Bp Athanasius Schneider - Wiara katolicka i wyznanie prawdy: kryzys wiary w dzisiejszym świecie

4 marzec 2019 Bp Athahasius Schneider Doktryny racjonalizmu, naturalizmu i antropocentryzmu, które od Rewolucji Francuskiej kształtują dzisiejszy świat, podbiły niemal wszystkie dziedziny życia …
Elkam and 2 more users like this.
Elkam likes this.
Radek33 likes this.
niewolnicaMaryi likes this.