Language Contact

Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

16 [lipca], piątek [1943 r.] Po Komunii św. zrozumiałam te słowa: ,,W domu Ojca mego jest mieszkania wiele''(Por. Jan 14,2). Tymi mieszkaniami są doskonałośći Boże. Bóg gorąco pragnie, abyśmy mieszkali w Jego doskonałościach, a On w naszych nawzajem. Wskutek tego poznania ogarnęła duszę moją żywa wiara i miłość, pogrążająca duszę głęboko w Bogu. Następnie przedstawiło się oczom mej duszy grono Dziewic w białych powłóczystych sukniach z wieńcami, również z białych róż, na głowie. Orszak ten … [More]

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

Po Komunii św. dał mi Zbawiciel odczucie i zrozumienie, że przez cały dzień spływać będzie w moje serce Jego Krew Najświętsza, którą grzesznicy wciskają z Boskich Ran, a ja mam tę Krew Najświętszą ofiarować Ojcu Przedwiecznemu tymi słowy: ,,Ojcze Przedwieczny, za nawrócenie grzeszników całego świata ofiaruję Ci Najświętszą Krew jednorodzonego Syna Twojego Jezusa Chrystusa Odkupiciela naszego'', i Jego słowa: ,,Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią''. Gdy odmówiłam to ofiarowanie, zaraz … [More]

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

Po Komunii św. odczuwałam wielką miłość Pana Jezusa ku sobie, a dziwiąc się temu, powiedziałam: ,,Zbawicielu Najdroższy, jakże zapomniałeś się w swojej miłości, czyż nie wiesz, że jestem największą grzesznicą? '' Pan Jezus odpowiedział wyraźnie: A ty, czy zapomniałaś, że jestem Miłosierdziem nieskończonym? (s. Roberta Babiak Dz. 22)


Der Liebes Rosenkranz

Der Erlöser sagte mir das ich die Krone die aus fünf Zehnern besteht, beten soll. Er gab mir zu verstehen, das Er Gebete die fünfmal wiederholt werden sehr mag, da das die Zahl Seiner Heiliger Wunden ist. Er versprach, dass das Beten der Krone der Menschheit großen nutzen bringen wird, besonders wird es die Herzen entzünden zur Gottes Liebe und zur Nächstenliebe, und beim Gottes Gericht werden die Seelen Barmherzig Gerichtet. (TB 332 s. Babiak)


Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

8 lutego, niedziela [1942 r.]
Przed południem zaczęłam odprawiać drogę krzyżową, podczas której sam Zbawiciel dawał mi stosowne słowa do zrozumienia. Słowa były krótkie, lecz zrozumienia tak wiele, że przy każdej stacji można było napisać dużą książkę.
Stacja 1. Nikt nie jest tak mocny jak miłość.
Stacja 2. Nikt nie potrafi unieść tyle ciężaru co miłość.
Stacja 3. Nikt nie może się tak upokorzyć jak miłość. Stacja 4. Nikt nie zdoła złożyć takiej ofiary jak miłość. Stacja 5. Nikt nie umie zaprze… [More]Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

25 grudnia, czwartek, Boże Narodzenie [1941 r.] Zaraz po medytacji pouczyli mnie Ci Aniołowie o głębokiej pokorze św. Józefa. Mówili mi, że św. Józef, skoro się dowiedział, że Maryja jest Matką Syna Bożego, oddawał Jej w duchu cześć religijną i z wielką pokorą całował nieraz ślady Jej stóp lub przedmioty, których się dotykała Najświętsza Dziewica. Dusza moja tak głęboko poznała sprawiedliwość duszy św. Józefa, że płakałam z nadmiaru wdzięczności ku Bogu, który tak doskonałą duszę wybrał na … [More]

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

Przed wieczorem kazał mi Pan Jezus cieszyć się z tego, że mam tak piękną Matkę w niebie, Najświętszą Maryję Niepokalaną. O, jakże poznałam tę wielką miłość Trójcy Świętej w tym, że stworzył tak piękną Matkę nie tylko dla swojego Syna, ale i dla całej ludzkości, abyśmy się Nią cieszyli przez wieczność całą.
(s. Roberta Babiak, Dz. 468)

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

Przed rozpoczęciem Mszy św. powiedzieli mi Aniołowie: ,,Siostro nasza łącz swój żal z żalem Twojego Zbawcy za grzechy całego świata.''
Następnie przy każdej modlitwie i czynności kapłana podczas Najświętszej Ofiary poddawali mi do obżałowania rozmaite rodzaje grzechów. Kapłan modli się na stopniach ołtarza - żal za grzechy w ogólności. Od - Introit - do Ewangelii św. - żal za bluźnierców, kłamców i odstępców od Wiary św. Od Ewangelii do Ofiarowania - żal za nieczystych i gorszycieli. Podczas … [More]

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

3 września, czwartek [1942 r. ] Tuż przed nauką poznałam Pana Jezusa jako Jasność i wyrażenie Ojca. Poznałam też Trójcę Świętą i sposób, w jaki od siebie pochodzą Osoby Boskie, lecz to poznanie można wyjaśnić przez porównanie. Na przykład kamień, trąc o drugi kamień, wytwarza ogień. Tak podobnie ma się rzecz z pochodzeniem trzeciej Osoby Boskiej. W tym blasku Ducha Świętego widzi Ojciec Siebie w Synu swoim, lecz nie jest to przeczyna tylko trzeciej Osoby Boskiej, ale wszystkich Trzech. Mądrość,… [More]Mensaje del 25 de junio de 2016 en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, con motivo del 35° aniversario …

Botschaft der Königin des Friedens von Medjugorje vom 25. Juni 2016
„Liebe Kinder!
Dankt Gott mit mir für die Gabe, dass ich mit euch bin. Betet, meine lieben Kinder, und lebt die Gebote Gottes, damit es euch wohl ergehe auf Erden. Heute, an diesem Tag der Gnade, möchte ich euch meinen mütterlichen Segen des Friedens und meiner Liebe geben. Ich halte Fürsprache für euch bei meinem Sohn und ich rufe euch auf, dass ihr im Gebet ausharrt, damit ich mit euch meine Pläne verwirklichen kann.
Danke, … [More]Dlaczego święty Pius X jest patronem Bractwa

JEZUS powiedział kto coś uczynił najmniejszemu ten uczynił mi. Jak Pan uważa że ktoś jest zły to należy się pomodlić a nie z góry traktować. To nie zależy skąd pochodzisz lecz czy masz Boga w Sercu. A Pan raczej nie ma daru jak Ojciec Pio żeby widzieć co się dzieje w Sercu Człowieka a już napewnoKoronka Miłości

O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Syna Bożego i Matko całej ludzkości,/ wyjednaj mi tę łaskę, abym doskonale wypełniała przykazanie miłości Boga i bliźniego

Dlaczego święty Pius X jest patronem Bractwa

Przepraszam ale z Ludźmi którzy uważają że muszą kogoś poniżać czy z góry traktować bo umie więcej niż jeden język lub mieszka po za Polską nie piszę. To nienawiść może Pan wsiąść do Spowiednika. Bóg Kocha Niemca Polaka Ruska Francuza tak samo do póki są wierni jemu. Z Bogiem
Der Liebes Rosenkranz

O Maria ohne Sünde empfangen, Mutter des Sohnes Gottes und Mutter der ganzen Menschheit, erteile mir die Gnade, das ich vollkommen das Gebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten erfülle.

Die Perlen von Golgotha

Ich erinnere euch, dass Meine Mutter um eure Seelen geweint und sie mit Ihren Tränen erkauft und so mitgewirkt hat mir Ihrem Göttlichen Sohn an eurer Erlösung: Ich vergoß Mein Blut und Sie vergoß Ihre Tränen. [More]