Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Njemačka crkva: Krist sodomiziran na jednoj postaji Križa

Crkva Svetog Mihaila u Würzburgu, koja pripada biskupijskom sjemeništu, prikazuje Isusa u položaju homoseksualnog bluda (slika). Reljef predstavlja sedmu postaju križa: "Isus pada drugi put". Izradio…