Language

Caeleste Desiderium

Bring allen meinen Segen; sag den Geweihten, die an mein Werk glauben, dass die schönste Krone, …

,,Meine Mutter ist nicht glücklich, denn eure Erde bereitet ihr kein Fest, sondern als Gabe ein Theater des Schmerzes und des Todes: als Geschenk aus Blut! Ihre Einladungen werden von den meisten mit Füßen getreten, aber sie begreifen nicht, dass ihre Verachtung dramatische Folgen haben wird. [More]
alfredus likes this.
Caeleste Desiderium

Ave Maria

Ich verehre Dich von ganzem Herzen, o heiligste Jungfrau, über alle Engel und Heiligen des Himmels als die Tochter des ewgien Vaters, und schenke und weihe Dir meine Seele mit allen ihren Kräften.
Ave Maria...
Ich verehre Dich von ganzem herzen, o heiligste Jungfrau, über alle Engel und Heiligen des Himmels als die Mutter des eingeborenen Sohnes, und schenke und weihe Dir meinen Leib mit allen seinen Sinnen.
Ave Maria...
Ich verehre Dich von ganzem Herzen, o heiligste Jungfrau, über alle Engel … [More]
Bibiana likes this.
Caeleste Desiderium

Ave Maria

Der Hl. Paulus unterweis die Gläubigen: ,,Ihr möget essen oder trinken, tut alles zur Ehre Gottes!" Bei einem wahren Diener Mariä soll alles, also auch die Mahlzeit, heilig sein. Mit welchen Gesinnungen und in welchem Geist der buße und Abtötung wird Maria ihre Mahlzeiten in Gesellschaft ihres Sohnes und des Nährvaters Joseph genommen haben! Um in diese Gesinnungen einzugehen, beten wir nach dem Beispiele des Hl. Berchmans bei keder Mahlzeit ein besonderes Ave Maria und beim Aussprechen der … [More]
Caeleste Desiderium

Ave Maria

Wie wir den Tag mit Maria begannen, so schließen wir ihn auch mir ihr. Opfern wir in Vereinigung mit ihr der heiligen Dreifaltigkeit das Abendgebet auf, erwecken wir in ihrer Gesinnung die Akte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, bitten wir sie, als die Zuflucht der Sünder, um eine gute Reue üner unsere Sünden und sprechen wir mit Inbrunst die schönen Anrufungen der Lauretanischen Litanei mit der Bitte an sie, nochmals ihre Hände über uns auszubreiten und uns zu segnen. ,,Heilige … [More]
Caeleste Desiderium

Ave Maria

Eingedenk der Worte des Hl. Alphons von Liguori, das ein Ave Maria mehr wert ist als die ganze Welt, beten wir, wenn möglich, beim Stundenschlag mit Andacht das Ave Maria, mit dem Vorsatze, uns während der kommenden Stunde der Gesinnungen des Heiligen Herzens Mariä gleichförmig zu machen. Gewöhnen wir uns nach dem Beispiele der Heiligen daran, den Namen Mariä öfters auszusprechen! Maria, deren Name an eine so gute Mutter erinnert, ist ja die barmherzige Ausspenderin der Schätze Gottes, die … [More]
Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

16 [lipca], piątek [1943 r.] Po Komunii św. zrozumiałam te słowa: ,,W domu Ojca mego jest mieszkania wiele''(Por. Jan 14,2). Tymi mieszkaniami są doskonałośći Boże. Bóg gorąco pragnie, abyśmy mieszkali w Jego doskonałościach, a On w naszych nawzajem. Wskutek tego poznania ogarnęła duszę moją żywa wiara i miłość, pogrążająca duszę głęboko w Bogu. Następnie przedstawiło się oczom mej duszy grono Dziewic w białych powłóczystych sukniach z wieńcami, również z białych róż, na głowie. Orszak ten … [More]
Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

Po Komunii św. dał mi Zbawiciel odczucie i zrozumienie, że przez cały dzień spływać będzie w moje serce Jego Krew Najświętsza, którą grzesznicy wciskają z Boskich Ran, a ja mam tę Krew Najświętszą ofiarować Ojcu Przedwiecznemu tymi słowy: ,,Ojcze Przedwieczny, za nawrócenie grzeszników całego świata ofiaruję Ci Najświętszą Krew jednorodzonego Syna Twojego Jezusa Chrystusa Odkupiciela naszego'', i Jego słowa: ,,Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią''. Gdy odmówiłam to ofiarowanie, zaraz … [More]
Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

Po Komunii św. odczuwałam wielką miłość Pana Jezusa ku sobie, a dziwiąc się temu, powiedziałam: ,,Zbawicielu Najdroższy, jakże zapomniałeś się w swojej miłości, czyż nie wiesz, że jestem największą grzesznicą? '' Pan Jezus odpowiedział wyraźnie: A ty, czy zapomniałaś, że jestem Miłosierdziem nieskończonym? (s. Roberta Babiak Dz. 22)
Caeleste Desiderium

Mary's Land - Trailer #2 (Deutsch)

Ja der Film kommt erst jetzt in die Deutschen Kinos. Deshalb gibt es den Film leider noch nicht auf DVD in Deutsch. Aber sicherlich wird es nicht mehr lange dauern
Vered Lavan likes this.
Caeleste Desiderium

Der Liebes Rosenkranz

Der Erlöser sagte mir das ich die Krone die aus fünf Zehnern besteht, beten soll. Er gab mir zu verstehen, das Er Gebete die fünfmal wiederholt werden sehr mag, da das die Zahl Seiner Heiliger Wunden ist. Er versprach, dass das Beten der Krone der Menschheit großen nutzen bringen wird, besonders wird es die Herzen entzünden zur Gottes Liebe und zur Nächstenliebe, und beim Gottes Gericht werden die Seelen Barmherzig Gerichtet. (TB 332 s. Babiak)
Vered Lavan likes this.
Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

8 lutego, niedziela [1942 r.]

Przed południem zaczęłam odprawiać drogę krzyżową, podczas której sam Zbawiciel dawał mi stosowne słowa do zrozumienia. Słowa były krótkie, lecz zrozumienia tak wiele, że przy każdej stacji można było napisać dużą książkę.
Stacja 1. Nikt nie jest tak mocny jak miłość.
Stacja 2. Nikt nie potrafi unieść tyle ciężaru co miłość.
Stacja 3. Nikt nie może się tak upokorzyć jak miłość.
Stacja 4. Nikt nie zdoła złożyć takiej ofiary jak miłość.
Stacja 5. Nikt nie umie zaprz… [More]
Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

25 grudnia, czwartek, Boże Narodzenie [1941 r.] Zaraz po medytacji pouczyli mnie Ci Aniołowie o głębokiej pokorze św. Józefa. Mówili mi, że św. Józef, skoro się dowiedział, że Maryja jest Matką Syna Bożego, oddawał Jej w duchu cześć religijną i z wielką pokorą całował nieraz ślady Jej stóp lub przedmioty, których się dotykała Najświętsza Dziewica. Dusza moja tak głęboko poznała sprawiedliwość duszy św. Józefa, że płakałam z nadmiaru wdzięczności ku Bogu, który tak doskonałą duszę wybrał na … [More]
Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

Przed wieczorem kazał mi Pan Jezus cieszyć się z tego, że mam tak piękną Matkę w niebie, Najświętszą Maryję Niepokalaną. O, jakże poznałam tę wielką miłość Trójcy Świętej w tym, że stworzył tak piękną Matkę nie tylko dla swojego Syna, ale i dla całej ludzkości, abyśmy się Nią cieszyli przez wieczność całą.

(s. Roberta Babiak, Dz. 468)
Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

Przed rozpoczęciem Mszy św. powiedzieli mi Aniołowie: ,,Siostro nasza łącz swój żal z żalem Twojego Zbawcy za grzechy całego świata.''
Następnie przy każdej modlitwie i czynności kapłana podczas Najświętszej Ofiary poddawali mi do obżałowania rozmaite rodzaje grzechów. Kapłan modli się na stopniach ołtarza - żal za grzechy w ogólności. Od - Introit - do Ewangelii św. - żal za bluźnierców, kłamców i odstępców od Wiary św. Od Ewangelii do Ofiarowania - żal za nieczystych i gorszycieli. Podczas … [More]
Caeleste Desiderium

Fragmenty Dzienniczka s. Roberty Babiak

3 września, czwartek [1942 r. ] Tuż przed nauką poznałam Pana Jezusa jako Jasność i wyrażenie Ojca. Poznałam też Trójcę Świętą i sposób, w jaki od siebie pochodzą Osoby Boskie, lecz to poznanie można wyjaśnić przez porównanie. Na przykład kamień, trąc o drugi kamień, wytwarza ogień. Tak podobnie ma się rzecz z pochodzeniem trzeciej Osoby Boskiej. W tym blasku Ducha Świętego widzi Ojciec Siebie w Synu swoim, lecz nie jest to przeczyna tylko trzeciej Osoby Boskiej, ale wszystkich Trzech. Mądrość,… [More]
Caeleste Desiderium

Der Liebes Rosenkranz

Dieses Gebet wurde der S. Roberta Babiak von JESUS Diktiert an dem auch Verheißungen Verbunden sind
Vered Lavan likes this.
Tina 13 likes this.
Caeleste Desiderium

Mensaje del 25 de junio de 2016 en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, con motivo del 35° aniversario …

Botschaft der Königin des Friedens von Medjugorje vom 25. Juni 2016
„Liebe Kinder!
Dankt Gott mit mir für die Gabe, dass ich mit euch bin. Betet, meine lieben Kinder, und lebt die Gebote Gottes, damit es euch wohl ergehe auf Erden. Heute, an diesem Tag der Gnade, möchte ich euch meinen mütterlichen Segen des Friedens und meiner Liebe geben. Ich halte Fürsprache für euch bei meinem Sohn und ich rufe euch auf, dass ihr im Gebet ausharrt, damit ich mit euch meine Pläne verwirklichen kann.
Danke, … [More]
Tina 13 likes this.
Caeleste Desiderium

Orad al Espíritu Santo para vencer a Satanás. Noticias de Medjugorje (24 junio 2016)

Täglich Gebet zum Heiligen Geist (am besten Litanei) und Weihe zum kostbaren Blut +++++
Adelita likes this.