Language Contact
Please type your posting here

"„Niechaj wszyscy mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości,sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi i Maryi, dniem i nocą odmawiając święty różaniec”
(św.Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Z RÓŻAŃCEM PRZEZ ŻYCIE
NA DOBRE I NA ZŁE

ROZWAŻANIA I MEDYTACJE W RÓŻNYCH INTENCJACH
WSZYSTKO O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM
rozaniec.maryjni.pl [More]"Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje" [Słowa Matki Bożej podczas Jej objawień w Fatimie].
7. Wtedy Serce Twe zatryumfuje,
Ludzkość całą Ono uratuje.

[More]

1. Różańcowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo! 2. Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem: Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. 3. Mówisz, że chcesz dla nas być obroną I ratować dusze, które toną. 4. Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty, Więc rządałaś po trzykroć pokuty. 5. Bernadecie wskazałaś różaniec, Że dla grzesznych, to obrony szaniec. 6. Tajemnice Różańca Świętego Zdep…
[More]