언어
pařez

Nesouhlas s rušením uživatelského účtu "Monk"

Pokud někdo uveřejní sdělení ze soukromé pošty, a ještě s ním ve veřejné diskuzi polemizuje - viz níže, pak se jedná o selhání, pro které nemám pochopení. A protože jsem už podruhé zopakoval stejnou chybu - věnoval jsem svou důvěru někomu, kdo jí nebyl hoden (viz toto vlákno) - vidím jako jediný způsob, jak zabránit, abych ji neopakoval i potřetí, že odtud odejdu.
Takže se tímto loučím a všem… 더보기
pařez

Cesta ke křesťanské toleranci

Popsal jsem jen svou vlastní zkušenost - nevěděl jsem, o co konkrétního šlo - pokud je pravda, co a jak napsal Monk 12.6.2013 11:34:20, je to špatně.
Hoki - ty jsi opravdu "pravzor diskrétnosti" - že já vůbec něco psal.
pařez

Cesta ke křesťanské toleranci

S tím závadným odkazem se to může stát nechtěně - mě osobně se to stalo u přehledu dogmat na euportalu - odkazy v dokumentu (z obsahu na jednotlivé kapitoly a zpět na obsah) byly pozměněné a vedly mna závadné stránky, o kterých píše tuhik - je to opravdu velmi nepříjemný zážitek. Napsal jsem správci stránek a nyní je to v pořádku:
euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7590-souhrn-dog…
Je ale třeb… 더보기
pařez

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2016

@Hebel
O rouhání zde nemůže být řeč - o rouhání se jedná, když se někdo snaží znevážit Boha a to, co s ním přímo souvisí.
Kdo chce, pochopí, že ta rada "...vy by ste sa mali starať iba o svoju dušu..." se týká upřednostnění starosti o spásu své duše před všechny ostatní zájmy, které můžeme zde na zemi mít. A v tomto ohledu je ta rada - jak jistě sám víš - ryze evangelijní.

Matouš 16, 26
"Jaký … 더보기
pařez

Naše nebeská matka, neposkvrněné početí Svatá Marie Guadalupská (avi)

Přísloví 11, 2

Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.

Přísloví 13, 10

Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.
.
Je to trochu jinak, než napsal zákon, ale myslím, že jeho výrok je v duchu těchto citátů. 더보기
pařez

sv.Joachim a Anna - zo zjavenia Valtorta

Většina z nás žije zvykově - dělá to, co dělal vždycky a co dělají ostatní - k tomu svědomí vůbec nepotřebuje - viz nejen ti lidožrouti, ale i lidé okolo nás, co schvalují potraty a já nevím ještě jaké zvrácenosti.
K tomu, aby člověk "aktivoval" vlastní svědomí, se musí "zastavit", vystoupit z té zvykovosti a naprosto vážně si položit otázku - jak je to správně, jak je to doopravdy? Neexistuje … 더보기
pařez

Ian McCormack - Stretnutie s Bohom - záblesk večnosti

@atanaz4
"... Iba šamani poznajú pravdu a vedia čo bude po smrti.."

Kdyby to opravdu věděli, nedělali by šamany
pařez

sv.Joachim a Anna - zo zjavenia Valtorta

Katechismus § 1776:
„V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám neukládá, ale který musí poslouchat. Jeho hlas ho stále vybízí, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu, a když je třeba, promlouvá k sluchu jeho srdce … Neboť člověk má ve svém srdci zákon vepsaný Bohem … Svědomí je nejtajnější střed a svatyně člověka; v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru.“
.
Porovnejte… 더보기
pařez

Hledejte a naleznete...

Dobré poslechnout si rozhovor s Ing. Jiřím Baierem:
prehravac.rozhlas.cz/audio/2459460
Dozvíme se proč
- nesbírat babky (nedohub - rakovina slinivky)
- oloupat hnědé hřiby (slupka obsahuje radioaktivní césium)
- skutečně dobře tepelně upravit modrající hřiby (koloděj)
- nesbírat houby v lesních školkách (pesticidy)
- nesbírat houby na smetištích, kompostech, zahradních skládkách ...
a další.
pařez

Růženec bolestný

@zákon
Názor, že Marie měla spolu s Josefem ještě další děti, není biblicky opodstatněný - jsou to pouze domněnky vyplývající z neznalosti Písma a ze Satanova přání zneuctít Korunu tvorstva. Posuď sám:
- O existenci Ježíšových "bratří" a "sester" se dovídáme nejkonkrétněji z Mt 13,55-56 (shodně Mk 6.3)

55 Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, … 더보기
pařez

Ukrajincům došlo, že vláda chce jen válčit, prosí Pána Ježíše o smilování

Jan 15.kap.

20 Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.

21 Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
.


Lukáš 15. kap.

7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesá… 더보기
pařez

Lesny duch - Bukovec - Kosice

Ještě jedna hezká:
.
"Bylo to jednou odpoledne o půl třetí roku 1954. Byla jsem na cestě do Marulu. V lese, dříve než jsem přišla do této sousední vesnice, jsem potkala starou paní. Vypadala starší než sto let. Když jsem ji přátelsky pozdravila, řekla: "Proč mě zdravíš? Mne už nikdo nezdraví."
Těšila jsem ji: "Vždyť vy si pozdrav zasloužíte jako každý jiný."
Začala naříkat: "Nikdo se už za mnou …
더보기
pařez

Lesny duch - Bukovec - Kosice

ad) "...Ty věříš tomu, že nějaké duše zde za trest bloudí?"
.


Takto to říci nelze - nemohou opustit ani peklo, ani očistec. Mohou ale - pokud to Bůh dovolí - nějakým způsobem požádat o pomoc. Podivuhodnou zkušenost s dušemi v očistci měla Marie Simmaová, prostá žena z Rakouska - tuto zkušenost popisuje v knize "Duše v očistci" - z této knihy cituji: (str.44)
.
"Roku 1940 přišla první duše z … 더보기
pařez

ZJEVENÍ PANNY MARIE: MODLEME SE ZA TURECKO

Kněze potřebujeme především k posvěcení tam je těžiště jejich poslání.
Je nějaká konkrétní námitka proti Pjakinovi, Hebeli?
pařez

Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa podle M. Valtorty

Pokud jde o slib doživotní slib čistoty Panny Marie a sv. Josefa:
"...Maria bere ratolest. Je dojata a hledí na Josefa už zcela ujištěna a záříc. Cítí se jím jista, když jí pak říká: „Složil jsem slib nazireátu," a když se přitom jeho tvář celá rozzáří; a tak si dodá odvahy:
„Já také celá patřím Bohu, Josefe. Nevím, zda ti to velekněz řekl."
„Řekl mi jen, že jsi dobrá a čistá a že mi máš sdělit, …
더보기
pařez

Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa podle M. Valtorty

Moderní doba se vyznačuje zpochybněním Biblické zvěsti, zvlášť a především evangelií - zpochybnění božství Ježíše Krista, panenství jeho Matky, jeho zázraků, toho, že jej jeho učedníci a následovatelé správně pochopili.
Co na to Bůh? Jeho odpovědí je dílo italské mystičky Marie Valtorty "Poéma o Bohu a Člověku", ze kterého byly v naší zemi publikovány (pokud je mi známo) tři výběry: "Život Panny Marie", Život Pána Ježíše" a "Magdaléna"
pařez

EUCHARISTIA

@Vilém
Služ čertu, peklem se ti odmění
pařez

ZJEVENÍ PANNY MARIE: MODLEME SE ZA TURECKO

Jak je to s Tureckem, vysvětluje V.V.Pjakin zde po 20. minutě:
leva-net.webnode.cz/…/otazky-a-odpove…
Ten převrat v podstatě likviduje na USA navázané opozičníky v armádě a společnosti - to má Erdoganovi umožnit obrat od USA k Východu - začít likvidovat ISIL na svém území, uzavřít dohodu s Iránem, konsolidovat vztahy s Izraelem a Sýrií - prostě udržet se ještě nějakou dobu u moci navzdory všem … 더보기
pařez

Katolická církev nikdy nemůže světit ženy, tak proč tolik matení?

@Král Ječmínek
"...Podle tohoto dogmatu nejsou členy Církve ti, kteří nejsou podřízeni současnému papežovi. To jsou veřejní rozkolníci."
A jak to bylo v době, když byli dva nebo tři "papežové" - např. v době Kostnického koncilu? To byla většina těch, kteří se koncilu účastnila, rozkolníky?
Pokud chceš kritizovat ty, kteří mají výhrady k "papeži" Františkovi a za papeže uznávají Benedikta, tak … 더보기
pařez

Katolická církev nikdy nemůže světit ženy, tak proč tolik matení?

"...Mimochodem, žádného nepřítele nevidím, takto se na to nedívám."
Hoki, o "nepříteli" hovoří Kristus v evangeliu: (Mt 13. kap.)
"24Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.

25Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.

26Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i …
더보기
pařez

Katolická církev nikdy nemůže světit ženy, tak proč tolik matení?

Toto je asi ten nejnešťastnější způsob, jak to okomentovat - uvést argumenty nepřítele a pak se omezit jen na konstatování, že to odmítáš z důvodu zvyků a tradic - to je přímo nahrávka na smeč - kolikrát Kristus vyčítal svým současníkům, že své zvyky a tradice nadřadili Boží vůli?
Něco jiného by bylo ty argumenty uvést a vyvrátit.
Jinak - není to zvyk nebo tradice - je to článek víry - dogma - … 더보기
3 명 더 보기
pařez

Slavné dny: Den vyvraždění carské rodiny (17. červenec)

Možná by se Ti, Hoki, více zamlouval tento konec carské rodiny:
1. Popravu Romanovců si objednal Rothschield, a to z toho důvodu, že podle zakládacích listin FEDu jej z 88,8% vlastnil car Nikolaj II. - proto chtěl zlikvidovat i všechny jeho potomky.
2. Popravě zabránil Stalin - prostřednictvím německého vyslance požadoval vycestování rodiny
3. Protože se k Jekatěrinburgu blíží bělogvardějci, nafi… 더보기
pařez

Lesny duch - Bukovec - Kosice

Tak toto je hodně zajímavý příběh, mimo jiné i pro množství podrobností, které ten chlapík uvádí - mimo jiné umožňují určit přibližně místo, kde k tomu došlo.
Komplexně to asi vysvětlit nejde, ale pár věcí se zdá něco naznačovat:
- to první je, zda při tom zážitku nebyla jejich mysl ve změněném stavu vnímání podobnému tomu, když spíme - to naznačuje (podle mne) ztichnutí okolí před vlastním … 더보기
pařez

Stvoření Adama

Připomíná mi to napůl příběh a napůl anekdotu, ve které nějaký kněz pozval svého učeného spolužáka ze semináře, aby měl místo něj nedělní mši. Ten se toho nadšeně ujal a v kázání si vzal jako téma Kristovu přítomnost v eucharistii. Kázal dlouho a podal řadu rafinovaných důkazů. proč je v eucharistii Kristus skutečně přítomen. Věřící z toho ovšem byli zmateni - když se to musí tak složitě … 더보기
pařez

Divadelní puč v Turecku a jeho budoucí následky - 3. světová válka

Dovolím si zkopírovat možná klíčovou část vkladu Caesara:
"...A do toho přišla zpráva, kterou je možné označit za paniku USA. Spojené státy totiž požadovaly, aby Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci k odsouzení puče v Turecku a k uznání turecké vlády jako jediné demokraticky zvolené. Rezoluce ale neprošla, protože ji zablokoval Egypt, který argumentoval tím, že RB OSN nemá právo rozhodovat, … 더보기
pařez

Modlitba

Ať Všemohoucí + žehná provozovatelům Glorie.tv za to, že provozují virtuální vrbu, do které se může každý, kdo má takové neodolatelné nutkání, po chuti vypsat!
pařez

Zvíře a člověk

@Irbis
Tady jde spíš o to, že uspořádání stvoření může být takové, že děje v přírodě mohou být spravovány nižšími řády andělů. Chápu to tak, že příroda se řídí svými pravidly - do toho ale mohou vstupovat tito andělé podobně, jako zahradník spravuje svoji zahradu.
Ohledně andělů měl zajímavou myšlenku P. Ladislav Kubíček, že totiž Bůh andělovi svěří nějaký úkol, ale nechá už na jeho inteligenci, jak jej provede.
pařez

J.E. kard. Robert Sarah odpowiada na pytanie

Hebeli, chtěl bych Tě požádat, abys už nespojoval Hentu s Hokim - vždyť snad každému, kdo zde chvíli strávil, musí být zřejmé, že jde o dva rozdílné uživatele.
Děkuji Ti.
2 명 더 보기
pařez

Zvíře a člověk

V souvislosti s tím, jak Ježíš poroučí živlům, by nemělo zapadnout:
henta

PAPEŽSKÝ STOLEC V MOSKVĚ?

"Vlastní inteligence živlů je dána těmi kdo s nimi "hýbe" tedy anděly na podnět
Trojjediného Boha./andělé od čtyř větrů..../"
2 명 더 보기
pařez

Orbita a dráha kolem kulaté Země

3 důkazy, že je Země kulatá

1) Při zatmění měsíce musí Země vstoupit mezi Slunce a Měsíc. Jelikož je stín dopadající ze země na měsíc kulatý, musí být i země kulatá. Kdyby byla země placka, byl by stín někdy kulatý a někdy sploštělý. Někdo by mohl říct, že je zatmění právě když je slunce přesně pod placatou zemí, to by ale musel být měsíc při zatmění přesně nad obzorem, a to není.

2) Kdyby …
더보기
2 명 더 보기
pařez

"Poza krízy Cirkvi" - kniha o em.pp.Benediktovi a jeho rezignácii

@Hebel
"...Nechcete někdo zkusit vysvětlit, jak "subjektivně" brání nějaký člověk Církev před zlem, když odmítá Svatého otce Františka uznat papežem? Stále na to nemohu přijít."

"Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak."

Zj. 13.11

"Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

abyste se neda…
더보기
pařez

"Poza krízy Cirkvi" - kniha o em.pp.Benediktovi a jeho rezignácii

Takže je to v podstatě patriarcha.
Jinak ještě jednou - stav papežství (hodnost) je dán výkonem papežského úřadu. Pokud se tohoto výkonu zřekne (odstoupí), není to už papež - stavu papežství (hodnosti papeže) se vzdal.
pařez

"Poza krízy Cirkvi" - kniha o em.pp.Benediktovi a jeho rezignácii

Shodneme se na tom, že papežem může být pouze jeden z nich?
pařez

"Poza krízy Cirkvi" - kniha o em.pp.Benediktovi a jeho rezignácii

ad) "...kedže pojem emeritný papež považuješ za nesprávny.
Keby si ten pojem videl v nejakom cirkevnom dokumente, prijal by si ho za správny?"
.

Záleží na tom, jak by to bylo zdůvodněné.
pařez

"Poza krízy Cirkvi" - kniha o em.pp.Benediktovi a jeho rezignácii

ad) předchozí koment
Nemyslím - Benedikt dál používá některé insignie papežského úřadu a František se chová, jako by nevěřil v reálnou přítomnost Krista v eucharistii, podkopává morální učení Církve a kamarádí se s jejími nepřáteli.
pařez

"Poza krízy Cirkvi" - kniha o em.pp.Benediktovi a jeho rezignácii

Začíná mi zlehka svítat, jak to asi myslíš.
To, čemu říkáš "hodnost", bych nazval stavem - přijetím kněžského svěcení se dosáhne stavu kněžství - navždy. Kromě toho dostane od svého nadřízeného (kněz od biskupa, biskup od papeže) pověření působit v rámci určité kanonické mise - jak říkáš "funkcí".
OK, beru to, co píšeš o knězi a biskupovi - oba jsou někomu podřízeni (biskupovi, papeži), který … 더보기
pařez

"Poza krízy Cirkvi" - kniha o em.pp.Benediktovi a jeho rezignácii

Nicméně - zeptám se ještě jednou:
Biskup se stává papežem tím, že na otázku, zda příjímá volbu kardinálů, odpoví "přijímám".
A je praxí Církve, a v souladu s jejími zákony, že se této volby opět může vzdát a odstoupit - od tohoto okamžiku už není papežem, ale opět pouze biskupem. Souhlasíš s tímto?
pařez

"Poza krízy Cirkvi" - kniha o em.pp.Benediktovi a jeho rezignácii

Peter, těžký hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona v závažné věci - ty tři podmínky musí platit současně. Pokud někdo, protože se mýlí, odmítá někoho uznat papežem, pak se nemůže jednat o vědomé pochybení, tedy nemůže jít o těžký hřích. Vždyť subjektivně - ze svého pohledu - brání Církev před zlem, které představuje nepravý papež.
Chce to trošku nadhledu...
pařez

Fra Jozo Zovko. Biblia v posolstvách Panny Márie

Problémem není víra jako taková, problémem je, že víra není správně směřována.
pařez

Fra Jozo Zovko. Biblia v posolstvách Panny Márie

Nejde o to, zda informace podává "certifikovaný" zdroj ("spekulativní zdroj" je ekvivalent "konspiračních" a "prokremelských" webů - tj. nálepka pro zpohodlnělé "vypořádání" se s nepříjemnými informacemi), ale rozhodující je to, zda poskytnuté informace jsou dostatečně konkrétní, aby je bylo možno vyhodnotit a konfrontovat s jinými zdroji. A to odkazované články o dvou Luciích byly.
Nicméně jedn… 더보기