언어
댓글 쓰기…
Igor75
"„Niechaj wszyscy mężczyźni i niewiasty, uczeni i prości,sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają i cześć oddają Jezusowi i Maryi, dniem i nocą odmawiając święty różaniec”
(św.Ludwik Maria Grignion de Montfort)
Primo
Z RÓŻAŃCEM PRZEZ ŻYCIE
NA DOBRE I NA ZŁE


ROZWAŻANIA I MEDYTACJE W RÓŻNYCH INTENCJACH

WSZYSTKO O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM

rozaniec.maryjni.pl 더보기
fr_parvus
"Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje" [Słowa Matki Bożej podczas Jej objawień w Fatimie].

7. Wtedy Serce Twe zatryumfuje,
Ludzkość całą Ono uratuje.

더보기
Krystian10
1. Różańcowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.

Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo!

2. Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem:
Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.

3. Mówisz, że chcesz dla nas być obroną
I ratować dusze, które toną.

4. Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,
Więc rządałaś po trzykroć pokuty.

더보기