Bos016
26

O życiu i męczeństwie Św. Andrzeja Boboli

Wizja Rektor Kolegium Jezuickiego w Pińsku, patrząc na wielkie spustoszenia, jakie wyrządzały nieustanne walki prowadzone na wschodnich rubieżach …