Viganò: to nie był gest "pokory"

Niemożliwe jest uznanie zmian w Roczniku Papieskim "za gest pokory", ponieważ wtedy imię Bergoglio nie byłoby tak wyraźnie zaznaczone, pisze arcybiskup Viganò na Patreon.com (4 kwietnia). Dla Vigan…
przeciwherezjom
Może zburzyć i jest zapowiedziane, że zburzy. Antypapież tworzy antykościół - to chyba logiczne?! A prawdziwy Kościół już powinien schodzić do katakumb.