vi.news
168

Đức Giám mục khai thác cơn lốc lạm dụng để yêu cầu hủy bỏ độc thân tính của linh mục

Các giám mục Đức đã bắt đầu vào ngày 20 tháng 11 một số chương trình là kết quả của nghiên cứu lạm dụng đầy sai lầm của họ, nghiên cứu liệt kê những người được bãi tố như pham nhân và coi "hành vi …
Léon Trương likes this.