Clicks29
fil.news

Vienna: Bakit ang Martsa Ngayong Taon Para sa Pamilya ay Hindi Hinaras ng mga Left-Wing na Kriminal?

Ang Martsa ng Vienna para sa Pamilya ay nakatipon ng higit 400 tao noong Hunyo 16. Sa parehong araw, isang "Gay Pride" na nagtataguyod ng homoseksuwal na propaganda ang ginanap sa lungsod.

Ang Martsa para sa Pamilya ay humihiling ng suporta para sa pamilya at pagbabawal ng aborsyon, ideolohiya sa kasarian at sex-propaganda para sa mga bata.

Ang pagkakaiba sa Martsa ngayong taon at sa mga nakaraang taon ay hindi malaki.

Sa lahat ng taon dati, ang Martsa para sa Pamilya, bagaman nakarehistro tulad ng iniuutos ng batas, ay naging labanan sa kalsada sapagkat ang mga pulis na dapat poprotekta sa Martsa, ay pinayagan ang marahas na pabor sa homoseksuwal at pabor sa aborsyon na mga kontrang protestante na lumapit sa Martsa at guluhin ang mga kalahok nito.

Ngayong taon gayunpaman, ang mga pulis ay walang prolema na panatilihing malayo ang magugulong leftwing sa isang ligtas na distansya. Sa unang pagkakataon, sa halos isang dekada ng Martsa para sa Pamilya, ito ay naging mapayapa.

Nalaman ng Gloria.tv na ito ay dahil sa pangingialam ng bagong Austrianong gobyerno na pinaltan ang rehimeng Socialist noong Disyembre 2017 at nais ibalik ang karapatang sibil na inalis ng mga Socialist sa mga tao.

Ang pulisya ay kontrol ni Herbert Kickl ang Austrian Interior Minister na nabibilang sa Austrian Freedom Party.

#newsKjaxkxkidu