Język
Napisz komentarz …
Servum servorum Dei
Słowa kś. Piotra "Brak czasu na modlitwę pokazuje nam , jak bardzo liczymy na siebie "odzwierciedlają doskonale nasze i naszych rodzin codzienne życie , bo gdybyśmy poświęcili choć 1/3 czasu ,który spędzamy przed komputerem na modlitwę szczerą, to z pewnością byli byśmy zbawieni i szczęśliwi w życiu doczesnym . Ale są i takie rodziny które modlitwy nie zaniedbują i chwała Panu Bogu za te rodziny … Więcej
W obronie Tradycji Kościoła lubi to. 
mkatana
''Brak czasu na modlitwę pokazuje nam, jak bardzo liczymy na siebie.''
jadwiska lubi to. 
KR44 lubi to.