Jazyk
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

JE MI NAPROSTO JASNÉ, ŽE TVOJE OSOBNÍ OBHAJOBA ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVE " SVATÉ " A TO ZVLÁŠTĚ VRHAJÍCÍ NEGATIVNÍ SVĚTLO V JAKÉKOLI DANÉ OBLASTI --- COŽ MNE TÉŽ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OSOBNĚ NEPŘEKVAPUJE :-)
JEST OKOUKANOU NEFUNKČNÍ STAROU ŠABLONOU :- ))) POSTRÁDAJÍCÍ ONÉ PROKAZATELNÉ / DOLOŽENÉ DŮKAZY KTERÉ BY MĚLI S PŘEHLEDE… Více
Vilém

Vatikánsky kardinál podporuje evanjelizačný antisemitizmus

JE MOŽNÉ SI TÉŽ VELICE PŘIPOMENOUT NECHVALNĚ PROSLULÉ PRAVDIVÉ SVĚDECTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH DĚJIN A TO PŘEDEVŠÍM TÉ OBLASTI NÁBOŽENSKÉ KTERAK SI ŘÍMSKO - KATOLICKÁ CÍRKEV " SVATÁ " KTERÁ SI VÍCE NEŽ-LI JEDNO A PŮL TISÍCILETÍ VYKLÁDALA MNOHÁ KRISTOVA BIBLICKÝCH POSELSTVÍ, ODKAZŮ A TÉŽ PODOBENSTVÍ POUZE K VLASTNÍMU OSOBNÍMU PROSPĚCHU :- ( Více
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

PŘÍJEMNOU NOC ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ...
Vilém
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. SI PRAVDĚPODOBNĚ NEUVĚDOMIL ŽE MI DAL NAPROSTO

NEUVÁŽENĚ POTÉ NAHLÉDNOUT DO SVÝCH KARET VE KTERÝCH JSEM MIMO JINÉ TAKTÉŽ NAŠEL ONO TRUMFOVÉ ESO KTERÉ LZE DLE SITUACE S VIDINOU ÚSPĚCHU POUŽÍT ( ! )
ZNOVU SE PLNĚ PROKÁZALO, ŽE TÝŽ DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. JEST NAPROSTO PROKAZATELNĚ NESCHOPNÝM ÚDAJNÝM … Více
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

TÉŽ DODATEK ...

TAKŽE BY BYLO VHODNÉ URYCHLENĚ VYHLEDAT ODBORNÉHO LÉKAŘE A SE VŠÍM SE MU JAK JSEM JIŽ PÍSEMNĚ UVEDL PODROBNĚ SVĚŘIT, NEBOŤ TAKOVÝ VĚŘÍCÍ LIDÉ SE MOHOU ČASEM STÁT DOSLOVNOU OSOBNÍ HROZBOU PRO SVÉ OKOLÍ :-(((
A TAKOVÝCH DOLOŽENÝCH NEGATIVNÍCH SVĚDECTVÍ JEST V ČESKÉ REPUBLICE I VE SVĚTĚ VÍC, NEŽ -LI DOST :-((( Více
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

MOHU TĚ OSOBNĚ UBEZPEČIT A TO ANI NEMUSÍM NA SOBĚ NOSIT BÍLÍ OBLEK JAKO JEST TOMU U TEBE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI A HRÁT ÚLOHU ÚDAJNÉHO " PANA DOKTORA " :-) ) ) --- ŽE JSEM OSOBNĚ ZA TA LÉTA BLAHÉ TO PAMĚTI MĚL DOSTATEK ČASU I OSOBNÍCH MOŽNOSTÍ SE VÍCE NEŽ -LI PODROBNĚ SEZNÁMIT SE TVOJÍ LIDSKOU PSYCHIKOU A TO AŤ Z TÉ … Více
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

A JEŠTĚ NĚCO ...

JE VELICE ZAJÍMAVÉ, ŽE DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. SVÉHO ČASU NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV PROJEVOVAL AŽ NEUVĚŘITELNOU OSOBNÍ AKTIVITU POSÍLAT NĚKTERÉ ZDEJŠÍ UŽIVATELE K LÉKAŘSKÉMU ODBORNÉMU VYŠETŘENÍ A TO PRÁVĚ VE CHVÍLI KDY TITO UŽIVATELÉ OTEVŘENĚ POUKAZOVALI NA " PODIVNÝ " ZDRAVOTNÍ STAV TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. ( ? ) Více
sulnadzlato se to líbí. 
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

TAKŽE PRO INFORMACI ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. SE MI OSOBNĚ SVĚŘIL, ŽE MĚL SVÉHO ČASU JISTÝ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM ...
COŽ ZDE JIŽ BYLO UVEDENO ...
COŽ NENÍ SAMOZŘEJMĚ OSOBNÍM PROBLÉMEM POTÉ TVRDIT, ŽE JE VŠE JIŽ V NAPROSTÉM POŘÁDKU ( ? ) VE VĚTŠINĚ PODOBNÝCH PŘÍPADECH Z LÉKAŘSKÉHO POHLEDU JE TO NAPROSTO BĚŽNÝ JEV A TO ZVLÁŠTĚ V SITUACI … Více
sulnadzlato se to líbí. 
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

TUDÍŽ JAKÉ JEST TVÉ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ, MYSLÍM TÍM SVOBODNÉ, NENÁSILNÉ ROZHODNUTÍ UŽIVATELI Z LA. ?
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

NEMYSLÍM TO JÍZLIVĚ A V OSOBNÍM POSMĚCHU ... POKUD SI OSOBNĚ UVĚDOMUJEŠ, ŽE TVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV NENÍ V JISTÉ OBLASTI V POŘÁDKU ZA COŽ NENÍ ZAPOTŘEBÍ SE STYDĚT ---- JSEM OCHOTEN SKRZE INTERNET
PÍSEMNĚ KONTAKTOVAT TVÉ JAKO PRVNÍ TEBOU NEDÁVNO UVEDENÉ PÁNY S OSOBNÍM DOPORUČENÍM, ZDA -LI BY BYLO MOŽNÉ POSKYTNOU ONU LÉKAŘSKOU OSOBNÍ VÝPOMOC, COŽ BY … Více
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ONEN TEBOU OSOBNĚ DOPORUČENÝ POBYT V LÉČEBNĚ BYCH V DOBRÉM TO DÍLE NAOPAK VŘELE TÉŽ OSOBNĚ DOPORUČIL JÁ TOBĚ ...
A MOHU TĚ OSOBNĚ, BYŤ PÍSEMNĚ V PRAVDĚ UBEZPEČIT, ŽE NEJSEM V TÉTO OBLASTI JEDINÝM UŽIVATELEM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV ... NEBOŤ OBDOBNÉ OSOBNÍ NÁZORY NA TVOU ADRESU ZDE JIŽ BYLY TÉŽ PÍSEMNĚ … Více
sulnadzlato se to líbí. 
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

A JEŠTĚ NĚCO ...

OHLEDNĚ DAREBÁCKÝCH A PROLHANÝCH REGISTRACÍ KTERAK JSI SE OPĚT PÍSEMNĚ VYJÁDŘIL --
TAK BÝT NA TVÉM MÍSTĚ BYCH O DAREBÁCTVÍ A PROLHANOSTI --- MLČEL A TO NAVĚKY VĚKŮ AMEN ...
TOŽ DOBRÁ RADA DO ŽIVOTA OD BÝVALÉHO KÁMOŠE ...
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

TAKŽE PŘECE JENOM STŘEDEČNÍ RADA DO ŽIVOTA :-)

TAKŽE SE LASKAVĚ DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. VE SLUŠNOSTI A V POTŘEBNÉ OSOBNÍ POKOŘE PŘED BOHEM I LIDMI NĚČEMU HEZKÉMU A SMYSLUPLNÉMU OHLEDNÉ VKLÁDÁNÍ JAK JSI VELICE MOUDŘE OZNÁMIL PRAVIDELNĚ VĚNUJ A BUDE SE TI NA TOMTO WEBU DAŘIT JAKO V BAVLNCE :-)
NEBO SI OPĚT ZASLOUŽENĚ NABĚHNEŠ … Více
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

TAKŽE OMLUVA WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV POZBYLA SVÉ PLATNOSTI ? :-) INU TO MĚLO KRÁTKÉ OBDOBÍ :-)

A TÉŽ SE OPAKUJE ONA TVOJE OBROVSKÁ CHYBA O KTERÉ JSI VE STŘEDU VE SVÉ SEBELÍTOSTI BÁSNIL ? :-)
INU NÁZORNÁ UKÁZKA KTERAK ČLOVĚK DISPONUJE SVOU SLABOU VŮLÍ STÁT SI ZA SVÝM SLOVEM :-)
SPÍŠE BYCH TO … Více
menhir se to líbí. 
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

A JEŠTĚ NĚCO ...

JSOU TOTIŽ JISTÉ VĚCI KTERÉ SE NEZAPOMÍNAJÍ DO KONCE ŽIVOTA :- (
TOŽ TAK ...
menhir se to líbí. 
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

WEBOVOU STRÁNKU GLORIA.TV LASKAVĚ A VE SLUŠNOSTI OSOBNĚ VYNECHAT ... ONO TOTIŽ STAČÍ TÉŽ PŘIPOMENOU KTERAK TEBOU PRÁVĚ ZDE ZMÍNĚNÁ GLORIA.TV BYLA TEBOU PRAVIDELNĚ A CÍLEVĚDOMĚ PROVOKOVÁNA A ZESMĚŠŇOVÁNA :-)
KDY SE STALA TERČEM TVÝCH PŘIBLBLÝCH OSOBNÍCH NARÁŽEK A PROVOKACÍ OHLEDNĚ OSLOVOVÁNÍ A … Více
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

NENÍ KE ŠKODĚ PŘIPOMENOUT ŽE VŠE CO BYLO TEBOU NA WEBOVÉ STRÁNCE GLORIA.TV PO " KŘESŤANSKÉ " OBLASTI V RÁMCI TVÉ SEDMILETÉ POCHYBNÉ REPREZENTACE ZAZNAMENÁNO VELICE POTĚŠEN K POTŘEBNÉMU OSVĚŽENÍ PAMĚTI ZDEJŠÍM UŽIVATELŮM I TĚM UŽIVATELŮM KTEŘÍ KVŮLI TOBĚ BYLI NUCENI PLN OSOBNÍHO ZNECHUCENÍ POTÉ OPUSTIT TENTO … Více
Vilém

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ZASE JSI MI PROKÁZAL ONU SLUŽBU ... HNĚV JE ŠPATNÝ RÁDCE :-) JINAK VELKÉ DÍKY ZA ZVEŘEJNĚNÍ - NEMAZAT... A NEMYSLÍM TUTO VĚTU VE ZLOSTI, NATOŽ JÍZLIVĚ ...
OPĚT SIS NABĚHL NA VIDLE :- )
Vilém

"Najprv musia byť odstránené homosexuálne siete"

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

INU CO NA SRDCI TO NA JAZYKU A HLAVNĚ MÍT K DISPOZICI OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI S TVOU OSOBOU :-)
A TO JE TO PRAVÉ OŘECHOVÉ K ONOMU OSOBNÍMU VAROVÁNÍ NA TVOU ADRESU VŠEM NAIVNÍCH A SLEPĚ DŮVĚŘIVÝCH LIDEM KTEŘÍ SE ČASEM MOHOU PŘÍLEŽITOSTNĚ ZAREGISTROVAT PRÁVĚ NA TENTO WEB ...
Vilém

"Najprv musia byť odstránené homosexuálne siete"

VÁŽENÝ PANE LIBORE HALÍKU !

AČKOLI JSTE BYL PÍSEMNĚ VYZVÁN, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TAKTÉŽ VY NEPOSKYTUJTE

ONOMU ŘÍMSKÉMU SLÍDILU Z LA. ŽÁDNÉ OSOBNÍ INFORMACE A TO ZVLÁŠTĚ O VAŠÍ RODINĚ ...
JSEM TOTIŽ OSOBNĚ PŘESVĚDČEN, ŽE TEN ŘÍMSKÝ SLÍDIL Z LA. DLE SITUACE BY BYL NEPOCHYBNĚ SCHOPEN ČASEM TYTO … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV

POUZE STRUČNĚ ...

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPOSKYTUJTE JAKÉKOLI OSOBNÍ INFORMACE Z VAŠEHO ŽIVOTA A TO JAK ZAMĚSTNÁNÍ TAK I VAŠEHO OSOBNÍHO SOUKROMÍ A TO V JAKÉKOLI OBLASTI NA ADRESU ZDE NÁM VŠEM ZNÁMÉHO DLOUHODOBÉHO UŽIVATELE TOHOTO WEBU Z LA.
JAKO JEDINÝ ZDEJŠÍ UŽIVATEL TOHOTO … Více
menhir se to líbí. 
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

JAK VIDNO DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. JE DLOUHODOBĚ BEZ OSOBNÍHO KÁMOŠE :-)
JEHO NÁSLEDNÉ PÍSEMNÉ REAKCE O TOM SVĚDČÍ VÍCE, ANIŽ BY SI TO MNOZÍ LIDÉ UVĚDOMILI :-)
JAK JSEM JIŽ NAPSAL : KDO HLEDÁ, TEN NAJDE :-) ALE I PO ZÍSKÁNÍ NOVÉHO KÁMOŠE - NOVÉ OBĚTI NIC ZBYTEČNĚ NEPŘEHÁNĚT :-) ZMÍNKA O ZASLOUŽENÉ RÁNĚ " MEZI SVĚTLA " VYPOVÍDÁ O … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

A JEŠTĚ NĚCO ...

NEBYLO BY VHODNÉ JEŠTĚ JEDNOU ZKUSIT ŠTĚSTÍ A PODAT PÍSEMNOU OSOBNÍ ŽÁDOST O POVINNOU BLOKACI TOBĚ NEPOHODLNÝCH OPONENTŮ ? :-)
VE TVÉ REGISTRACI " MONK " TO TOTIŽ DOST DOBŘE NEZABRALO :-)
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

A CO TAHLE NAJÍT SOBĚ NOVÉHO OSOBNÍHO KÁMOŠE A TUDÍŽ NOVOU OBĚŤ DO SVÉHO ŽIVOTA NÁHRADOU ZA MNE :-) ULEVÍ SE TVÉ NEPOKOJNÉ DUŠI :-)
ZKUSIL BYS NOVÉ MANIPULAČNÍ " KŘESŤANSKÉ " PRAKTIKY ZALOŽENÉ NA LIŠÁCKÉ VYNALÉZAVOSTI TOBĚ NEPOCHYBNĚ PODOBNÉ :-)
PŘÍLEŽITOSTNĚ BY … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

DALŠÍ TYP VE TVÉM OSOBNÍM ZÁJMU :-) TAKŽE VELKÉ DÍKY :-)

PRO MNE NENÍ OSOBNÍM PROBLÉMEM SE S OSOBNÍ, BYŤ PÍSEMNOU ŽÁDOSTÍ A S POTŘEBNOU DŮVĚROU V DOBRÉM TO DÍLE OBRÁTIT I NA TOHOTO PÁNA :-)
CO BYCH OSOBNĚ NEUČINIL V ZÁJMU BYŤ MÉHO BÝVALÉHO KAMARÁDA Z LA. KTERÉHO JSEM DOKONALE … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

A JEŠTĚ NĚCO :-)

O TOM KDO JE ZDE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEMOCNÝ - O TOM TOTIŽ STÁLE VÍCE ZDEJŠÍCH UŽIVATELŮ NEMÁ OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ O KOHO SE PROKAZATELNĚ A S JISTOTOU JEDNÁ, NEBOŤ JISTÉ NÁZNAKY JIŽ TÉŽ BYLI PÍSEMNĚ ZDĚLENY :-(
ŽEL VŠE BEZ POTŘEBNÉHO EFEKTU :-) ) )
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

NEMĚL BYCH VE TVÉM OSOBNÍM ZÁJMU KONTAKTOVAT BYŤ PÍSEMNĚ TEBOU JIŽ ZMÍNĚNÉHO A DO NEBE OPĚVOVANÉHO PANA

MAXE KAŠPARŮ A SPOL KTERÝCH SI DLE TVÝCH SLOV OSOBNĚ VÁŽÍŠ CO JE JEN A JEN DOBŘE :-)
TOTIŽ OSOBNÍ KONTAKT SKRZE INTERNET BY BYL NEPOCHYBNĚ RYCHLOU ZÁLEŽITOSTÍ A HLAVNĚ SPOLEHLIVOU :-)
PAN … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

A JEŠTĚ NĚCO :-)

O MOJÍ HLAVU NENÍ ZAPOTŘEBÍ ZE TVÉ OSOBNÍ INICIATIVY PROJEVIT JISTOU OBAVU :-)
INICIATIVA JE TOTIŽ NEOPODSTATNĚNOU ( ? )
ALE NAOPAK O TU HLAVU JSEM PROJEVIL ONU OPODSTATNĚNOU STAROST :-)
I KDYŽ JSEM JIŽ BÝVALÝ KÁMOŠ :-)
TOŽ TAK ...
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ŽE OSOBNĚ POVAŽUJEŠ ZA NEPATŘIČNÉ SEM NĚCO TAKOVÉHO TAHAT JE NEPOCHYBNĚ ROZUMNÉ :-)
ALE MÁ TO HÁČEK :- ) NENÍ TOTIŽ KE ŠKODĚ PŘIPOMENOUT, ŽE NAPROSTO PROKAZATELNĚ OBDOBNÝM ZPŮSOBEM BYLO TVÉ JEDNÁNÍ PLNÉ OSOBNÍ AKTIVITY A NEPŘEHLÉDNUTELNÉ NÁBOŽENSKÉ HORLIVOSTI PRÁVĚ NA MOJÍ … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

NYNÍ SI TÉŽ VZPOMÍNÁM, NESVĚŘIL SES MI, ŽE JSI MĚL PŘED LETY BLAHÉ TO PAMĚTI

ZDRAVOTNÍ POTÍŽE S HLAVOU, KDYŽ UŽ JSME U TOHOTO TÉMATU : MAX KAŠPARŮ A SPOL. ...
JSEM OSOBNĚ PŘESVĚDČEN, ŽE TATO INFORMACE EXISTOVALA ...
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Yayo Grassi, homosexuálny muž, ktorý je priateľ s Pápežom Františkom

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. NAPSAL NA MOJÍ ADRESU : " OHLEDNĚ Viléma JE VŠE 100% PRAVDOU ... ZAJÍMAVÉ :-)

TO JE OTÁZKOU OBOUSTRANNÉHO ROZDÍLNÉHO OSOBNÍHO NÁZORU ...
NAOPAK NA ADRESU TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. JSEM V NEDĚLNÍM DNU SEPSAL A POTÉ VLOŽIL POMĚRNĚ DELŠÍ VKLAD VE KTERÉM JSEM UVEDL V PROKAZATELNOU PRAVDU … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

JEŠTĚ NĚCO ...

V JEDNÉ Z TĚCH KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ BYLO UVEDENO V NÁVAZNOSTI NA OBLAST NÁBOŽENSKOU, ŽE POKUD PRÁVĚ ONO NÁBOŽENSTVÍ SE STALO NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ČLOVĚKA JENŽ JEST PRÁVĚ DUCHOVNĚ ZALOŽEN - JE ONA PROKAZATELNÁ ROZPOLCENOST OSOBNOSTI POMĚRNĚ ZNAČNÝM DLOUHODOBÝM PROBLÉMEM, NEŽ -LI NAOPAK U ČLOVĚKA - ATEISTY ...
NA TOTO JSEM SI JEŠTĚ … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MIMOCHODEM BYLO VÍCE NEŽ -LI ÚSMĚVNÉ, ŽE PRÁVĚ Z TÉTO ROZPOLCENÉ OSOBNOSTI JSEM BYL TÝMŽ DOTYČNÝM UŽIVATELEM Z LA. KDYSI OSOČEN ...
A TO PRAVDĚPODOBNĚ S OSOBNÍHO DŮVODU, ŽE JSEM NA TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. ZMĚNIL POTÉ SVŮJ OSOBNÍ NÁZOR, NEŽ -LI JSEM ZASTÁVAL V LA ? :-)
I TO JE MOŽNÉ :-) ) )
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

ŽE BY ROZPOLCENÁ OSOBNOST ? :-) TOTIŽ KDYŽ JSEM SE OSOBNĚ VELICE PODROBNĚ VĚNOVAL PSYCHOLOGII A TO NE POUZE TÉ PSYCHOLOGII V OBLASTI NÁBOŽENSKÉ, SETKAL JSEM SE S VELICE PODROBNÝM POPISEM KTERAK PRÁVĚ V DŮSLEDKU ROZPOLCENOSTI TAKOVÝ ČLOVĚK V JISTÝCH SITUACÍCH POTÉ JEDNÁ A TO ZVLÁŠTĚ VE CHVÍLI KDY STOJÍ PŘED ZÁVAŽNÝM ROZHODNUTÍM … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

TAKŽE NA VOJENSKÉ ZÁKLADNÍ SLUŽBĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBOŤ K TOMU JSEM JIŽ BYŤ VE STRUČNOSTI

VYJÁDŘIL : ZASLOUŽENÁ REAKCE MAZÁKŮ ...
TAKŽE KDE ? :-) V KOSTELE ? JE TO MOŽNÉ , ŘEKL BYCH PRAVDĚPODOBNÉ ...
MIMOCHODEM TÉŽ TĚ VELICE DOBŘE ZNÁM A TO ZVLÁŠTĚ Z INTERNETU A DLE TOHO JSEM SE S TEBOU V ROLI … Více
Sard se to líbí. 
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ZAJÍMALO BY MNE, KDE TĚ UČILI " PŘEHRABOVAT SE VIDLEMI " V ŽIVOTECH LIDÍ A TO AŤ ATEISTŮ NEBO VĚŘÍCÍCH / PŘÍLEŽITOSTNĚ CHODIT PO RODINÁCH A UDÍLET SVÉ " MOUDRÉ " RADY DO ŽIVOTA ? :-) A TO NEMLUVĚ O TVÉ " KŘESŤANSKÉ " OSOBNÍ ZÁLIBĚ SBÍRAT DO SVÉ DOMÁCÍ RODINNÉ KARTOTÉKY OSOBNÍ INFORMACE O LIDECH ? :-)
CO TY NA TO VĚŘÍCÍ SLÍDILE ?… Více
Sard se to líbí. 
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

" DAREBÁK " KTERÝ PROKOUKL JINÉHO DAREBÁKA :- ) SICE POZDĚ ALE PŘECE ! ! !
ceskoslo se to líbí. 
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

A JEŠTĚ NĚCO ...

VIRTUÁLNÍ SVĚT A WEBOVÁ STRÁNKA GLORIA.TV ZE ZMĚNOU MÉ LIDSKÉ POVAHY NEMAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIC SPOLEČNÉ ...
TAKŽE OMYL ...

ONO V TOM TOTIŽ NAOPAK BUDE NĚCO JINÉHO :-)
A CO --- K TOMU SNAD NENÍ ZAPOTŘEBÍ COKOLI DODAT ...
TO JE VŠE ...
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

ANO NEZIŠTNĚ JSI MI POMOHL, ALE ZA ÚČELEM MÍT MNE POD DROBNOHLEDEM A O MÉM ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ A TO V JAKÉKOLI OBLASTI JAKBYSMET ...

TO BYLA DOBŘE PŘEDEM LIŠÁCKY VYKALKULOVANÁ STRATEGIE KTERÁ SE PO UPLYNUTÍ MNOHA LET PROKAZATELNĚ POTVRDILA ... TO JE TO CO JSEM V LA. TEHDY VE SVÉ LIDSKÉ NAIVITĚ A SLEPÉ DŮVĚŘIVOS… Více
sulnadzlato se to líbí. 
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

JEŠTĚ K MÉMU PRAVDIVÉMU SVĚDECTVÍ JAKO PROTIKLAD VŮČI TVÉMU ...

A CO JSI VLASTNĚ ČEKAL ČLOVÍČKU Z LA. SE " SRDCEM NA DLANI " ? :-)
ŽE SI TVÉ LŽI A VÝMYSLY NECHÁM SNAD LÍBIT A BUDU MLČET , :-)
NA TO HOLOUBKU Z LA. RYCHLE ZAPOMEŇ A TO VE VŠÍ SLUŠNOSTI A POKOŘE PŘED BOHEM I LIDMI O KTERÉ ZDE NEUSTÁL… Více
Vilém

Komentáre

MILÁ GLORIA

NENÍ SNAD ZAPOTŘEBÍ MÍTI SE NA POZORU PŘED ZDEJŠÍM UŽIVATELEM Z LA. KTERÝ SE NEVÁHAL OSOBNĚ VEŘEJNĚ PROHLÁSIT ZA KŘESŤANA A PŘITOM BEZ VÝČITEK SVĚDOMÍ PŘED BOHEM I LIDMI OSOBNĚ BYŤ PÍSEMNĚ ZPOCHYBNIT HODNOVĚRNOST BIBLE SVATÉ = BOŽÍ A SAMOTNÉHO KRISTA : -( OTÁZKOU JEST JAKOU HRU TO ZDE VLASTNĚ PAN " KŘESŤAN… Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

A JEŠTĚ NĚCO ...

TEPRVE DNES SE MOHU OSOBNĚ PO NEGATIVNÍCH ZKUŠENOSTECH DOMNÍVAT KDO BYL PŘED LETY BLAHÉ TO PAMĚTI HLAVNÍ NÁBOŽENSKOU POSTAVIČKOU PROTI MNĚ, SAMOZŘEJMĚ VE STÍNU ZA BUKEM ... INU KAMARÁD K POHLEDÁNÍ :-)
A MNĚ BYLO OSOBNĚ VÍCE NEŽ -LI PODIVNÉ Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU SE NA MNE V LA. PŘISÁL TENTO LÁSKOPINDAL O … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

MÉ PRAVDIVÉ SVĚDECTVÍ SE TI NEHODÍ DO KRÁMU ? :-)

ŘEKL BYCH ŽE NAOPAK TO TVÉ SVĚDECTVÍ MNE CÍLEVĚDOMĚ POŠPINIT A DEFINITIVNĚ ZADUPAT DO ONOHO NECHVALNĚ PROSLULÉHO BAHNA VYHOŘELO JAKO ONA SVÍCE V KOSTELE NA OLTÁŘI :- (
Vilém

Václav Malý: Normalizace byla pro církev ještě horší než padesátá léta. Byla to doba bez ideálů

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

AŽ K TOMUTO POZNÁNÍ DNES JIŽ DLE HISTORIE DOLOŽENÉ PRAVDY JEDNOHO DNE PLNÉ SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ A OSOBNÍ POHODY DOJDEŠ PODOBNĚ JAKO TOMU BYLO U MNE --- NEPOCHYBNĚ SE TOBĚ ULEVÍ A POTÉ SE BUDEŠ CÍTIT NAPROSTO SVOBODEN ...
PROZATÍM JEST TVOJE LIDSKÁ DUŠE PLNA NEPOKOJE A ZANEŘÁDĚNA VEŠKERÝM NÁBOŽENSKÝM … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

JEST PRAVDOU, ŽE SE S DOTYČNÝM UŽIVATELEM Z LA. NEMÁM V POTŘEBNÉ LÁSCE A

MÁM K TOMUTO MÉMU OSOBNÍMU ROZHODNUTÍ NEMÍT OSOBNÍ DŮVĚRU SVÉ OPRÁVNĚNÉ NEGATIVNÍ DŮVODY A NENÍ JICH MÁLO ...
NEMÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ V LÁSCE VĚŘÍCÍ KTEŘÍ MAJÍ CELOŽIVOTNÍ OSOBNÍ POTŘEBU ZÍSKÁVAT O DRUHÝCH OSOBNÍ INFORMACE A POTÉ TO DLE SITUACE ZVEŘEJNIT A TO ZDE JIŽ … Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

VÁŽENÍ UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV

K TOMUTO TÉMATU SE TÉŽ PÍSEMNĚ VYJÁDŘÍM ...

KDYŽ JSEM VŮBEC POPRVÉ ZAVÍTAL DO KOSTELA SV. VÁCLAVA V LANŠKROUNĚ --- MOHU ZDEJŠÍ UŽIVATELE V PROKAZATELNÉ PRAVDĚ UBEZPEČIT, ŽE MŮJ ZDRAVOTNÍ STAV BYL V NAPROSTÉ POHODĚ, TAKŽE JE MI ZÁHADOU CO TÍM MĚL DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. NA MYSLI ... ( ? ) POKUD… Více
Vilém

Odhalená ďalšia špina - záplava homosexuálov v Honduraskom seminári

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

TO TVÉ CÍLEVĚDOMÉ BRNKÁNÍ LIDEM NA CITY ZA OSOBNÍ VÝPOMOCI PSYCHOLOGIE A TO ZVLÁŠTĚ TÉ PSYCHOLOGIE V OBLASTI NÁBOŽENSKÉ JE MI NEPOCHYBNĚ ZNÁMOU ROVNICÍ ... TAKTÉŽ TVÉ SLOVNÍ PROSLOVY A TO AŤ V DELŠÍCH NEBO KRATŠÍCH VERZÍCH ...
S TOBĚ PODOBNÝMI VĚŘÍCÍMI LIDMI TOHOTO TYPU JSEM MĚL VE SVÉM ŽIVOTĚ DOSTATEK OSOBNÍCH … Více
menhir se to líbí. 
Vilém

Václav Malý: Normalizace byla pro církev ještě horší než padesátá léta. Byla to doba bez ideálů

MILÝ MIREČKU Z LA.  :-)

TOBĚ PROKAZATELNÁ PRAVDA NA TVOU ADRESU TOTIŽ NIKDY MOC NEVONĚLA, ŽE ? :-) TVOJE REAKCE BYLA JEDNODUCHÁ, ALE UŽ ZDEJŠÍMI UŽIVATELI OKOUKANOU :-)

KLIČKOVÁNÍ, ZPOCHYBŇOVÁNÍ , ZESMĚŠŇOVÁNÍ A PONIŽOVÁNÍ OPONENTŮ, URÁŽKY, VYHROŽOVÁNÍ A HLAVNĚ POCIT OSOBNÍ KŘIVDY A NEPŘEHLÉDNUTELNÝ POCIT SEBELÍTOSTI MALÉHO … Více
menhir se to líbí.