Jazyk
Napísať komentár …
Hoki
Zda jsou pravdivá či hluboká je poněkud diskutabilní. Ale myslím, že P. Timkovič s ohledem na jiná videa chce být vtipný.
Svatožár
Děkuji panu farářovi Timkovičovi za pravdivá slova. Ne každý má tak hluboké duchovní poznání.
Beno sa to páči. 
Hoki
Ceskoslo, zevšeobecňuješ ohledně těch charismatiků. Na nálepky se před Bohem nehraje. Ale to dobře víš. Kriterium je jiné. Nejvyšší kriterium je nezištná láska, odpuštění, smíření, pokoj.... I kdybych mluvil jazyky..... ale lásku bych neměl.... I kdybych znal všechny náboženské spisy..... ale lásku bych neměl..... Viz. www.biblenet.cz/b/cor1/13 To je holý fakt ke kterému křesťané musí dorůstat..… Viac
Beno
Líbí se mi farář Timkovič, protože je svobodný pro Boha. Není poután žádným církevnickým klišé, proto je otevřen působení svatého Ducha. Duch je jako vítr, vane kam chce, ne tam, kam si přejí násilničtí mnichové se sekerou...
Až půjdete spát, vzpomeňte na své příbuzné v pekle. Potřebují vaše modlitby.
Beno
Tvůj názor na to, kdo vede církev je ovlivněn tím, v jakých souvislostech zrovna uvažuješ. Jednou jsi nakloněn tomu, že církev vedou zednáři, teď zase Duch svatý. Ve skutečnosti je to tak, že evangelium bylo svěřeno lidem a lidé jsou omylní. Všichni. Ty i já.
Někdy máš okamžiky, že už už mluvíš jako svobodný člověk a v momentě, kdy to nejméně čekám, sklouzneš do sektářské mentality, která tě … Viac
ceskoslo
Jo a s tamtím se mýlíš. Duch svatý skutečně vede Církev skrze papežskou neomylnost. Jinak by byl Pán Ježíš lhář. To by tak hrálo, aby se jeden s druhým hádal, koho vede Duch svatý a koho ďábel. Proto byl přislíben k vedení nikoliv laikům, ale tehdejšímu biskupskému sboru. Ten duch, kterého chytli u protestantů, je jen opice Boží. Dovedeš si představit, že by Pán Ježíš nejdrahocenější perlu místo … Viac
ceskoslo
Já ti řeknu stoprocentně, kdo Ducha svatého nepřijal. Možná budeš trochu otřesen a překvapen, protože to zatím ještě nevidíš. Charismatici :-))))
Beno
ceskoslo před 24 minutami
Ještě, že byl Církvi seslán Duch svatý, který si neodporuje a bezpečně vede Kristovu Nevěstu a uvádí ji do veškeré pravdy. To by byly teprve zmatky.
To je jeden ze zažitých omylů, je to špatný výklad biblické události. Duch svatý byl seslán, ale ne každý svatého Ducha přijal. A tak v církvi běžně vítězí ti, kteří sáhnou k násilí. Jako ten mnich z Coburgova odkazu. Tito … Viac
Hoki
Od Bena bych rád slyšel co tím svým komentářem myslel Hebel. Stávám se konzervativním, tak jsem se podíval co napsal před rokem....
------------------------------------------------
Hebel 11. 7. 2016
20160708-10 James Manjackal Košice 1
V Písmu není napsáno, že Ježíš jenom pomyslel a vítr se utišil. Je napsáno, že pohrozil větru a to znamená, že vítr je schopen hrozbě rozumět. Stejně … Viac
Hoki
Infiltráti, satanisti, nekřesťané, lidé vydávající se za katolíky..... Nechápu tyto formy hodnocení druhých... Snad obava o vlastní výlučnost? Pro mne jsou to nepochopitelné formulace a ničemu nepomáhají... Církev je složena z hříšníků a lidí nedokonalých... Na jedné straně je to škoda, na straně druhé to ukazuje na to, že to není nějaký elitní klub sebespravedlivých nafoukanců... Ovšem strana … Viac
ceskoslo
Ještě, že byl Církvi seslán Duch svatý, který si neodporuje a bezpečně vede Kristovu Nevěstu a uvádí ji do veškeré pravdy. To by byly teprve zmatky. Pán Ježíš, jediný Učitel, to velice dobře zařídil.
Beno
Nejsi suchar, ani zpátečník. Jenom ty rozpory mezi Ježíšovým učením a církevní praxí existují. Ale to je přirozené, církev je církví hříšníků, byl by div, kdyby neměnné učení církve neobráželo lidské slabosti...
ceskoslo
Nepopírám, že mám spoustu špatných zkušeností, dokonce i s lidmi, vydávající se za katolíky. Ale nic to nezměnilo na mém postoji ke katolicismu. A to, že neběhám dokola s rukama nad hlavou a nedrmolím cosi vymyšleným jazykem, neznamená, že jsem suchar, či nějaký zpátečník.
Beno
Omyl. Byl bych jen rád, abys necedil Ježíšovy výroky přes cedník svých životních traumat. V tom, jak píšeš a co píšeš, jsou tvé špatné zkušenosti příliš zřetelné. Kdybych já měl všechno cedit přes své zkušenosti, nevěnoval bych konverzaci s tebou ani minutu.
ceskoslo
Já tě taky chápu. Asi bys mě rád viděl ztraumatizovaného, ale je mi líto. Žádné trauma netrvá věčně a mně to naopak přidalo na síle a zbavilo různých závislostí. Jsem v tomto ohledu splachovací. Takže nepotřebuji lenošit na pohovce v zádech s Freudem :-)))
Beno
Já ti rozumím, ceskoslo. Jsi vděčný za to, čím jsi prošel, ale bez následků to není. Následky jsou vždy traumata. Ale jestli to tak nechceš nazývat... psychologie.cz/co-s-clovekem-udela-trauma/
Hoki
Hezky a pravdivě napsáno: viz. Člověk nemusí být bohatý, aby mohl konat dobro.
Hebel jinak opravdu píše nekoncepčně a nevyváženě, je někdy až komické, jak mu někdo dělá předskokana. Myslím, že je to zcela zbytečné. Nepíše nic převratného, spíše se někdy uchyluje k samolibosti a Beno zase k čuňárnám. A jinak ceskoslo - ještě láska je důležitá - kde není láska, je prázdno...
ceskoslo
Prdlajs. Já z toho žádná traumata nemám. Naopak, jsem vděčný, že jsem si tím mohl projít. Aspoň vím, kudy leze čert do Církve. A z žádného extrému jsem nepřešel k jinému. Mám stále stejné názory. Vždy mě zajímalo poznání, pravda a spravedlnost.
Filofej
Beno, Slovo nám odhaľuje aj príčinu ,prečo sú mnohí vykladači pravoveria tak zablokovaní voči pravde evanjelia:
2Kor 4,3-4
"A ak je naše evanjelium ešte zahalené,je zahalené tým,čo idú do záhuby.Im,neveriacim,boh tohto veku zaslepil mysle,aby
im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve,ktorý je obrazom Boha."
boh tohoto sveta je diabol,násilník a vrah.Ním oklamaní tiež milujú násilie,mučeni… Viac
Beno sa to páči. 
Beno
Chápu. Máš Ježíšova požadavky spojené s odevzdanými desátky a kazatelovým meďourem.
Jenže tvá traumata nemohou přehlušit viditelné rozpory. Ty jsi z jednoho extrému přešel do druhého, takříkajíc ode zdi ke zdi. Člověk nemusí být bohatý, aby mohl konat dobro.
"Na to, pomáhat chudým, musíš být bohatý a nikoliv okradený."
ceskoslo
Beno, já už jsem si těmihle protestantskými názory prošel. Dneska už vím, že je všechno jinak. Samozřejmě, že se někdy kněz nechová jako kněz a papež jako papež, ale je zbytečné kvůli tomu zakládat novou církev. Dopadne to stejně. Zase tam budou někteří zlobit.
Monika G sa to páči. 
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.
Beno
Za to ty jsi koncepční a vyvážený. Zvláště když máš v pácu Langovu řiť. Nikdo tě nezval, tak neobtěžuj, ty lepidlo.
Hoki
Arcibiskup Lenga ví o čem mluví a má úctu k Eucharistii. Zná velmi dobře podmínky útisku a útrap i z Kazachstánu kam se za Svazu deportovalo dost lidí a podmínky k víře byly nelehké.... Takže OK a děkuji za video....
Jinak ta výměna názorů je myšlena vážně? Hebel má svého mluvčího Bena a nebo jak to je? Hebel přece nemá žádný výklad, nenalezl jsem žádnou jeho ucelenou koncepci. Je … Viac
Beno
Asi vidíme každý něco jiného. Já vidím rozdíl mezi Ježíšovým učením a církevní praxí.
Hebel před 4 hodinami
8Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři.9A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. 10Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. 11Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služ… Viac
ceskoslo
To víš, že se to děje. Hlavním posláním Církve je uchovat lidskou duši pro život věčný, a až dalším je pomáhat lidem v jejich potřebách. Ostatně, k čemu by člověku bylo, kdyby se nadlábl a skončil v pekle. Církev nepřestala být Církví, stále má dost svých věrných. Nejvíc o chudé se starala právě v tom temném tradičním středověku. Vývařovny pro chudé, lazarety, sirotčince. Rozkvět všech řádů, … Viac
mike084 sa to páči. 
Beno
Nevykal jsem ti. Na začátku komentáře mluvím k tobě, v druhé polovině ke všem popleteným.
Beno
Tady se vážně nedá co vykládat. Jen se musí dodat, že Ježíš něco přikázal a neděje se to. A to je jen jedna věc z mnoha dalších. Ježíš vážně nebyl protestant. Ani modernista. Jenom se jeho učení nehodí pozérům.
Hebel před 4 hodinami
8Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři.9A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v … Viac
ceskoslo
To je omyl. Mně se samozřejmě učení našeho Pána Ježíše Krista líbí, jen už ho beru komplexně celé. Prostě souhlasím s katolickým výkladem a nikoliv Hebelovým. Hebel citoval Pána Ježíše a já jsem to vhodně doplnil Magisteriem. Není tam žádný rozpor.
A nemusíš mi vykat, už se nějakej ten pátek známe :-)))
Beno
Odsuzuješ Krista, protože Hebel Krista citoval a ty jsi zareagoval citováním nějakého člověka. Nelíbilo se ti, co Kristus řekl. Jenže spása je v Kristu a ty jsi tu spásu odmítl. Nejsi v tom sám, je více popletených, kteří odmítají Kristovo učení. Každý z nějakého svého důvodu, pro nějaké životní trauma. Kristus u vás není IN, protože není tradiční. Vy byste ho směle nazvali protestantem, ani … Viac
ceskoslo
Neodsuzuju ani Hebela ani Krista. A neboj, vzájemně si je opravdu nepletu :-)))
Nepotřebuji ani pózy a nejsem vyznavač žádné zlé tradice. Tvoje představy o katolické Církvi jsou jak z Rudého Práva z 50. let. Jsou to jen bolševické pomluvy, kterými ti soužka učitelka za jidášský groš naplnila nezralou dětskou hlavinku. Ještě, že to bylo zadarmo a nemuselo se platit školné. To bys je mohl dneska … Viac
Beno
Hebel před 4 hodinami
8Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři.9A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. 10Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. 11Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Mt 23:8-11
Když to čtu a věřím Kristu, tak musím vidět, že lidé jeho slova … Viac
Beno
Hebel v tobě zmatek vyvolal. Ty máš nějakou špatnou životní zkušenost s chamtivcem, co tě obíral o desátky a proto když čteš verše z bible, tak se hned naježíš. Ty ale neodsuzuješ Hebela, ale Krista, na to si dej pozor. Ty nechceš přijmout, co Ježíš učil. Chyběla by ti póza, kterou jako vyznavač zlé tradice můžeš zaujímat. Myslíš si, že katoličtí kněží v dobách minulých nebyli lační peněz? Sedře… Viac
ceskoslo
Podívej Beno tady: Arcibiskup Lenga, beseda, Klášterec nad Orlicí
To je pan biskup, který hlásá věrně beze změny katolickou věrouku. Navíc se nebojí jít s kůží na trh. A takoví byli ve všech stoletích.
Zedad sa to páči. 
Zobraziť ďalších 2 páči sa mi to.
Hoki
Tady nejde o spor nějakých modernistických teologů a nebo dogmatických konzervativců. Většinou nepochopení plyne z neznalosti kontextu biblických slov a kontextu výkladu Církve. A hlavně z neschopnosti rozlišit podstatné od nepodstatného. Církev se nezarazila v čase, neustrnula, ale má Ducha, který vane... Vše směřuje ke Kristu - k Lásce. Nevím, zda vás zajímá kardinál Špidlík, ale zde trochu … Viac
ceskoslo
Vážně ve mně Hebel žádný zmatek nevyvolal. Spíš takový útrpný úsměv. Vůbec nechápu, jak člověk může být po leta uvězněn v protestantských bludech. Musí s ním být něco špatně. Buď nemá lásku k pravdě, nebo to přehnal s okultismem a čaplo ho to. Jinak si to nedokáži vysvětlit. Všechno, co tvrdí už bylo dávno logicky vyvráceno a vůbec to neobstojí. Protestantismus je celkově hloupost.
Beno
Chápu, co tě znepokojilo v tomto Hebelově komentáři. Syrová pravda. Kristus je jediný Učitel. Žádný učitelský úřad není nad ním. Učitelský úřad církve má kázat Krista, ale po staletí tak nedělal. Právě po ta staletí, do kterých by ses rád vrátil. A právě ty bys první litoval, tomu věř :)))
Hebel před 4 hodinami
8Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste … Viac
Beno
Nejdříve se seznam s Ježíšovým učením a pak porovnáme. Že Hebel ve tvé duši vyvolal zmatek se nedivím. Konfrontoval tě s Ježíšovými výroky. Boží Slovo je Boží Slovo, bude platit až na věky. Filozofové, ke kterým se nyní upínáš, ti můžou sloužit jako berlička na pouti životem, nedovedou tě však do cíle. Cílem je Kristus. Jsem rád, že Hebel Krista připomíná. Vy si totiž samo od sebe ani nevzpomenet… Viac
ceskoslo
Pokud pokládáš za katolické učení soukromé názory a blouznění modernistických teologů, tak se nedivím, že v tom máš zmatek. Hebelův výklad se přidá k té snůšce rozličných výkladů a zapadne tam jako jeden z mnoha. Navíc vyvolá další zmatek. Tedy pouze u lidí, kteří neznají katolickou věrouku.
Beno
Nevidíš, protože nechceš vidět. Pro jiné jsou ale tyto zmatky do očí bijící. Zkus se nejdříve s Ježíšovým učením seznámit, pak to porovnáme s neměnným katolickým učením.
ceskoslo
Ne, opravdu nevidím. Zmatky vidím jen, jak se někteří modernističtí teologové snaží zvrátit církevní nauku. Ale nemá to větší váhu, jak bzučení komára. Stačí si jich prostě nevšímat, nebo se po nich ohnat plácačkou. Tedy neomylnými dogmaty. Duch, který má alzheimera a nepamatuje si, co vyhlásil již dříve, patrně nebude Duch svatý.
Beno
Tlučhubo, jako infiltrát nemůžeš rozumět tomu, co se zde děje. Věnuj se své rodině a navštiv lékaře duší. Potřebuješ to jako sůl.
Hoki
Beno, píšeš hrubě nelogicky. Mike hovořil o něčem jiném, ty představuješ zmatečnou anarchii ve výkladu. Předvedl jsi to s Hebelem právě na banalitě zvané "teorie ploché Země". Tak vidíš kam by tací došli. Už před 300 lety by se takovým jako Beno nebo Hebel bratři jezuité smáli. prostě - pořadek musi byt - www.youtube.com/watch
Beno
Ty nevidíš zmatky? To je spíše tvé přání, než skutečnost. Ale víš co, až zase budeš kritizovat nějaký zmatek v neměnném katolickém učení, připomenu ti, že žádný nevidíš.
Ve skutečnosti je v katolickém učení zmatek nad zmatek. Už jen fakt, že papežská volba probíhá demokratickou cestou, je zmatek. Doufám, že není neměnný :)))
ceskoslo
2 Tes 2, 15: „A protož, bratří, stůjtež a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze list náš.“
2 Tim 2, 2: „A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.“www.tedeum.cz/…/pouze-pismo-sva…
Já žádné zmatky v závazném neměnném katolickém učení nenacházím. Pokud se ho budeš držet, nemůžeš zabloudi… Viac
Beno
Mike je moták. Protože se postavil proti Kristu. Každý, kdo zavrhne Boží Slovo, se staví proti Kristu.
A ano, Ježíš poslal své učedníky, aby učili a zvěstovali dobrou zprávu. Ježíšovo učení. Ale ne svoje názory. To už je ten zmatek, který jsi zmínil.
ceskoslo
Mike má pravdu. Je zcela v souladu s jediným Učitelem. "Jděte a učte", "skrze naši řeč či náš list", a ne "vyčtěte si tam, co je libo". Podívej se kolik je různých sekt, které si svoje bludy vyčetli z Písma. I historie nás o tom učí. Bůh není Bohem zmatku.
Zedad sa to páči. 
Hoki sa to páči. 
Beno
Mike, jsi při smyslech? Boží Slovo je Ježíš Kristus. U tebe žádné napomínání asi nemá smysl.
Beno
Zkusím to speciálně pro tebe. Kristus je jediný Učitel, protože jeho učení je pravé a božské. Všichni křesťanští kněží mají být jen služebníky, kteří hlásají Ježíšovo učení. Hebel tady Ježíšovo učení připomíná, navzdory vám všem, kteří utíkáte ke svým lidským učitelům. Ještě se nestalo, abyste přijali, co Ježíš učí. Vždycky citujete nějakého filozofa, který Ježíšovo učení zpotvořil.