Clicks677
alicja2020@
1
2021-06-25_ wiadomości od pastora Artura Pawłowskiego
Posoborowe absurdy
Tu jest podobno katolicka rozgłośnia, a nie protestancka.