Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

MODLITWY Z ODPUSTAMI - Modlitwa o łaskę odpuszczenia grzechów upraszająca.

O Stworzycielu Nieba i Ziemi, i Odkupicielu Narodu ludzkiego, wierny i prawdziwy Synu Boga żywego; Panie Jezu Chryste, przed Tobą ja grzeszną głowę swoją skłaniam, Twojemu Świętemu Majestatowi serce …