Language
14:03

Cardinal Burke answers on questions

Some questions after the talk of Cardinal Raymond Burke in Bratislava.
Write a comment
ľubica mentioned this post in Burke in Slovakia 27-28 April 2018.
ľubica
niekoľko otázok na kard. Burkeho zo seminára v BRATISLAVE...... prosím preklad, kto má čas?????