Jazyk
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

BYLO BY VHODNÉ SE S TOUTO REALITOU " RYTÍŘSKY " VYROVNAT :-) A POKUD NE, NENÍ TÉŽ
OSOBNÍM PROBLÉMEM PŘÍLEŽITOSTNĚ POŽÁDAT O ONU DOBROU RADU ... ČASTO TAK OSOBNĚ ČINÍŠ :-)
A KDE ŽE ? :-) ONU OSOBNÍ VOLBU JIŽ LASKAVĚ PONECHÁM NA TVÉ MALIČKOSTI :-) OSOBNÍ VÝBĚR JEST ZAJIŠTĚN :-) NENÍ VHODNÉ STARŠÍMU RADIT :-) Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

TVÉ SLOVÍČKAŘENÍ K DANÉMU TÉMATU JDE JIŽ MIMO MNE :-)
NEBOŤ CO JSEM TOTIŽ VE SVÉM NEROZVÁŽNÉM MLÁDÍ PLNÉ OSOBNÍ NAIVITY A SLEPÉ DŮVĚŘIVOSTI KDEKOMU KDO SE NA MNE V ONĚCH ČASECH " NALEPIL JAKO MUŠKA NA MUCHOLAPKU NAPROSTO PROKAZATELNĚ OSOBNĚ OPOMNĚL POVINNĚ SI OVĚŘOVAT CO JEST TO ZA " VĚŘÍCÍHO " … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

DODATEK ...

NIC VE ZLÉM, ALE PŮVODNĚ JSEM JSEM ZASTÁVAL OSOBNÍHO NÁZORU A TO POMĚRNĚ DELŠÍ ČASOVÉ OBDOBÍ, ŽE NA ONU SVOU OPATRNOST A VŠEM S TÍM SPOJENÉ SI VÍCE, NEŽLI OSOBNĚ ZAKLÁDÁŠ, NEBOŤ OSOBNĚ ZNÁM VÍCE TAKOVÝCH LIDÍ, JENŽ TAKŘÍKAJÍC NEDAJÍ NIKOMU " NAHLÉDNOU " ... NEBOŤ SE TO NEVYPLÁCÍ, COŽ JEST POCHOPITELNÉ ...
MYSLEL JSEM, ŽE … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

UVĚDOMIL SIS VŮBEC, ŽE JSEM MĚL OSOBNĚ DOSTATEK ČASU I PŘÍLEŽITOSTÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV DOKONALE POZNAT TVÉ SILNÉ A ZVLÁŠTĚ SLABÉ STRÁNKY KTERÉ COBY ČLOVĚK BYŤ VĚŘÍCÍ MÁŠ ???
NENAPADLO TĚ, ŽE JSEM K TOMUTO MÉMU OSOBNÍMU POZNÁNÍ O KTERÉ MI NEPOCHYBNĚ ŠLO POUŽIL PRÁVĚ ONU TVOU LIŠÁCKOU … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

JINÝ OSOBNÍ DLE MÉHO VÝBĚRU TYP OPRAVDU NENÍ V MÉM DOHLEDU A ANI TO NEMÍNÍM PŘÍLEŽITOSTNĚ MĚNIT ...
DO KOSTELA OSOBNĚ NECHODÍM, TUDÍŽ NEMÁM OSOBNÍHO DŮVODU VYHLEDÁVAT PANA FARÁŘE :-) CHYBÍ POTŘEBNÁ DŮVĚRA A TA JEST NA BODĚ MRAZU :-)
TO JE SNADNÉ K POCHOPENÍ ...
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU

ONOHO TEBOU DOPORUČENÉHO KNĚZE Z ČESKÉ TŘEBOVÉ PANA KOLOVRATNÍKA OSOBNĚ NAVŠTIV TY SÁM, NEBOŤ JE TO Z " DOMÁCÍ KUCHYNĚ " :-)
TO JEST TVÉ PROSTŘEDÍ, NIKOLI MÉ :-)
O INTERNETU BYCH NEMLUVIL A O ONOM ZBLBNUTÍ UŽ VŮBEC NE ...
ONO CHODIT DO KOSTELA I NA INTERNET DO DO SEBE JAKSI DOST DOBŘE NEZAPADÁ :-)
POZOR INTERNET … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

A JEŠTĚ NĚCO ...

PRAVDĚPODOBNĚ VLASTNÍŠ CELOŽIVOTNÍ MOTTO ABY SE DOSTÁVALO POCHLEBOVÁNÍ, APLAUSU, POPLÁCÁVÁNÍ PO RAMENOU SE SLOVNÍM PROJEVEM JAKÝ ŽE TO JSI NÁBOŽENSKÝ KING A TAK DÁLE A TAK DÁLE :-) V NÁVAZNOSTI NA TOTO JEST ZDE I ONO OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ Z MÉ STRANY, ŽE NA TYTO A PODOBNÉ OVACE JSI MIREČKU NEPOCHYBNĚ ZVYKLÝ A … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

TVOU ŽIVOTNÍ SITUACI ZNÁM TAKTÉŽ A TO PŘEDEVŠÍM Z WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV :-) A TO MI STAČILO K POCHOPENÍ CELÉ TVÉ LIDSKÉ MALIČKOSTI A TO ZVLÁŠTĚ PO KŘESŤANSKÉ STRÁNCE TVÉHO OSOBNÍHO ANGAŽMÁ :-)
TO, ŽE JSEM TĚ POSLAL TAM, KDE ČLOVĚKU ONA ZÁDA KONČÍ - S TÍM SE LASKAVĚ OSOBNĚ VYROVNEJ A UPŘÍMNĚ … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

JEŠTĚ NĚCO ...

PRO MNE OSOBNĚ ZNAMENÁŠ NAPROSTO NEVĚROHODNÉHO " VĚŘÍCÍHO " ČLOVĚKA, KTERÉMU SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYPLÁCÍ DŮVĚŘOVAT ... JSEM TOMU ZE SRDCE UPŘÍMNĚ POTĚŠEN, ŽE JAKO PŘÁTELÉ JSME SE SPOLU DEFINITIVNĚ ROZEŠLI ...
O TO VÍCE UPŘÍMNĚ LITUJI TOHO / TĚCH, JENŽ VE SVÉ LIDSKÉ NAIVITĚ A OSOBNÍ SLEPÉ DŮVĚŘIVOSTI NASTOUPIL / NASTOUPÍ MÉ MÍSTO ...
TO … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

S TOU TVOJI NÁBOŽENSKOU PSYCHOLOGIÍ NA MNE NECHOĎ :-)

TOTIŽ ABYS MI ROZUMĚL, OD JINÉHO BYCH TATO SLOVA OSOBNĚ BRAL, ALE OD TEBE ANI NÁHODOU :-) A Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU NENÍ SNAD JIŽ VÍCE ZAPOTŘEBÍ PODROBNĚ VYSVĚTLOVAT ...
NĚCO JSEM JIŽ PÍSEMNĚ ZDĚLIL K POCHOPENÍ ...
A NA TVOU ÚVODNÍ VĚTOU BÝT TEBO… Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

TO NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ LŽI, SPROSTOTY, PODVODY, PITOMOSTI, ALE NAOPAK PROKAZATELNÁ PRAVDA ... ONA PRAVDA, JENŽ TOBĚ VE TVÉM " KŘESŤANSKÉM " ŽIVOTĚ PONĚKUD NENACHÁZÍ POTŘENÉHO PŘÍBYTKU, ŽE ? :-) ALE TO JIŽ NENÍ TAJEMSTVÍ 13. KOMNATY :-)
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV SE TI ONOHO NAPROSTO ZASLOUŽENÉHO ZAŠKATULKOVÁNÍ OD ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ DOSTALO JIŽ POMĚRNĚ DÁVNO A TO JIŽ OD TVÉ ÚVODNÍ REGISTRACE :-)
A TO JE POUZE KU PROSPĚCHU :-)
TAKŽE TVÉ OSOBNÍ MNOHALETÉ POKUSY CELKOVĚ ZMĚNIT PRO TEBE ZNAČNĚ NEGATIVNÍ … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

UŽ TO, ŽE TVOU VELKOPANSKOU NÁBOŽENSKOU MALIČKOST S OSOBNÍ UMĚLE VYKONSTRUOVANOU NAIVNÍ PŘEDSTAVOU BOHEM " VYVOLENÉHO " / " MLUVČÍHO " :-) OSOBNĚ NAOPAK ZASLOUŽENĚ POVAŽUJI ZA LHÁŘE, MANIPULÁTORA, INTRIKÁNA A NÁBOŽENSKÉHO POKRYTCE OHÁNĚJÍCÍ SE TAK AKORÁT ONOU BIBLÍ SVATOU A VYSTAVUJÍCÍ SVĚTU … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

MILÝ MIREČKU  :-)

NEMYSLÍM TO JÍZLIVĚ, ALE SE SPLNĚNÍM SVÉHO ÚKOLU TĚ VEŘEJNĚ USVĚDČIT PŘEDE VŠEMI UŽIVATELI WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV Z CÍLEVĚDOMÉHO LHANÍ A ZAPÍRÁNÍ PROKAZATELNÉ PRAVDY - JSEM SE SEBOU OSOBNĚ SPOKOJEN A TO BEZ JAKÝKOLI OSOBNÍCH POCHYBNOSTI :-)
TAKŽE OSOBNÍ ÚKOL : SPLNĚN !!!
JAK VIDNO NEJSI … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA. TV
menhir se to líbí. 
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

DOTYČNÝ " HLASATELI " EVANGELIA Z LA.  :-)

STAČILO MÍTI ONU POTŘEBNOU TRPĚLIVOST A " TLAČIT NA PILU " :-)
A POTÉ SE OSOBNÍ ÚSPĚCH DOSTAVIL A TO BYLO MÝM CÍLEM !
O KTERÝ JSEM SE PO ONU DOBU NĚKOLIKA MĚSÍCŮ OSOBNĚ SNAŽIL ...
NEBOŤ TVÉ PŘÍKLADNÉ " NABĚHNUTÍ NA VIDLE " OHLEDNĚ TVÉHO… Více
menhir se to líbí. 
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

DOTYČNÝ " HLASATELI " EVANGELIÍ Z LA.  :-)

KOMU KDO SLOUŽÍ AŤ LASKAVĚ POSOUDÍ TEN NEJVYŠŠÍ :-)
OSOBNÍ DOTAZ : TVOJE MALIČKOST SLOUŽÍ JEŽÍŠI KRISTU ? :-)
TÍM, ŽE BYL TEBOU VEŘEJNĚ ZPOCHYBNĚN VE 2 PODOBENSTVÍCH ? :-)
ZAJÍMAVÁ " KŘESŤANSKÁ " SLUŽBA, ŽE ? :-) TO MUSÍ VŠEM ANDĚLŮM ZVONIT V UŠÍCH A DÉMONI V … Více
Segal se to líbí. 
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

PŘÍJEMNÉHO VEČERA UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Segal se to líbí. 
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

DOTYČNÝ " HLASATELI " EVANGELIA Z LA.  :-)

TO, ŽE SIS DNES UVĚDOMIL V ČEM SES OSOBNĚ DOPUSTIL ONÉ CHYBY SAMOZŘEJMĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚNÍ NIC NA TOM, ŽE TĚ OSOBNĚ POVAŽUJI ZA OBYČEJNÉHO NÁBOŽENSKÉHO POKRYTCE ( A TENTO OSOBNÍ NÁZOR NEMÍNÍM MĚNIT ), OHÁNĚJÍCÍ SE POUZE BIBLÍ SVATOU NA ODIV TOMUTO SVĚTU I BRATŘÍM A SESTRÁM V KRISTU U … Více
Segal se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

DOTYČNÝ " HLASATELI " EVANGELIA Z LA.  :-)

KRISTUS JEDNOHO DNE TOBĚ POLOŽÍ ONU OTÁZKU : Pokrytče proč jsi zpochybnil má dvě podobenství ? Proč jsi onu tobě prokazatelnou pravdu o tvém zpochybnění zapřel ? Proč pravda byla tebou nahrazena lží, podvodem a manipulací ? Co tvé svědomí ? Budeš i přede mnou lhát a zapírat, že tomu tak nebylo ?
sulnadzlato se to líbí. 
Segal se to líbí. 
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

DOTYČNÝ " HLASATELI " EVANGELIA Z LA. TVOJE PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA MŮJ DNEŠNÍ

PÍSEMNÝ VKLAD OHLEDNĚ TVÉHO ZPOCHYBNĚNÍ 2 KRISTOVÝCH PODOBENSTVÍ, KTERÉHO JSI SE KDYSI NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV OSOBNĚ DOPUSTIL A DNES JSI TUTO NAPROSTO PROKAZATELNOU PRAVDU OZNAČIL ZA ONU LEŽ, PODVOD, MANIPULACI - TĚ PLNĚ USVĚDČILA ŽE JSI NÁBOŽENSKÝ POKRYTEC !
A NIC … Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

TAK TOTO JSEM OSOBNĚ OČEKÁVAL ...

DOTYČNÝ " HLASATEL " EVANGELIA Z LA. VEŘEJNĚ ZAPŘEL, ŽE BY KDY OSOBNĚ ZPOCHYBNIL ONU PROKAZATELNOU REALITU VE KTERÉ ZPOCHYBNIL 2 KRISTOVA PODOBENSTVÍ ...
AČKOLI JSEM NA TOTO PÍSEMNĚ NĚKOLIKRÁTE NA ADRESU TÉHOŽ DOTYČNÉHO POUKAZOVAL ...
DOTYČNÝ " HLASATEL " EVANGELIA Z LA. MÍST… Více
Vilém

František o ateistovi, "Som si istý, že je v Nebi."

DOTYČNÝ " HLASATELI " EVANGELIA Z LA.  :-)

HEZKY NAPSÁNO AŽ NA ONU MALIČKOST ... TOTIŽ ONU VĚTU O ČLOVĚKU KTERÝ MILUJE KRISTA BÝT TEBOU BYCH VE VŠÍ MOŽNÉ SLUŠNOSTI A KŘESŤANSKÉ POKOŘE PŘED BOHEM I LIDMI NEVYPUSTIL V TENTO SVĚT :-) A TÉŽ VE VŠÍ MOŽNÉ SLUŠNOSTI A KŘESŤANSKÉ POKOŘE PŘED BOHEM I LIDMI OSOBNĚ POMLČEL :-) Více
Monika G se to líbí. 
henta se to líbí. 
Vilém

Vatikánsky arcibiskup, odstúpme od zákazu antikoncepcie

A NEZLOB SE, ŽE JSEM SI OSOBNĚ TÉŽ DOVOLIL MNOHÉ Z DNEŠNÍCH KOMENTÁŘŮ
OHODNOTIT NA ZNAMENÍ MÉHO SOUHLASU ...
POKUD MI TO MÁŠ ZA ZLÉ, PONECH MI ONU POTŘEBNOU OSOBNÍ SVOBODU SE VYJÁDŘIT ...
JE PŘECE DEMOKRACIE ...
TAKŽE UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍPADNÉ OSOBNÍ POCHOPENÍ ...
Vilém

Vatikánsky arcibiskup, odstúpme od zákazu antikoncepcie

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. BYLO BY VHODNÉ PODAT NOVOU OSOBNÍ PÍSEMNOU ŽÁDOST O POVINNÉM ZVEŘEJNĚNÍ IP ADRES U KOMENTÁŘŮ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV ... NIC VE ZLÉM, ALE TVÉ PRVNÍ OSOBNÍ ŽÁDOSTI SE NEDOSTALO TEBOU OČEKÁVANÉHO SLYŠENÍ :-(
Vilém

Brno si kope hrob hrou, že Ukřižovaný JK znásilní muslimku

CO BYLO ZASETO, TO BYLO POTÉ I SKLIZENO ... TAKŽE OSOBNĚ NECHÁPU ONO POHORŠENÍ VĚŘÍCÍCH A SEVŘENÝCH PĚSTÍ ...
OTÁZKOU JEST KDO BYL / BYLI ONI KDO ONO POLE ZNEHODNOTILI TÍM CO ZASELI A POTÉ BYLI PLN OČEKÁVÁNÍ HOJNÉ SKLIZNĚ ...
SKLIZEŇ SE DOSTAVILA !
+Joseph+ se to líbí. 
Vilém

Bombardování Sýrie je přípravou na 3. světovou válku

PŘÍPRAVOU NA 3. SVĚTOVOU VÁLKU ? OMYL ... NEBOŤ 3. SVĚTOVÁ VÁLKA JIŽ NĚKOLIK LET PROBÍHÁ ANIŽ BY SI TO LIDSTVO KDY PLNĚ UVĚDOMILO ...
janevanj se to líbí. 
Vilém

Naše násilí a Vaše násilí

NIC VE ZLÉM, ALE OPRAVU SE DOMNÍVÁTE, ŽE PODEPSÁNÍM ONÉ PETICE SE NĚCO ZMĚNÍ K TOMU POZITIVNÍMU ?
MIMOCHODEM HLAS LIDU MOCNÉ TOHOTO SVĚTOVÉHO SYSTÉMU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZAJÍMÁ, NATOŽ ABY DOŠLO K JEHO VYSLYŠENÍ A POTÉ BYLO UČINĚNO POTŘEBNÉHO KROKU K NÁPRAVĚ ...
Vilém

Františkov hazard pri budovaní novej Cirkvi

PŘÍJEMNÉHO SOBOTNÍHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

Františkov hazard pri budovaní novej Cirkvi

OPĚT OMYL :-)

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. O MÉ DLE TVÉHO OSOBNÍHO BYŤ MYLNÉHO NÁZORU ÚDAJNÉ ROLI SMUTNÉHO HRÁČE NENÍ VIDU, ANI SLECHU :-)
NAOPAK JSEM TOMU ZE SRDCE UPŘÍMNĚ POTĚŠEN, ŽE MI TEPRVE PO LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI KONEČNĚ DOŠLO ( A MĚL JSEM TO OSOBNĚ UČINIT JIŽ V LA. ) ŽE JEST V MÉM OSOBNÍM ZÁJMU POSLAT TVOU VELKOPANSKOU MALIČKOST … Více
Vilém

Františkov hazard pri budovaní novej Cirkvi


POKUD JEST ZDE ŘEČ VYKOPANÉ JÁMĚ, TAK ONU JÁMU SIS DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. VYKOPAL JIŽ DÁVNO A TO NAPROSTO ZASLOUŽENĚ VLASTNÍM OSOBNÍM PŘIČINĚNÍM ...
PROTO S TEBOU ZDEJŠÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ODMÍTLI COKOLI MÍT, ZVLÁŠTĚ ODMÍTAT TVÉ OSOBNÍ NÁVRHY O UZAVŘENÍ PŘÍPADNÉHO PŘÁTELSTVÍ !!!
JEST TÉŽ PRAVDĚPODOBNÉ, … Více
Segal se to líbí. 
menhir se to líbí. 
Vilém

František zvyšuje zmätok, "netolerovateľné" - Kardinál Burke

NEŽ -LI OBDRŽÍM PÍSEMNOU ODEZVU BYLO BY VHODNÉ SE PORADIT :-)

NEBOŤ VÍCE HLAV, VÍCE OSOBNÍCH RAD, CO NAPSAT :-)
Vilém

František zvyšuje zmätok, "netolerovateľné" - Kardinál Burke

MIREČKU K. Z LA. NIC VE ZLÉM, ALE TVÉ OSOBNÍ ŽÁDOSTI O POVINNÉM ZVEŘEJNĚNÍ

IP ADRES JEST STÁLE V NEDOHLEDNU :-) ŽE BY OPĚT TVOJE OSOBNÍ NESCHOPNOST DOSÁHNOUT SVÉHO OSOBNÍHO CÍLE ? :-)
TO MI TOTIŽ TÉŽ OSOBNĚ PŘIPOMÍNÁ ONU TVOU NESCHOPNOST ŘÍMSKÉHO SLÍDILA KTERÝ NEMĚL ANI PÁRU O TOM, ŽE SE MU NĚKDO CÍLEVĚDOMĚ PRODUCÍRUJE PO … Více
Vilém

František zvyšuje zmätok, "netolerovateľné" - Kardinál Burke

A CO JSI OSOBNĚ DOKÁZAL TY MIREČKU K. Z LA. ? :-)

POUZE TO JEDINÉ : SBÍRAT OSOBNÍ INFORMACE O LIDECH A PŘÍLEŽITOSTNĚ SE " VIDLEMI " PŘEHRABOVAT V ŽIVOTECH LIDÍ A TO AŤ ATEISTŮ NEBO VĚŘÍCÍCH A VÉST SI SVOU SOUKROMOU KARTOTÉKU :-)
A TO NEMLUVĚ O KÁZÁNÍ KŘESŤANSKÉ MORÁLKY ZA OSOBNÍ VÝPOMOCI SVÉHO " SOUDCOVSKÉHO " UKAZOVÁČKU A TO I … Více
henta se to líbí. 
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

A PŘECE JEŠTĚ NĚCO ...

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ...
VELICE RÁD BYCH SE BYŤ PÍSEMNĚ SEZNÁMIL S VAŠÍM OSOBNÍM NÁZOREM CO LZE SOUDIT
O ČLOVĚKU, JENŽ SE VE SVÉ NÁBOŽENSKÉ VELKOPANSKÉ SAMOLIBOSTI, AROGANCE A PÝŠE VEŘEJNĚ A OPAKOVANĚ OSOBNĚ POVAŽUJE ZA KŘESŤANA A PŘITOM BEZ VÝČITEK SVĚDOMÍ PŘED BOHEM I LIDMI NAPROSTO … Více
Segal se to líbí. 
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV

NEMÁM OSOBNÍHO ÚMYSLU ZNIČIT CELOSVĚTOVÉHO " OBRAZU " KŘESŤANSTVÍ, NATOŽ ODEBÍRAT VĚŘÍCÍM KŘESŤANŮM JEJICH OSOBNÍ VÍRU, ALE OSOBNĚ JSEM PŘESVĚDČEN O SVÉ PRAVDĚ, COŽ JEST NAPROSTO PŘIROZENÝ BĚŽNÝ JEV V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA TÉTO ZEMI ...
DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. Z POHLEDU VĚŘÍCÍHO JEST OSOBNĚ … Více
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

Z ONOHO DŮVODU PÍSEMNÉ REAKCE NA ONO MNOU VLOŽENÉ TÉMA JSEM SE TUDÍŽ
OSOBNĚ BYŤ NAPOSLEDY ROZHODL TÉŽ PÍSEMNĚ REAGOVAT A TÍM DOSTÁTI SVÉMU OSOBNÍMU ROZHODNUTÍ UKONČENÍ MÉHO ANGAŽMÁ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV ...

JEŽÍŠ ŽIL V INDII - TVRZENÍ, KTERÉ VĚŘÍCÍ KŘESŤANY PROVOKUJE, AVŠAK UPŘÍMNĚ RUKU NA SRDCE CO SKUTEČNĚ VĚŘÍCÍ KŘESŤANÉ … Více
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

PŘÍJEMNÉ VELIKONOCE VŠEM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ...

A TO I PŘESTO, ŽE NA ŽIVOT I ONU SMRT JEŽÍŠE MÁM OSOBNÍ ODLIŠNÉ NÁZORY, NEŽ -LI KŘESŤANÉ A TO AŤ Z JAKÉKOLI CÍRKVÍ, SEKT, SPOLEČENSTVÍ I CELOSVĚTOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ COŽ SAMOZŘEJMĚ NEMÁM NIKOMU ZA ZLÉ ...
( Holger Kersten " Ježíš žil v Indii - Utajený život před a po … Více
Segal se to líbí. 
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

BÝVALÝ PŘÍTEL JEST VŽDY NEJHORŠÍM NEPŘÍTELEM ...
Segal se to líbí. 
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

PŘÍJEMNÉHO PÁTEČNÍHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Sard se to líbí. 
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

CO JSEM NAPSAL ZA TÍM STOJÍM A STÁTI I NADÁLE HODLÁM ...
TAKTÉŽ Z MÉ STRANY JE TO VŠE ...
PS : DOTYČNÉMU UŽIVATELI PŘEJI NOVÉ OSOBNÍ PŘÁTELE A ABY ONEN KOMPAS VE SPOLUPRÁCI S BOHEM MĚL ONU POTŘEBNOU ODVAHU OSOBNĚ A S ONOU JÍM ČASTO KÁZANOU POKOROU ONEN KOMPAS NASMĚROVAT SPRÁVNÝM SMĚREM ...
Sard se to líbí. 
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA.  :-)

TO JEST SAMOZŘEJMĚ OTÁZKOU ROZLIČNÉHO OBOUSTRANNÉHO NÁZORU ...
NEBOŤ KAŽDÝ TO VIDÍME JINAK ZE SVÉHO OSOBNÍHO POHLEDU, COŽ JEST NAPROSTO PŘIROZENÝ BĚŽNÝ JEV, NIC NOVÉHO, ŽE ? :-)
ALE K TÉMATU :
A NA TVOU NÁBOŽENSKOU VELKOPANSKOU NEDOTKNUTELNOU MALIČKOST V PONĚKUD NAIVNÍ … Více
Sard se to líbí. 
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

TAKTÉŽ PÁR SLOV NA ADRESU DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LANŠKROUNSKÉ ŘÍMSKO - KATOLICKÉ FARNOSTI ...

TROCHA JINAK K OSOBNÍMU POCHOPENÍ ...

KDE SE TRVALE ZTRÁCÍ PRAVÁ ŽIVOUCÍ VÍRA A JEŽÍŠEM POŽADOVANÁ LÁSKA A TOLERANCE A TO NE POUZE K OVCÍM " BOŽÍHO " STÁDA A TO JAK V ONÉ OHRADĚ I MIMO OHRADU NA " PASTVĚ " BOŽÍHO SLOVA, ZDA -LI TO LZE TAKTO MNOU OSOBNĚ … Více
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

A JEŠTĚ NĚCO MANEKÝNE Z LA. ...

AŽ BUDE TVÉ OSOBNÍ ŽÁDOSTI OHLEDNĚ ZVEŘEJNĚNÍ IP ADRES ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV VYHOVĚNO, BYLO BY POTÉ DOBRÉ URYCHLENĚ PÍSEMNĚ INFORMOVAT :-)
Sard se to líbí. 
Vilém

Nové technologické funkcie Gloria.tv a prospa o dar

MANEKÝNE Z LA. MÍSTO PROSLOVU BY BYLO VE TVÉM OSOBNÍM ZÁJMU

URYCHLIT ZVEŘEJNĚNÍ IP ADRES NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV :-)
NEBOJ SE " RYTÍŘI " BEZ BÁZNĚ : NEBOŤ ZVEŘEJNĚNÍ IP ADRES JEST VE ZNAMENÍ ONOHO " ČISTÉHO VZDUCHU " :-) TAKŽE DO DÍLA :-)
OSOBNĚ BYCH TVOU VELKOPANSKOU, NEDOTKNUTELNOU MALIČKOST NERAD POVAŽOVAL V TÉTO ZÁLEŽITOS… Více
Sard se to líbí.