Jazyk
Vilém

Střežte se lživých proroků

PRO POCHOPENÍ ...

POKUD SE DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. OSOBNĚ ODMÍTÁ POHYBOVAT V TOMTO DANÉM PROSTORU - NIKDO ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ ANI UŽIVATEL VILÉM TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. NÁSILÍM NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEDRŽÍ :-)
MÁ-LI NAOPAK TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNÍ POTŘEBU OPUSTIT PRÁVĚ TENTO PROSTOR NA JEHOŽ ADRESU … Více
Vilém

Střežte se lživých proroků

DODATEK ...

POHYBOVAT SE V PROSTORU O KTERÉM DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PÍSEMNĚ SDĚLUJE : NETŘEBA :-) NEBOŤ NEJSEM SI TOTIŽ OSOBNĚ VĚDOM, ŽE BY O TUTO OSOBNÍ POCTU KDOKOLI ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV OSOBNĚ STÁL :-) A TO ZVLÁŠTĚ PO LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI PLNÉ NEGATIVNÍCH ZKUŠENOSTI KTERÝCH BYLO JAKO ONOHO KVÍTÍ NA … Více
Vilém

Střežte se lživých proroků

DOTYČNÉMU UŽIVATELI Z LA. BYCH VELICE RÁD POPŘÁT DO NOVÉHO ROKU 2018

ABY PŘÍPADNĚ A NAPROSTO PROKAZATELNĚ OPĚT " NEVYHOŘEL JAKO ONA SVÍCE NA OLTÁŘI V KOSTELE SV. VÁCLAVA V LA. NA DALŠÍM V POŘADÍ PŘÍCHOZÍMU NÁVŠTĚVNÍKU, JENŽ BY SE PODOBNĚ JAKO TOMU BYLO U MNE LIBOVOLNĚ A VE SVÉ OSOBNÍ SVOBODĚ PRODUCÍROVAL PO " SVATÉ " ZEMINĚ :-) Více
Vilém

Střežte se lživých proroků

DOTYČNÝ UŽIVATEL NÁM ZDĚLIL : " JSEM KATOLICKÝ KŘESŤAN, VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA ................................. "
AŽ NA ONU MALIČKOST O KTERÉ ZE STRANY TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE NENÍ OSOBNÍM PROHLÁŠENÍ ANI VIDU, ANI SLECHU, COŽ JEST ZDÁ SE VÍCE MÉNĚ POCHOPITELNÉ, ŽE ?
A TO, ŽE ONOHO JEŽÍŠE KRISTA VE KTERÉHO DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ VĚŘÍ --- … Více
sulnadzlato se to líbí.
Vilém

Arménska Apoštolská Cirkev Víta "Ženských Diakonov"

NENÍ KE ŠKODĚ, ŽE UŽIVATEL csk. news PRAVIDELNĚ VKLÁDÁ SVÉ ODKAZY NA

WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV ... NAOPAK JSEM TOMU OSOBNĚ VELICE RÁD A TÍMTO DOTYČNÉMU UŽIVATELI TÉŽ UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ...
zaba se to líbí.
Segal se to líbí.
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

DOTYČNÝ UŽIVATELI TAK UŽ SE S TÍM OSOBNĚ NETRAP :-)

ZKRÁTKA COBY KING JSI TUTO SITUACI A ONEN ÚKOL / POVINNOST OSOBNĚ PŘED LETY BLAHÉ TO PAMĚTI OSOBNĚ NAPROSTO PROKAZATELNĚ NEZVLÁDL A PODĚLAL VŠE, CO SE PODĚLAT V TÉ CHVÍLI DALO :-) PRO TAKOVOU VĚC JE SNAD NAPROSTO JASNÉ, ŽE JE ZAPOTŘEBÍ TÝMOVÉ PRÁCE … Více
kostelník se to líbí.
Vilém

Střežte se lživých proroků

JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE MÉ OSOBNÍ UPOZORNĚNÍ JE V TUTO CHVÍLI ZBYTEČNÉ, ALE TÉ

OPATRNOSTI NENÍ NIKDY NAZBYT ...
TAKŽE ONU PODÁVANOU PRAVICI NA " USMÍŘENOU " ZE STRANY DOTYČNÉHO UŽIVATELE BÝT NA TVÉM MÍSTĚ BRATŘE CESKOSLO POKUD MOŽNO URYCHLENĚ " ZAMETL " POD ONEN STŮL A TO BEZ PŘÍPADNÝCH OSOBNÍCH POCHYBNOSTI, ZDA -LI TVÉ OSOBNÍ … Více
Vilém

Neapol: Nečakaný „zázrak krvi“ mimo termínov!

DOTYČNÝ UŽIVATELI TO SI LZE OSOBNĚ PŘEBRAT JAK TOBĚ LIBO :-)

NEBOŤ TYS PŘEDEVŠÍM " MISTREM " PŘES OSOBNÍ INFORMACE O LIDECH, NEBO NE ? :-)
NEBO SNAD TOMU TAK NENÍ , :-) ALE NAČ TA LIDSKÁ SKROMNOST ? :-) NEBO SNAD LZE TÉŽ OČEKÁVAT, ŽE TI K TOMU POTŘEBNÉMU POZNÁNÍ HODÍM LANO ? :-)
MIMOCHODEM POKUD JEST ONA ŘEČ O … Více
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

MIMOCHODEM ZAPOMNĚL SES OSOBNĚ HÁJIT, ŽE TOMU TAK DLE TVÉ " PRAVDY " JE MNOU SEPSANOU A POTÉ VLOŽENOU LŽÍ :-) NEBO, ŽE BY MĚL UŽIVATEL VILÉM OHLEDNĚ LIDOVCŮ A KORYT ONU PRAVDU ?
16.1. 15.27:30
Vilém

Neapol: Nečakaný „zázrak krvi“ mimo termínov!

PRAVDĚPODOBNĚ MNE ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV ZDEJŠÍ UŽIVATELÉ

MAJÍ VÍCE VE SVÉ POTŘEBNÉ LÁSCE ... OSOBNĚ SE TOTIŽ SNAŽÍM VYCHÁZET SE VŠEMI ZDE PŘÍTOMNÝMI UŽIVATELI ... COŽ NAOPAK PROKAZATELNĚ NELZE ŘÍCI O TVÉ MALIČKOSTI :-) ONO SE TOTIŽ PO LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI NELZE NIČEMU OSOBNĚ DIVIT, ŽE ? :-)
ONO NAPŘÍKLAD SE OSOBNĚ SNAŽIT PROSAZ… Více
Vilém

Neapol: Nečakaný „zázrak krvi“ mimo termínov!

NENÍ TOMU TAK DÁVNO, CO DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. DAL OSOBNÍ PÍSEMNOU VÝZVU K NÁSLEDNÉMU USMÍŘENÍ S UŽIVATELEM CESKOSLO ... STAČÍ DOHLEDAT ...
A PO UPLYNUTÍ NĚKOLIKA DNÍ OD ONÉ PÍSEMNÉ VÝZVY TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. Z VLASTNÍ INICIATIVY OPĚT OSOBNĚ SLOVNĚ NAPADÁ UŽIVATELE CESKOSLO ... VELICE POZORUHODNÉ :-)
JAK … Více
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

ACH TI LIDOVCI, ŽE LIDOVČE  :-)

MIMOCHODEM OSOBNĚ TÉŽ VELICE POCHYBUJI O TOM, ŽE Československou stranu lidovou LZE POVAŽOVAT ZA KŘESŤANSKOU ...
PLNOU HUBU PÁNA BOHA  :-) ALE DOSTAT SE K MOCI VE STÁTĚ ( KE KORYTŮM ), SAMOZŘEJMĚ V RUKU V RUCE S OSTATNÍMI POLITICKÝMI STRANAMI - TO SE STALO NÁZORNOU UKÁZKOU … Více
Sard se to líbí.
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

MIREČKU JEŠTĚ NĚCO NAPIŠ, ALE ABY TO MĚLO HLAVU I ONU PATU :-) TO BY NEBYLO TO PRAVÉ OŘECHOVÉ :-)
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

TA PANÍ DLE OSOBNÍHO NÁZORU ZDEJŠÍHO INKVIZITORA WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV PŘES BLOKACI SVÝCH OPONENTŮ ( MIMOCHODEM OSOBNÍ ŽÁDOSTI NEBYLO VYHOVĚNO ) :-) - ÚDAJNĚ OHROŽOVALA PANA ZEMANA :-)
VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE ? :-) AŽ NA TO, ŽE U DOTYČNÉ PANÍ NEBYL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZAZNAMENÁN O NÁSLEDNÝ… Více
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

ALE NO TAK TY ŘÍMSKÝ LOKAJI Z LA. :-) OPĚT ODLIŠNÉ OSOBNÍ NÁZORY :-) INU CO SE DÁ DĚLAT, ŽE ? :-)

MNĚ OSOBNĚ PO ONOM ZHLÉDNUTÍ VIDEA PLNĚ POSTAČILO K TOMU, ABYCH SE TÉŽ OSOBNĚ DOSTATEČNĚ PŘESVĚDČIL O REALITĚ PROKAZATELNĚ VYPOVÍDAJÍCÍ O TOM JAKOU ZEMANOVU OSOBNÍ OCHRANKU TVOŘÍ OBYČEJNÍ SRÁČI V KRAVATÁCH Více
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

A ZDA -LI SE NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV I NADÁLE BUDU OSOBNĚ ANGAŽOVAT ?

ODPOVĚĎ JEST TATO : " SAMOZŘEJMĚ ! "
SVÉ SI DLE SITUACE VŽDY PÍSEMNĚ VYJÁDŘÍM ...
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

OSOBNĚ JSEM VELICE POZORNĚ ZHLÉDL A TO OPAKOVANĚ VLOŽENÉ VIDEO :
Czech president Zeman under attack by femen .....................

NEPOCHYBNĚ NÁZORNÁ UKÁZKA DOSLOVNĚ AGRESIVNÍHO NAPADENÍ ONÉ NEOZBROJENÉ MLADÉ ŽENY, JENŽ VE SVÉ SVOBODĚ POUZE VYJÁDŘILA SVŮJ OSOBNÍ NÁZOR NA ADRESU PANA ZEMANA - JEHO OSOBNÍ OCHRANKOU V POČTU 3 GORIL, Z NICHŽ JEDNA Z … Více
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

MIMOCHODEM DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. POZOR NA DALŠÍ OSOBU V POŘADÍ, JENŽ

BY SE OPĚT LIBOVOLNĚ PRODUCÍROVALA PO KOSTELE SV. VÁCLAVA V LA. :-)
TAKŽE CÍRKEVNÍ POCHOPY KE DVEŘÍM KOSTELA A PATŘIČNĚ Z PSÍ ODDANOSTÍ HLÍDAT :-)
ABY SE OPĚT NEPROJEVILA TVOJE OSOBNÍ NESCHOPNOST JAKO TOMU BYLO PŘED LETY BLAHÉ TO PAMĚTI :-)
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

ALE ZDALEKA NEJSEM TAKOVÝM " MISTREM " V RUŠENÍ SVÝCH OSOBNÍCH REGISTRACÍ A TÍM OSOBNĚ ZAMÁZNOUT PRÁVĚ TEBOU DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. UVEDENÉ STOPY,

JAKO TOMU BYLO V MINULOSTI PRÁVĚ U TEBE KDYŽ BYLY SEPISOVÁNY PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI SEBE LÍTOSTIVÝ A UKŘIVDĚNÝ SBĚRATELI OSOBNÍCH INFORMACÍ O LIDECH :-) TO PŘECE VÍME, ŽE ? :-) ŘÍKÁ SE TOMU VLEZLÉ ŠMÍROVÁNÍ :-) … Více
Vilém

Farár-Kňaz, "Nehovorím Vyznanie, Pretože V Ňo Neverím"

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. NIC VE ZLÉM, ALE OPROTI TVÉ MALIČKOSTI JSEM JEŠTĚ

FRAJER, NEBOŤ OPROTI TOBĚ JSEM NEBYL NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV TAK OSOBNĚ AKTIVNĚ ČINNOU OSOBOU, JENŽ VE SVÉ POCHYBNÉ SLUŽBĚ BOHU A LIDEM - USILOVALA O NÁSILNOU BLOKACI NĚKOLIKA NEPOHODLNÝCH OPONENTŮ :-)
A TO ANIŽ BY TVOJE " KŘESŤANSKÁ " MALIČKO… Více
Vilém

Boží slovo na den 28.12. A.D. 2017

NA ZÁVĚR ...

OSOBNĚ JSEM TOMU ZE SRDCE UPŘÍMNĚ RÁD, ŽE JSEM SEPSAL A POTÉ VLOŽIL ONEN OBSÁHLEJŠÍ PÍSEMNÝ PŘÍSPĚVEK NA ADRESU ZDEJŠÍHO DOTYČNÉHO UŽIVATELE ( 31.12. LP 2017 - 20:04:33 )
COŽ NENÍ KE ŠKODĚ, NAOPAK ...

PS : POKUD BUDE MÍTI DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNÍHO ZÁJMU MNE PŘÍLEŽITOSTNĚ VYHLEDAT - TÉŽ OSOBNĚ VELICE RÁD MU MNOU VLOŽENÝ PÍSEMNÝ … Více
Vilém

Boží slovo na den 28.12. A.D. 2017

POKUD BY SE DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. V NOVÉM ROCE OSOBNĚ ODHODLAL

VYHLEDAT UŽIVATELE Viléma V ČESKÉ TŘEBOVÉ NA DANÉ ADRESE A VYŘÍDIT SI OSOBNÍ ÚČTY ZA ONO SEPSÁNÍ A VLOŽENÍ SUPER PŘÍSPĚVKU ( 31.12. LP 2017 - 20:04:33 )
- TAK VZÍT OPĚT POVINNĚ SVÉHO SYNÁČKA V ÚLOZE BODYGUÁRDA :-) NE, ŽE SYNÁČEK BUDE OPĚT OPŘEN O RADIÁTOR A TATÍNEK BUDE DOSTÁVAT ONEN … Více
Vilém

Boží slovo na den 28.12. A.D. 2017

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV

VŠE DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2018 ...
( Česká Třebová 31.12. LP 2017 )
Vilém

Boží slovo na den 28.12. A.D. 2017

JEST PRAVDOU, ŽE TOTO CO ZDE OSOBNĚ SEPÍŠU A POTÉ NÁSLEDNĚ VLOŽÍM BYLO JIŽ

MNOU ZAZNAMENÁNO, ALE V PŘÍPADĚ DOTYČNÉHO UŽIVATELE TAK OSOBNĚ UČINÍM RÁD, NEBOŤ OPAKOVÁNÍ JEST ONOU MATKOU MOUDROSTI A TO NE POUZE PRO ZDEJŠÍ UŽIVATELÉ JENŽ JSOU NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV JIŽ ZAREGISTROVÁNI DLOUHODOBĚ ALE ZVLÁŠTĚ PRO UŽIVATELÉ NOVÉ, KTEŘÍ NA … Více
Vilém

Boží slovo na den 28.12. A.D. 2017

JIŽ JEDNOU JSEM TO ZDE NA WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV SEPSAL A POTÉ VLOŽIL ...

ALE V PŘÍPADĚ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. TENTO PÍSEMNÝ VKLAD OSOBNĚ VELICE RÁD ZOPAKUJI, COŽ NENÍ KE ŠKODĚ, BA NAOPAK !

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. JE TOTIŽ BEZ OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ OSOBNĚ ZVYKLÝ NA TO, ŽE SI LIDÉ PŘED JEHO MALIČKOSTÍ SEDNOU NA ZADEK A BUDOU K … Více
Vilém

Modlitba

ALE OD ONOHO POUČOVÁNÍ ZDE MÁME PŘECE UŽIVATELE Z LA. :-)

ALE JE TU PROBLÉM :-) TOTIŽ, ŽE PŘES VEŠKEROU OSOBNÍ AKTIVITU TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE TOHOTO NEJVYŠŠÍHO STUPÍNKU OSOBNĚ DOSÁHNOUT A BÝT REPREZENTAČNÍ JEDNIČKOU A TO PO ONU DOBU 7 LET BLAHÉ TO PAMĚTI - ZDE PRÁVĚ ONOHO DOTYČNÉHO UŽIVATELE NIKDO … Více
Vilém

Boží slovo na den 28.12. A.D. 2017

JE MI OSOBNĚ NAPROSTO JASNÉ, ŽE POKUD ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV SE I NADÁLE BUDE OSOBNĚ ANGAŽOVAT DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. A TO V JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ PŘEZDÍVCE, POKUD BY DOŠLO K PŘÍPADNÉ ZASLOUŽENÉ BLOKACI, COŽ ZDE JIŽ PROKAZATELNĚ NA JEHO ADRESU BYLO POTÉ PROVEDENO, COŽ MĚLO MŮJ OSOBNÍ SOUHLAS - ŽEL BOHU, ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE … Více
Vilém

Modlitba

DOTYČNÉMU UŽIVATELI JSEM OSOBNĚ ZE SRDCE UPŘÍMNĚ VDĚČEN, ŽE K MÉ OSOBNÍ

SPOKOJENOSTI KONEČNĚ OSOBNĚ DOSTÁL SVÉMU DANÉMU SLIBU, ZAZNAMENANÉM NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV A PŘESTAL MNE VE SVÉ POCHYBNÉ A MNOU NEŽÁDOUCÍ AKTIVITĚ O KTEROU JSEM NEMĚL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OSOBNÍHO ZÁJMU - V ČESKÉ TŘEBOVÉ SVOU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ OBTĚŽOVAT A … Více
Vilém

Modlitba

PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
henta se to líbí.
Vilém

Modlitba

BYL BYCH OSOBNĚ VELICE POTĚŠEN KDYBY DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PÍSEMNĚ UVEDL

JISTÉ VĚCI NA ONU PRAVOU MÍRU A TÉŽ ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV POTÉ PŘESTAL VYSTUPOVAT V POCHYBNÉ OSOBNÍ ROLI UKŘIVDĚNÉHO " KŘESŤANA " JENŽ MÁ NEUSTÁLE ONU OSOBNÍ CELOŽIVOTNÍ POTŘEBU SE LITOVAT ...

TAKŽE CO SE TÝČE UVEDENÉ BLOKACE DOTYČNÉHO … Více
Vilém

Apostata František. Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

A JEŠTĚ NĚCO ...

NENÍ DOBRÉ POSKYTOVAT DOTYČNÉMU UŽIVATELI A JEMU PODOBNÝCH " VĚŘÍCÍCH " OSOBNÍ INFORMACE Z VAŠEHO ŽIVOTA A TO V JAKÉKOLI OBLASTI !!! NIC Z VAŠEHO OSOBNÍHO SOUKROMÍ !!! NEVYPLÁCÍ SE TO !!!
JEST PRAVDOU, ŽE NA TOTO JSEM JIŽ OSOBNĚ NEJEDNOU PÍSEMNĚ POUKAZOVAL COBY OSOBNÍ VAROVÁNÍ ... ALE Z VLASTNÍ OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI TAK OPĚTOVNĚ … Více
Beno se to líbí.
Vilém

Apostata František. Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

MIMOCHODEM DOTYČNÉHO UŽIVATELE ZA KŘESŤANA OSOBNĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ

NEPOVAŽUJI, NEBOŤ KŘESŤAN BY SE NIKDY OSOBNĚ NESNÍŽIL K TOMU, ABY ZPOCHYBNIL SLOVO BOŽÍ I JEJÍHO TVŮRCE !!! COŽ ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV BYLO PÍSEMNĚ ZAZNAMENÁNO, STAČÍ OSOBNĚ DOHLEDAT ... OSOBNĚ SE VELICE DIVÍM, ŽE TAKOVÝ POCHYBNÝ " KŘESŤAN " … Více
henta se to líbí.
Vilém

Apostata František. Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

I BEZ OSOBNÍMU ZHLÉDNUTÍ ONOHO VLOŽENÉHO VIDEA MI JIŽ DÁVNO TOTIŽ BYLO

NAPROSTO JASNÉ - KOMU ONEN POCHYBNÝ KRISTŮV ZÁSTUPCE NA ZEMI JMÉNEM FRANTIŠEK BERGOGLIO ( VLK V BERÁNČÍM ROUCHU ) USMĚVAVÝ OD UCHA K UCHU, OSOBNĚ UDĚLUJÍCÍ SVÁ POCHYBNÁ POŽEHNÁNÍ A TO PŘEDEVŠÍM NAIVNÍ A DŮVĚŘIVÉ NÁBOŽENSKY Z FANATIZOVANÉ MLÁDEŽI ŘVOUCÍ Z PLNÝCH PLIC A … Více
henta se to líbí.
Vilém

Apostata František. Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

DNES JE MI NAPROSTO JASNÉ Z JAKÝCH OSOBNÍCH DŮVODŮ SE PAN ELIÁŠ ANTONÍN

DOHNAL, PATRIARCHA UKRAJINSKÉ PRAVOSLAVNÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE, POTÉ STAL DOSLOVNĚ TRNEM V OKU TAKOVÝM " KŘESŤANŮM " TYPU NAŠEHO DOTYČNÉHO UŽIVATELE ... NEBUDU TÉŽ AŽ TAK DALECE OD ONÉ PRAVDY, ŽE POKUD BY DISPONOVALA ŘÍMSKO - KATOLICKÁ CÍRKEV " SVATÁ " ONOU NEOMEZENOU … Více
henta se to líbí.
Vilém

Modlitba

OMYL ...

TENTO PŘÍBĚH JSEM TOTIŽ OSOBNĚ SEPSAL A POTÉ VLOŽIL JAKO ONO VYSVĚTLENÍ V NÁVAZNOSTI NA TO, ŽE JSI DOTYČNÝ UŽIVATELI naprosto prokazatelně bez výčitek svědomí před bohem i lidmi : ZPOCHYBNIL HODNOVĚRNOST PÍSMA SVATÉHO = BOŽÍHO SLOVA A TÉŽ SAMOTNÉHO JEŽÍŠE KRISTA A TO Z POHLEDU KŘESŤANA ZA JAKÉHO JSI SE OPAKOVANĚ OSOBNĚ PROHLÁSIL !
OPAKU… Více
Beno se to líbí.
Vilém

Modlitba

JEDNOHO DNE PLNÉHO SLUNCE A OSOBNÍ POHODY SE ODEHRÁL ROZHOVOR MEZI

JEŽÍŠEM KRISTEM A DOTYČNÝM UŽIVATELEM ... OBSAH ONOHO ROZHOVORU NENÍ AŽ TAK DŮLEŽITÝ JAKO ONEN ZÁVĚR ONOHO ROZHOVORU ...
JEŽÍŠ SE POTÉ NA DOTYČNÉHO UŽIVATELE PODÍVAL A ŘEKL : " JSI LHÁŘ A POKRYTEC ! "
DOTYČNÝ UŽIVATEL SE IHNED OHRADIL SE SLOVY : " ALE PANE JAK BYCH MOHL, … Více
Beno se to líbí.
Vilém

František "Využíva" Vatikánsku Gay Mafiu

JAK MŮŽE BÝT DOTYČNÝ UŽIVATEL OBRÁNCE VÍRY ( KŘESŤANSKÉ ) KDYŽ prokazatelně

zpochybnil hodnověrnost
BIBLE SVATÉ = BOŽÍ SLOVO ?
A TÉŽ SAMOTNÉHO JEŽÍŠE KRISTA ( 2. PODOBENSTVÍ ) ?
OPAKOVÁNÍ JEST MATIČKOU MOUDROSTI ...
Vilém

Apostata František. Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

MIMOCHODEM S PROSLOVEM PANA ELIÁŠE ANTONÍNA DOHNALA, PATRIARCHOU

UKRAJINSKÉ PRAVOSLAVNÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE ZAZNAMENANÉM VE VLOŽENÉM VIDEU NA ONU ADRESU Františka Bergoglia - TÉŽ OSOBNĚ NAPROSTO SOUHLASÍM A TO BEZ OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ ...
JEŠTĚ JEDNOU UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ZA VLOŽENÉ VIDEO !
ROZUMNÝ ČLOVĚK POCHOPÍ .
Dima se to líbí.
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Vilém

Apostata František. Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

VELICE POUČNÉ VIDEO ! OSOBNÍ SOUHLAS ! UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ZA VLOŽENÍ ONOHO VIDEA ...
henta se to líbí.
Dima se to líbí.
Vilém

Komentáre

PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
henta se to líbí.
Vilém

Komentáre

JAK MŮŽE BÝT PRO DOTYČNÉHO UŽIVATELE ONO BOŽÍ SLOVO důležité KDYŽ OSOBNĚ

NAPROSTO PROKAZATELNĚ A VEŘEJNĚ BEZ VÝČITEK SVĚDOMÍ VŮČI BOHU I LIDEM PRÁVĚ ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV zpochybnil ONU HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ = BOŽÍ SLOVO ?
A POTÉ LHAL, ŽE TOMU TAK NEBYLO :-)
JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ I KOMICKÉ ZÁROVEŇ, ŽE I PŘESTO SE … Více
henta se to líbí.
Vilém

Ako sa /ne/spovedať

ŘÍMSKO - KATOLICKÁ CÍRKEV " SVATÁ " MOCNÁ A NESMÍRNĚ BOHATÁ CELOSVĚTOVÁ

ORGANIZACE , JENŽ SI VÍCE, NEŽ -LI 1 500 LET VYKLÁDALA JEŽÍŠOVA SLOVA POUZE K VLASTNÍMU OSOBNÍMU PROSPĚCHU ...
K MORÁLNÍMU SJEDNOCOVÁNÍ LIDSTVA SE USTANOVILA JAKO NESMÍRNĚ KRUTÝ NÁSTROJ
POLITICKÉ MOCI, JENŽ ZA POMOCI OHNĚ A MEČE USMĚRŇOVAL PRŮBĚH EVROPSKÝCH A POZDĚJI SVĚTOVÝCH… Více
Vilém

Ako sa /ne/spovedať

PŘÍJEMNÉHO VEČERA UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Zedad se to líbí.
Vilém

Ako sa /ne/spovedať

OSOBNĚ SI TÉŽ DOVOLÍM VLOŽIT SVÉ DNEŠNÍ PÍSEMNÉ ODKAZY, COŽ NENÍ KE ŠKODĚ,

NAOPAK ! ( 30.11. LP 2017 - 11:34:18, 13:14:22, 13:56:37, 14:14:11 )
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

MOUDRÝ KDO POCHOPÍ ... A MOUDRÝ KDO SI TUTO PASÁŽ DOHLEDÁ V PÍSMU ...

HEZKY NAPSÁNO ...
CO SE MNE OSOBNĚ TÝČE, TAK JSEM POCHOPIL A TO JIŽ POMĚRNĚ DELŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ :-)
KDYBY ONA PASÁŽ K DOHLEDÁNÍ MI BYLA ODKÁZÁNA NĚKÝM JINÝM A TO NE POUZE ZE STRANY ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV - … Více