Beatus 1
Modlitwa Pańska...najczęściej wypowiadana modlitwa przez Chrześcijan. Czy wiemy jak wielki skarb otrzymaliśmy od Syna Bożego? Myślę, że niewielu się nad tym zastanawia. Dlatego warto przeczytać ten wykład i już w pełni świadomie dziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.