Maria Jan Kowalski
a -! Rycerka Chrystusa Króla
No to musem niewiasta jest.
Maria Jan Kowalski
Rycerka Chrystusa Króla- pozdrawiam Brata, albo siostrę.
Bo trudno rozeznać płeć po tych nickach.