Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Stylita
34660

Boží slovo na den 20.9. A.D. 2022

Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi …
U.S.C.A.E.
gesto sa vžilo pod názvom Pantokrator ono je to meno Ježiš Kristus po grécky poprípde aj jednota prirodzeností v Kristovi
David Michael Emeth
Proč by Jesus sám ukazoval na ruce svůj monogram? To je nesmysl. 🙂
U.S.C.A.E.
ICXC – Christ’s Initials
In addition to shaping letters, the gesture of blessing made by Christ also conveys doctrinal truths. The three fingers used to spell the I and X also represent the Trinity, the Unity of One God in three Persons, Father, Son and Holy Spirit. The Bringing the thumb and the ring finger together to touch not only forms the letter C, but also symbolizes the Incarnation, the …More
ICXC – Christ’s Initials

In addition to shaping letters, the gesture of blessing made by Christ also conveys doctrinal truths. The three fingers used to spell the I and X also represent the Trinity, the Unity of One God in three Persons, Father, Son and Holy Spirit. The Bringing the thumb and the ring finger together to touch not only forms the letter C, but also symbolizes the Incarnation, the union of the divine and human natures in the person of Christ.

One of the most commonly used hand gestures depicted in Eastern Orthodox icons is the “blessing hand.” As you can see in the photo above, it represents a specific arrangement of fingers that form the letters “IC XC,” which stands for the first and the last letters of the Greek words IHCOYC XPICTOC, meaning Jesus Christ. Thus, the hand that blesses reproduces the Name of Jesus. However, since this gesture comes from ancient times, it is often associated with classical oratory and means that the speaker is going to say something important, which can also be applicable to all icons of Jesus Christ and His saints.

ICXC – Pantocrator’s Blessing
David Michael Emeth
"Nicméně, protože toto gesto pochází z dávných dob, je často spojeno s klasickou oratorií a znamená, že řečník bude říkat něco důležitého, což může být také použitelné pro všechny ikony Ježíše Krista a jeho svatých."
Zase jen nějaké gesto, které převzala církev od pohanů, a podstrkávají ho Kristu. 🤮❗More
"Nicméně, protože toto gesto pochází z dávných dob, je často spojeno s klasickou oratorií a znamená, že řečník bude říkat něco důležitého, což může být také použitelné pro všechny ikony Ježíše Krista a jeho svatých."

Zase jen nějaké gesto, které převzala církev od pohanů, a podstrkávají ho Kristu. 🤮❗
U.S.C.A.E.
rečnícke gesto vtedy neboli mikrofóny a kamery upútavali pozornosť. Technické gesto a nie okultné čiže pôvodne indiferentné
David Michael Emeth
Proč zobrazovat Krista s gestem, o kterém naprosto není jisté, že by jej vůbec použil? 🙂❓
U.S.C.A.E.
On chodil aj medzi pohanov, v palestíne bola aj grécka diaspóra proste svojrázny prirodzene použitý inkulturačný prvok ktorému dali hlbší zmysel
David Michael Emeth
Mat 15:24: "On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“"
David Michael Emeth
Mat 10:5-6: "Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."
Stylita
Poslední slova Pána našeho před Nanebevstoupením. Ty si bohužel vybíráš, co se ti hodí do krámu.
A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco …More
Poslední slova Pána našeho před Nanebevstoupením. Ty si bohužel vybíráš, co se ti hodí do krámu.

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
Marek 16,15-19
U.S.C.A.E.
Marek 7, 24-30
Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: "Nechaj, nech sa …More
Marek 7, 24-30

Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: "Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." Ale ona mu odvetila: "Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch." On jej povedal: "Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry." A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.
---
dokonca Betsaida bolo miešané mesto čo sa potvrdilo židovskými vykopávkami a tí nám veru nefandia
David Michael Emeth
Děláš z výjimky pravidlo! Do ukřižování nebyl poslán k pohanům, jen k synům Izraele!
Po ukřižování už nekázal nikomu, tak na co pohanské gesto? Pro koho?
Jen obhajuješ církevní tradice, jak nějaký farizeus, nic jiného neumíš. 😬❗👎🏻
David Michael Emeth
Já si nic nevybírám, ale vy přidáváte! Pohanské gesto z nějakého tržiště strkáte Pánu, a hájíte ho jako Slovo Boží! Jak asi dopadnete, farizeové? 😡
Stylita
Davide, ikona je znázornění Pána Ježíše Krista. Vybízí k moditbě, k zamyšlení a k úctě k osobě na ní znázorněné. Každý detail tam má svůj význam. Ty jsi tu nejdříve psal, že Pán Ježíš na ikoně zobrazuje 666, když ti bylo objasněno, co ten symbol- ruka znamená, čílíš se jako čert a ani nepoděkuješ.
David Michael Emeth
Nic jste mi neobjasnili, gesto může být okultní, ikonáři mohli být členové tajných bratrstev! Vaše obhajování je trapné jako vy sami! Proč podobná gesta používají satanisté? To jste mi tedy nevysvětlili ani náhodou. ❗
David Michael Emeth
Je snad církev málo prolezlá např. tzv. svobodnými zednáři? A myslíš, že to je jediná sekta, která v Kristově církvi působí?
Stylita
Z které církve jsi ty?
David Michael Emeth
Z té Kristovy. 🙂
Stylita
Aha, takže z té virtuální, co nemá jméno.
David Michael Emeth
Já si na denominace nepotrpím. 😉
Stylita
Tak hlavně že umíš konspirovat.