Jazyk
2 233
08:27

"A kto je môj blížny?"

30 (...) "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obiš… Viac
Napísať komentár …