość (…

Rozważanie Mszy Świętej ze starego modlitewnika, „Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bożą, to iest modlitwy rozmaite Kościołowi S. zwyczayne…
EON shares this
7
..
Przydź Panie Jezu !
👍