Posoborowe absurdy
Tu jest podobno katolicka rozgłośnia, a nie protestancka.