Človek si uvedomuje svoj záväzok voči tomu, čo sa nazýva Boží dar, talent. Cieľom celoživotného snaženia však nemá byť výkon, ale naplnené bytie, teda poslanie. To, pre čo, pre akú pozemskú misiu bol Bohom stvorený.

Posledné argumenty, koľko sa toho človek v živote naučil, spravil, nahromadil, nikdy neprevážia dôkazy, koľko a ako miloval.

Každým dychom vdýchnuť budúcnosť, vydýchnuť minulosť…

Perspektíva blaženej budúcnosti vyžaduje už teraz platiť vstupenku do neba. Jej cena je často vykúpená v krvavom pote a v nasporených slzách. A to …