Język
Napisz komentarz
ľubica
Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi
„Antikristov predchodca (falošný prorok) bude ten, kto zo seba urobí všeobecného biskupa; zbeh Pravdy a dezertér svojho primátu.“ (Sv. Gregor Veľký )