vi.news
51

Lịnh sư Phúc Âm: Kẻ thù lớn là Hồng y Bráz de Aviz

Ông không hiểu tại sao các Lịnh sứ Phúc Âm lại bị đặt dưới sự giám hộ của Francis. Humberto Goedert, 53 tuổi, một cựu tổng thư ký độc thân của nhóm và là luật sư người Brazil đã viết điều này trên …