Language
menhir

Z Janova listu

1Miláčkové, nevěřte duchu každému, nýbrž zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť mnoho nepravých proroků vyšlo na svět.2Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista …
menhir
Tím jsme se dostali mírnou oklikou opět k mému zadání:
Poproste Boha, aby vám osvětlil toto slovo:
Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, jest z Boha, a žádný duch, jenž nevyznává Ježíše, z Boha není, a to jest (duch) antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a nyní jest již na světě.
Komu se dostane milosti, že bude umět apoštolovo slovo …
More
menhir
Jak jsme se snadno přesvědčili, význam příkazu NEZABIJEŠ je NEZABIJEŠ.
Je známo, že v minulosti často docházelo k záměně významů slov, aby se obhájilo páchané zlo. Třeba zabíjení.
menhir
ceskoslo
Oprávněná obrana osob a společnosti
Exodus 20, 13: Nezabiješ.
Použité sloveso se ve SZ nikde nepoužívá ve smyslu jakéhokoli zabití např. ve válce nebo v sebeobraně, dokonce ani v souvislosti se zabitím zvířete. Naopak jeho smysl je lépe vyjádřen překladem "nebudeš vraždit".

xxxxx
To není pravda. Ve skutečnosti je slovo zabít ( hebrejsky racach רצח) například v knize Přísloví 22:13.

More
Zedad
Milovat nepřítele neznamená mu dát souhlas ke zlu, které dělá.
menhir
Divíte se, že Ježíšovo slovo farizeové neradi slyší? Odhaluje jejich sklony k násilnostem. Kdo miluje bližního, nemůže mu udělat nic zlého.
21Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ.' Kdo by zabil, propadne soudu.22Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.
43Slyšeli jste, …
More
menhir
Peter(skala) pred 2 hodinami

PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA A OSVOBOZENÍ JERUZALÉMAVeľmi dobre výstižný názov, ktorý poukazuje na podstatu križiackych vyprav: "oslobodenie…"

xxxxx

Hloupé ovšem je, že při tom osvobodili velké množství bližních od jejich těl. Vražda se ráda skrývá za hezká slova. Třeba takové PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ. I v tomto případě je žena "osvobozená".
Přítel
Kdo nemá Božího Ducha, nemůže nic vysvětlit. Duch Boží se v kostele nerozdává.
menhir
Znovu připomenu své zadání:
menhir před 5 hodinami
Poproste Boha, aby vám osvětlil toto slovo:
Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, jest z Boha,a žádný duch, jenž nevyznává Ježíše, z Boha není, a to jest (duch) antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a nyní jest již na světě.
Komu se dostane milosti, že bude umět apoštolovo slovo vylo… More
miňocraft
“My teda milujeme Boha,lebo on prvý miloval nás.”
Kto toto nezažíva,tak o krestanstve nič nevie.
menhir
Poproste Boha, aby vám osvětlil toto slovo:
Po tomto poznávejte Ducha Božího: Všeliký duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, jest z Boha,a žádný duch, jenž nevyznává Ježíše, z Boha není, a to jest (duch) antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a nyní jest již na světě.
Komu se dostane milosti, že bude umět apoštolovo slovo vyložit, napište vysvětlující komentář. Jistě bude dobré, … More