언어
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

A JEŠTĚ NĚCO ...

TAKOVÉ " BOŽÍ " OVEČKY A ŘÍMSKÉ LOKAJE VE SLUŽBÁCH ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE " SVATÉ " OSOBNĚ HNÁT OD FUTER ! BEZ OSOBNÍCH VÝČITEK SVĚDOMÍ A POKUD MOŽNO IHNED !
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

NIC VE ZLÉM, ALE MÍTI OSOBNÍHO ZÁJMU O TAKOVÉHO PÁNA BOHA, JENŽ VLASTNÍ

VE SVÉM STÁDEČKU TAKOVÉ ovečky TYPU NAŠEHO UŽIVATELE MIREČKA --- OPRAVDU NEMÁM :-)
SE VŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ BYCH TAKOVÉHO PÁNA BOHA poslal tam, kde člověku končí ona záda ...
A NYNÍ SI OSOBNĚ DOKÁŽI PŘEDSTAVIT MIREČKOVO žvanění HLÁSNOU TROUBOU : " To je … 더보기
Vilém

Macko a mäsožravá rastlina.

ALE MIREČKU přestaň už lhát :-)

NEBOŤ POUZE ONA SLOVA JE TOTIŽ TO jediné NA ČEM JE ZALOŽENA TVOJE " VÍRA " V PÁNA BOHA :-)
TOTIŽ O NIČEM JINÉM, NEŽ -LI O TVÉM náboženském slovíčkaření JSI OSOBNĚ ZA OBDOBÍ 7 LET BLAHÉ TO PAMĚTI TVÉHO OSOBNÍHO ANGAŽMÁ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV --- NIKOHO ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ nepřesvědčil :-(
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

ONA POUŤ TO JE V POHODĚ :-) TO VÍŠ, ŽE SI ONU POUŤ NENECHÁM OSOBNĚ UJÍT :-)

OSOBNĚ POUZE DOUFÁM, ŽE TVOU MALIČKOST NEUVIDÍM SE FLÁKAT NA SÍDLIŠTI LHOTKA NEDALEKO TVÉHO ZAPARKOVANÉHO AUTA :-))) NATOŽ ABY MI ZA DVEŘMI LEŽEL ÚPLATEK JAKO TOMU BYLO ROKU 2014 BLAHÉ TO PAMĚTI :-))) 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

NENÍ KE ŠKODĚ TÉŽ PŘIPOMENOUT ONU ČESKO - POLSKOU heklu :-)

INU CO K TOMU ŘÍCT ? :-)
LEGIE, LEGIE - TOŽ NEVYČERPATELNÉ ZDROJE :-)
MIMOCHODEM NENÍ KOMICKÉ, ŽE ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV NESEPSAL ONU PÍSEMNOU ŽÁDOST O ZRUŠENÍ SVÝCH REGISTRACÍ NIKDO KROMĚ NÁM VŠEM … 더보기
Vilém

Ježíš je Pán

OSOBNĚ SOUHLASÍM S UŽIVATELEM BENEM : ŽÁDNÉ OSOBNÍ INFORMACE ZE SOUKROMÉHO ŽIVOTA !!!
Vilém

Ježíš je Pán

BUDÍŽ TOBĚ ONOHO SETKÁNÍ ZA DVĚ HODINY DOPŘÁNO ... SNAD NA NĚCO POTÉ PŘIJDEŠ ( ? )
MYSLÍM TÍM U TVÉ MALIČKOSTI :-) I KDYŽ V TENTO BOŽÍ ZÁZRAK OSOBNĚ NEVĚŘÍM ...
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

A CO OSOBNĚ ZKUSIT PO LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI PÍSEMNĚ POŽÁDAT O ONU blokaci NEPOHODLNÝCH OPONENTŮ JAKO VE TVÉ REGISTRACI " MONKA " ? :-)
ZA POKUS TO STOJÍ :-) NEBOŤ CO SE NEPOVEDLO NA PRVNÍ POKUS JE ŠANCE TOHOTO OSOBNÍHO ÚSPĚCHU :-) DOSÁHNOUT V TENTO ČAS I … 더보기
Vilém

Ježíš je Pán

DOTYČNÝ UŽIVATEL NÁM OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZDĚLIL, ŽE EVANGELIZACE PANA

DOHNALA JE ZALOŽENA NA AGRESI, KRITICE, HNĚVU A TÉŽ NESPOKOJENOSTI ...
NEPOCHYBNĚ VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE ?
OSOBNĚ BY MNE NAOPAK VELICE ZAJÍMALO NA ČEM JE ZALOŽENA EVANGELIZACE našeho dotyčného uživatele ???
ODPOVĚĎ JEST DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU … 더보기
Vilém

Ježíš je Pán

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

OSOBNĚ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE Z OSOBNÍHO POHLEDU NA TVOU MALIČKOST BY SE

ZE STRANY PANA DOHNALA NEPOCHYBNĚ JEDNALO O STEJNÝ OSOBNÍ NÁZOR :-)
A TÉŽ BYCH ŘEKL, ŽE BY DOTYČNÝ PAN DOHNAL TVOU MALIČKOST příležitostně " obdaroval " NÁZORNOU UKÁZKOU par facek :-) COŽ BY … 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ BOŽÍ " VYVOLENČE " :-)

O PÁNU BOHU NESTAČÍ SLOVÍČKAŘIT :-) PŘED PÁNEM BOHEM JE NUTNÁ

osobní upřímná pokora ze srdce ! NADE VŠÍ OSOBNÍ POCHYBNOST TOBĚ NEPOCHYBNĚ ZNÁMA I KDYŽ POUZE VE TVÉM SLOVÍČKAŘENÍ :-)
TAKŽE DO KOLEN A BEZ ONOHO POLŠTÁŘE A NEJLÉPE DO KOUTA :-) ALE NEŽ-LI K TOMU … 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ UŽIVATELI OSOBNĚ JSEM TOTIŽ PŘESVĚDČEN, ŽE MÍSTO ONOHO NAPROSTO BEZVÝZNAMNÉHO

KLIČKOVÁNÍ BY BYLO nepochybně vhodné jít osobně na kolena A S UPŘÍMNOSTI SRDCE S POTŘEBNOU POKOROU A LÍTOSTÍ POŽÁDAT PÁNA BOHA O POTŘEBNÉ ODPUŠTĚNÍ ZA ONU SLABOU CHVILKU ...
JE TO KŘESŤANSKÉ A JE TO NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽIVOTA KAŽDÉHO VĚŘÍCÍHO ČLOVĚKA ...
NAOPAK … 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

JE MI TO UPŘÍMNĚ LÍTO, ALE TVOJE OSOBNÍ POTŘEBNÁ MODLITBA ZA BLIŽNÍHO

SVÉHO nepochybně totiž pozbývá své platnosti, NEBOŤ U ÚČINKU ONÉ VÍRY osobně nemáš ani páru, NATOŽ MÍTI ONEN OSOBNÍ PŘEHLED O JEJÍM DUCHOVNÍM ÚČINKU :-) A ŽE OSOBNĚ VLASTNÍŠ ONU BIBLI SVATOU A TÉŽ OSOBNĚ CHODÍŠ DO KOSTELA ?
TO JEŠTĚ NIC NEZNAM… 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV SRDEČNĚ ZDRAVÍM .

UŽIVATEL MIREČEK SE OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZMÍNIL O ZRŮDNOSTI KOMUNISMU ! HMMM, ZAJÍMAVÉ ...

Z MÉ STRANY TÉŽ BYLO PÍSEMNĚ ZAREAGOVÁNO A TO TÍM ZPŮSOBEM, ŽE BYLO MNOU POUKÁZÁNO NAOPAK NA ONU ZRŮDNOST ZE STRANY ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE " SVATÉ " A TO Z ONOHO POHLEDU HISTORIE VE … 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

AHA NÁŠ MIREČEK NEVYSTRČÍ ONEN NOS ZE SVÉ ŘÍMSKO - KATOLICKÉ OHRADY, ABY OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZAREAGOVAL ? :-)
TO NENÍ DOBROU VIZITKOU " RYTÍŘE " :-(
TAKTO ONA MATIČKA ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE " SVATÉ " SE BUDE ZA SVÉHO SYNA POUZE STYDĚT :-)
TOŽ MIREČKU NAPRAV TO :-) NEBUĎ POSEROU :-) TAKTO SE OSOBNĚ NEZASTAT TVÉ CÍRKVE ?
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

AHA NÁŠ MIREČEK TOŽ VĚRNÝ SYN SVÉ MATIČKY ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE " SVATÉ " A JEJÍ OCHRÁNCE, JENŽ NA ONU MATIČKU " BOŽÍ " LÁSKY (? ) NEDÁ OSOBNĚ DOPUSTIT --- PRAVDĚPODOBNĚ NEMÁ ONOHO POTŘEBNÉHO PŘEHLEDU ( ? ) :-)
TOŽ NENÍ K OSOBNÍ ŠKODĚ PATŘIČNĚ OSVĚŽIT MU ŘÍMSKO - KATOLICKOU PAMĚŤ ! NAOPAK !
TAKŽE : 더보기
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

ZRŮDNOST KOMUNISMU ? ALE NO TAK :-) A CO ZRŮDNOST ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVI
" SVATÉ " Z POHLEDU HISTORIE ?
A CO LZE POTÉ OČEKÁVAT ? :-)
NO PŘECE MIREČKOVO KLIČKOVÁNÍ :-)
Vilém

TICHÁ NOC - Vánoční koleda

NYNÍ JE MI OSOBNĚ JIŽ NAPROSTO JASNÉ, Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU DOŠLO ZE

STRANY DOTYČNÉHO UŽIVATELE K VEŘEJNÉMU ZPOCHYBNĚNÍ BIBLE SVATÉ = BOŽÍHO SLOVA I SAMOTNÉHO JEŽÍŠE KRISTA VE DVOU PODOBENSTVÍCH ...
CO K TOMU DODAT ?
POUZE STRUČNĚ ...
ZDE MÁME ONEN POTŘEBNÝ DŮKAZ : VLOŽENÁ BÁSEŇ ...
Vilém

Dobrý bubeník, základ kapely :)))

PŘÍJEMNÉHO NEDĚLNÍHO VEČERA UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
A TÉŽ DOBROU NOC ...
Vilém

Dobrý bubeník, základ kapely :)))

OPAKOVANÝ VTIP NENÍ VTIPEM :-) BYLO BY VHODNÉ OSOBNĚ " ZALOVIT " V SOUKROMÉ KARTOTÉCE :-)

JE TAM POKLAD ! :-) TAM SE TOHO NAJDE :-) NEPOCHYBNĚ :-)
Vilém

Dobrý bubeník, základ kapely :)))

NA DOTYČNÉHO UŽIVATELE SE TO " VALÍ " ZE VŠECH SVĚTOVÝCH STRAN :-)

JELIKOŽ JAKOŽTO JEDINÝ ZE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ZNÁM TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE, OSOBNĚ VĚŘÍM, ŽE NÁPORU S "RYTÍŘSKOU " ODVAHOU, VYTRVALOSTÍ, S MEČEM A ŠTÍTEM A S PŘILBOU NA HLAVĚ, BYŤ HLEDÍ MAJÍC POOTEVŘENÉ - odolá :-)
DRŽ … 더보기
Vilém

62 dôvodov

DOTYČNÝ UŽIVATEL BUDE NEPOCHYBNĚ OD TÉ " KŘESŤANSKÉ " LÁSKY A OMLUVÍ MNE

ZA MŮJ POZDNÍ PŘÍCHOD :-)
A HLE UŽIVATEL VILÉM SE DAL PILNĚ DO ONOHO LAJKOVÁNÍ :-)
OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE MI DO MÉ AKTIVITY NEBUDE DOTYČNÝ UŽIVATEL SLOVÍČKAŘIT A NAOPAK MI PONECHÁ ONU OSOBNÍ POTŘEBNOU SVOBODU :-) POKUD MNE OSOBNÍ PAMĚŤ NEKLAME, … 더보기
Vilém

62 dôvodov

DOTYČNÝ UŽIVATEL SE OSOBNĚ ODEBRAL NA NEDĚLNÍ MŠI SVATOU ...

TO JE DOBŘE, ALE ...
OTÁZKOU JEST, ZDA -LI OSOBNĚ JIŽ OSOBNĚ PROJEVIL ONU LÍTOST ZA SLABOST / SELHÁNÍ KE KTERÉ PROKAZATELNĚ DOŠLO PŘI ZPOCHYBNĚNÍ BIBLE SVATÉ = SLOVA BOŽÍHO A TÉŽ 2 PODOBENSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA ???
V NÁVAZNOSTI NA TO TAKTÉŽ I NADÁLE ZŮSTÁVÁ … 더보기
Vilém

Dobrý bubeník, základ kapely :)))

A TOŽ SI OSOBNĚ VELICE RÁD ZALAJKUJI :-)

MIMOCHODEM O ČEM BYCH MĚL I NADÁLE VÉSTI ONU DISKUZI S TÍMTO " VĚŘÍCÍM " ČLOVÍČKEM, JENŽ NAPROSTO OSOBNĚ / VEŘEJNĚ ZPOCHYBNIL ONU HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ = SLOVO BOŽÍ A SAMOTNÉHO JEŽÍŠE KRISTA VE 2 PODOBENSTVÍCH ???
DLE MÉHO OSOBNÍHO PŘESVĚDČENÍ JE DOTYČN… 더보기
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

A JE TU NAJEDNOU KLID A TICHO JAKO NA TÉ MŠI SVATÉ V KOSTELE !

SAMOZŘEJMĚ OTÁZKOU JEST NA JAK DLOUHO, ŽE ?
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

A JEŠTĚ NĚCO ...

OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE KDYŽ BYLA TEBOU UKONČENA OSOBNÍ KOMUNIKACE - NAŽIVO, ŽE TVÁ MALIČKOST NEBUDE TÉŽ MNOU SPATŘENA V LETNÍM OBDOBÍ PLNÉHO SLUNCE A OSOBNÍ POHODY, KTERAK JE ZAŠITA ZA SENÍKEM :-) PŘÍPADNĚ SE FLÁKAT PO LHOTCE NEDALEKO ZAPARKOVANÉHO AUTA :-)
POZOR NA MÉ SOUSEDY :-)
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

TO JSEM OSOBNĚ VELICE POTĚŠEN, ŽE SE MNOU BYLA UKONČENA OSOBNÍ KOMUNIKACE - NAŽIVO ... TAK SE TOHOTO OSOBNÍHO ROZHODNUTÍ / SLIBU " RYTÍŘSKY " LASKAVĚ DRŽ I NADÁLE ...

MIMOCHODEM VELICE MNE pobavila TVOJE PROKAZATELNĚ naivní dětinská osobní představa O MÉM ÚDAJNÉM PŘIŠOURÁNÍ KE TVÉ MALIČKOSTI POKUD… 더보기
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

NA ZÁVĚR ...

DOTYČNÝ UŽIVATELI KDYBY JSI SE NÁHODOU ROZHODL ZMĚNIT OSOBNÍ NÁZOR A MÉ OSOBNÍ VÝZVĚ NA SETKÁNÍ NAŽIVO VYHOVĚT A TO kdekoli a kdykoli - BUDU OSOBNĚ VELICE POTĚŠEN MIREČKU Z LA. ...
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

MIREČEK K. Z LA. SE JEDNOU OSOBNĚ NECHAL SLYŠET, ŽE SE HO UŽIVATEL VILÉM

BOJÍ A TÉŽ OSOBNÍHO SETKÁNÍ NAŽIVO :-)
MIREČKU POVÍDEJ MI O TOM :-)
ALE NĚCO NA TVÉM OSOBNÍM NÁZORU NESEDÍ :-) NEBOŤ KDYBY TOMU TAK PROKAZATELNĚ BYLO, OSOBNĚ BYCH TVOU MALIČKOST PÍSEMNĚ / VEŘEJNĚ NEVYZVAL … 더보기
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

UŽ JE MI TO OSOBNĚ JASNÉ Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU SE DOTYČNÝ " RYTÍŘ " BEZ

BÁZNĚ TENTOKRÁTE OSOBNĚ VYHNUL OSOBNÍMU STŘETU NAŽIVU, AČKOLI V MINULÝCH LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI MACHROVAL, ŽE MNE OSOBNĚ NAVŠTÍVÍ ...
V MINULÉM ROCE TOTIŽ DOSTAL ZASLOUŽENÝ A PRO NĚHO NAPROSTO NEČEKANÝ KARTÁČ :-) A TO JAK VIDNO … 더보기
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

NIC VE ZLÉM :-) ALE BRÁT SI OSOBNĚ SVÉHO SYNA COBY ONOHO BODYGUÁRDA

NEPOSTAČÍ :-) BYLO BY VHODNÉ SYNA PŘÍŠTĚ PATŘIČNĚ PŘIPRAVIT NA TO, ŽE JE TÉŽ ZAPOTŘEBÍ ABY SE SVÉHO TATÍKA ZASTAL A NE BÝT PO CELOU DOBU OPŘEN O RADIÁTOR :-)

TAKŽE ZNOVU NAŽIVO ABY SE TO DALO DO POŘÁDKU ??? OK !
A JÁ TÉŽ ZNOVU NAŽIVO VELICE RÁD ZOPAKUJI, … 더보기
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

ANI TEN TVŮJ SYNÁČEK SE TĚ OSOBNĚ NEZASTAL:-)
ŽE BY VE SKRYTU SVÉ DUŠE OSOBNĚ SOUHLASIL S UŽIVATELEM VILÉMEM ? :-) NEPOCHYBNĚ :-)))
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

OSOBNĚ BY MNE ANI NEPŘEKVAPILO, KDYBY NÁŠ DOTYČNÝ UŽIVATEL OSOBNĚ zapřel

ŽE K ONOMU OSOBNÍMU SETKÁNÍ MINULÉHO ROKU BLAHÉ TO PAMĚTI NIKDY NEDOŠLO :-) TUDÍŽ ANI K ONOMU KARTÁČI :-)
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

ONEN KARTÁČ ODE MNE VYFASOVAL A DOKONCE V PŘÍTOMNOSTI TVÉHO SYNÁČKA, COŽ MNE OSOBNĚ VELICE POTĚŠILO ABY SYNÁČEK MĚL OSOBNÍHO PŘEHLEDU JAKÝ JE JEHO TATÍK VZOREM PRO SVÉ OKOLÍ :-)
INU TAKOVÁ ŠANCE NENÍ KAŽDÉHO DNE :-)
A NA ONU ŽENU NÁM DVĚMA NEPOCHYBNĚ VELICE ZNÁMOU SE … 더보기
Vilém

A. Čulen: Evanjelizácia cez "Balíček karet"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

TO JE DOBŘE, ŽE SI TO OSOBNĚ PAMATUJEŠ :-)
AŽ NA JEDNU MALIČKOST :-)
ŽE JSI NIC OSOBNĚ TEHDY NEPOCHOPIL :-(
COŽ UŽ NENÍ MŮJ OSOBNÍ PROBLÉM :-)
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

PŘEDSTAV SI, ŽE ONEN KARTÁČ, JENŽ SI ODE MNE PŘED ROKEM OBDRŽEL NAŽIVO CO SI O TOBĚ PO LETECH BLAHÉ TO PAMĚTI UPŘÍMNĚ MYSLÍM naprosto shodně se mnou osobně sdílí jedna osoba ženského pohlaví nám dvou velice známá ...
COŽ PRO TEBE MUSÍ BÝT NEPOCHYBNĚ NEPŘÍJEMNÉ OSOBNÍ ZKLAMÁNÍ, ŽE ? :-) BYLO BY VHODNÉ TO "… 더보기
Vilém

A. Čulen: Evanjelizácia cez "Balíček karet"

NAUČ SE SLUŠNÉMU CHOVÁNÍ ...

ZDE NEJSI OSOBNĚ PŘÍTOMEN MEZI DOMÁCÍMI MANTINELY V LANŠKROUNĚ :-)
OSOBNĚ SE NACHÁZÍŠ NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV :-)
TO JE NUTNO OSOBNĚ BRÁT V ÚVAHU ...
JAK VIDNO ZA LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI TI TOTO OSOBNÍ POZNÁNÍ NEDOŠLO ...
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

UŽ NENÍ ZAPOTŘEBÍ SE OSOBNĚ SETKAT NAŽIVO, NEBOŤ JSEM SI TOTIŽ OSOBNĚ VZPOMNĚL, ŽE PŘI TVÉ TÉŽ OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ MINULÉHO ROKU JSI ODE MNE NAŽIVO OBDRŽEL VŠE CO SI O TOBĚ MYSLÍM :-) TUDÍŽ HEZKÝ KARTÁČ :-) O LHÁŘI, INTRIKÁNU, MANIPULANTU, PROVOKATÉRU .......................... TAKŽE NE STRAŠPYTEL ZA JAKÉHO JSI … 더보기
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

BYLO BY VHODNÉ ONU LIDSKOU ZÁVIST A NEPŘEJÍCNOST POSLAT JAKO VĚNEČEK PO VODĚ A POTÉ SE S POTŘEBNOU DÁVKOU KŘESŤANSKÉ POKORY TOBĚ NEPOCHYBNĚ VELICE ZNÁMÉ (?) OSOBNĚ SMÍŘIT S REALITOU, ŽE UŽIVATEL Beno
JEST NAPROSTO PROKAZATELNĚ NA VYŠŠÍ DUCHOVNÍ ÚROVNI, COŽ SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEDÁ NAOPAK ŘÍCI… 더보기
Vilém

Cardinal Brandmüller: Tí, čo obhajujú druhý zväzok sú "exkomunikovaní"

DOTYČNÝ UŽIVATELI :-)

A JAK U TEBE ? :-) UČÍŠ SE STÁLE POLSKY ? :-) DOCELA TI TO TEHDY ŠLO:-) ( UŽIVATELKA " HEKLA " ) JEDNOU ČESKY, PODRUHÉ POLSKY :-) NA CO ČESKÝ ČLOVÍČEK NEPŘIJDE, ŽE ? :-) AŽ NA TO, ŽE TA KOMEDIE NEMĚLA DELŠÍHO TRVÁNÍ :-)