Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
47

Những người Argentina câm điếc được sử dụng để tuyên truyền lạm dụng chống lại Đức Phanxicô

Tổ chức về lạm dụng, ECA, có kế hoạch lạm dụng những người Argentina câm điếc cho một cuộc biểu tình ở Rome. ECA được thành lập bởi luật sư Timothy Law của Seattle sau khi gặp David Clohessy, một …